eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/11/19) Студенти Факультету міжнародних відносин долучилися до зустрічі з американською астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

Студенти Факультету міжнародних відносин долучилися до зустрічі з американською астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, яка відбувалася в ангарі НАУ. Під час зустрічі астронавтка розповіла про свої польоти у Космос, про фізику космічного простору та Міжнародну к...
Читати далі...

(10/09/19) Відкрита лекція члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Відкрита лекція члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України З нагоди Дня юриста України на Факультеті міжнародних відносин відбулася відкрита лекція члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, к.ю.н., Заслуженого юриста України Олександра Дроздова за т...
Читати далі...

(10/07/19) Представники НАУ взяли участь у засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO)

Представники НАУ взяли участь у засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO) В Афінах (Грецька Республіка) відбулося засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO). EPLO є найавторитетнішою міжнародною науково-освіт...
Читати далі...

(10/05/19) Привітання декана з Днем працівника освіти

Шановні колеги! Щиросердечно вітаю з професійним святом – Днем працівників освіти! Висловлюю Вам щиру подяку за щоденну наполегливу працю, самовідданість, бажання вершити добрі справи на благо спільної ідеї – творити сьогодення й майбутнє нашої факультетської спіл...
Читати далі...

(10/05/19) «Світові фондові ринки» та «Міжнародні фінансові ринки»

Студенти 4 курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» під керівництвом доцента кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Марини Рички відвідали Центр Біржових Технологій, де отримали практичні навички до вивчення дисциплін «Світові фондові ринк...
Читати далі...

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА6

Драчов Олексій Вікторович

Посада: Т.в.о. звідувача кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 р., тема «Імплементація міжнародних зобов’язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз)».

Освіта: В 2006 році закінчив Лодзький Університет (Республіка Польща) за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З 2013 року по 2014 рік викладав на кафедрі права в Київському національному лінгвістичному університеті. З 2014 року по теперішній час працює на посаді доцента на кафедрі міжнародного права в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне інвестиційне право», «Господарське право України», «Порівняльний цивільний процес», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародний комерційний арбітраж».

Сфера наукових інтересів: міжнародне спортивне право. 1. Перспективи розвитку міжнародного спортивного права // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. – Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2017. – С 401 - 406.
 2. Драчов О.В. Особливості принципу «Fair play» у міжнародному спортивному праві // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Авиа 2017». – К.: НАУ, 2017 р. – С. 2094 – 2098.
 3. Драчов О.В. Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори // Форум права. – 2010. – №
 4. 4. – С. 326-332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_50.Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Волошин Юрій Олексійович

Посада: професор кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010 р., тема «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики».

Вчене звання: професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права).

Освіта: Закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю «Історик, викладач новогрецької мови», а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 1999 року по 2002 рік був аспірантом денної форми навчання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
В січні 2002 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему: «Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні» в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
З квітня 2002 року по травень 2014 року працював на посадах помічника ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету.
В 2005 році отримав вчене звання доцента (кафедра правознавства).
В тому ж році став стипендіатом Міжнародного фонду ім. Олександра Онасіса (Греція); проходив стажування та викладав на юридичних факультетах Афінського та Фракійського університетів, займався іншою науковою діяльністю. Індивідуальною темою наукового дослідження була така: «Взаємодія правової системи Європейського Союзу із правовими системами держав-членів Європейського Союзу».
В 2011 році було присвоєно вчене звання професора.
З червня 2014 року по серпень 2017 року працював завідувачем відділу теорії і практики законотворчої діяльності – директором Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України. Підготував 2 докторів та 19 кандидатів наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
Член спеціалізованих вчених рад в Інституті законодавства Верховної Ради України та Харківському національному університеті.
З 1 вересня 2017 року працює на посаді завідувача кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

- директор Представництва Європейської організації публічного права в Україні;
- член Ради Директорів Європейської організації публічного права (м. Афіни);
- член правління Міжнародної недержавної агенції забезпечення якості освіти та науки;
- член Експертного комітету Ради з прав людини та корінних народів Організації Об’єднаних Націй (м. Женева).

- відповідальний редактор, член редакційної ради українсько-грецького міжнародного наукового юридичного журналу «Порівняльно-правові дослідження»;
- член редакційної ради Вісника Маріупольського державного університету;
- член редакційної ради журналу «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» та інших фахових видань.

Викладає дисципліни: «Теорія і практика міжнародного права», «Право Європейського Союзу», «Порівняльне конституційне право».

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права.

Державні та інші нагороди: - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених; - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; - лауреат премії Президента України для молодих вчених; - Заслужений юрист України.

 1. Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні та методологічні підходи [до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та міжнар. права Маріупольск. держ. ун-ту, д.ю.н., проф., акад. Укр. Акад. наук, Заслуж. діяча науки і техн. України М.О. Баймуратова] / за ред. д.ю.н., проф., Заслуж. юриста України Ю.О. Волошина. – Одеса: Фенікс, 2015. – 620 с.
 2. Вступ до Європейського парламентського права. – К: Інститут законодавства ВРУ, 2015. – 476 с.
 3. Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, І. О. Гоша ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 291 с.
 4. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : Монографія / Ю. О. Волошин, О. Пересада. – О. : Феникс, 2013. – 208 с.
 5. Інтеграційне право. – Маріуполь: МДГУ, 2011. – 146 с.
 6. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення / За наук. ред. О. В. Скрипнюк і В. Л. Федоренко. – К.: Вид-во НАДУ. – 2011. – 343 с.
 7. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико- методологічні аспекти: монографія / Ю. О. Волошин, за ред. М. О. Баймуратова; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т, Європ. орг. публіч. права, Представництво в Україні. – К.: Логос, 2010. – 427 с.
 8. Организация Объединенных Наций в условиях глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности деятельности / Под ред. М.А. Баймуратова. – М. : ТрансЛит, 2008. – 272 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Сліденко Ігор Дмитрович

український правознавець, суддя Конституційного Суду України

Посада:професор кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук (з 2011 р.), доцент, старший науковий співробітник

Освіта: Після закінчення 1995 року Юридичного інституту Одеського державного університету імені І. І. Мечникова працював юрисконсультом у ТОВ «Tiger LTD».

У 1997—1998 роках навчався в магістратурі Одеської державної юридичної академії. 1998 року здобув кваліфікацію магістра державного управління. Протягом 1997—2001 років — здобувач кафедри конституційного права Одеської національної (до 2000 року — державної) юридичної академії. У 2002 році захистив у цій академії дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду». У період 2002—2003 років — доцент кафедри конституційного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. З серпня 2003 року — доцент Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса). У 2004—2006 роках — докторант Одеської національної юридичної академії. Протягом 2006—2008 років — завідувач кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса). У 2008—2010 роках — доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного гуманітарного університету. З 2006 року до 2007 року проходив стажування в німецькому Університеті Ерлангена—Нюрнберга за програмою Deutscher Akademischer Austauschdienst. З 2010 року — головний консультант відділу теорії і практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право, муніципальне право за темою «Конституційний контроль в механізмі сучасної держави».

Викладає дисципліни: Порівняльне конституційне право, Правове регулювання співпраці України та ЄС за Угодою про Асоціацію

  Автор низки монографій, підручників та публікацій з теорії права, державознавства, права Європейського Союзу, порівняльного правознавства, конституційного права, теорії конституції

6

Буроменський Михайло Всеволодович

український науковець, громадський діяч, професор, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень. У 2018 році обраний аудитором НАБУ за квотою Кабміну

Посада:професор кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: професор, доктор юридичних наук

Освіта: 1981 року отримав вищу освіту, закінчивши Харківський юридичний інститут (тепер — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1984 року розпочав там викладацьку діяльність. 1984 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм переговорів про роззброєння (міжнародно-правові аспекти)». 1997 року захистив докторську дисертацію на тему «Вплив міжнародного права на політичні режими держав».

Проходив стажування в університетах Великої Британії (Thames Wally University), Угорщини (Central European University). Залучався в якості експерта провідними міжнародними міжурядовими організаціями (Рада Європи, Європейський Союз, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Світовий Банк, Програма розвитку ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я, ОБСЄ). Брав участь у діяльності Місії ООН в Грузії (Абхазії) — UNOMIG. З 2006 — член постійної делегації України в Групі держав Ради Європи проти корупції — GRECO. З 2007 — член Спеціальної ad hoc групи з питань навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства на переговорах України та Росії (з 2007 р.) З 2008 по 2015 роки очолював кафедру міжнародного права у Харкові. Також працює на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 по 2012 роки працював суддею ad hoc Європейського суду з прав людини. Член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень. Заступник головного редактора наукового видання «Український часопис міжнародного права», член редакційних колегій збірників «Проблеми законності», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Офіційний вісник».

Представництво у громадських та міжнародних організація: Лауреат IV та VI Всеукраїнських конкурсів на краще юридичне видання (2001, 2006). Переможець конкурсу 2004 на кращу публікацію про адвокатуру. Був членом Конституційної Асамблеї (2012) та Конституційної комісії (2015).

Викладає дисципліни: Міжнародне публічне право: основи теорії, міжнародний комерційний арбітраж.

  Автор понад 180 наукових праць. Основні:

 1. «Права людини» (1997, у співавт.)
 2. «Політичні режими держав у міжнародному праві. Вплив міжнародного права на політичні режими держав» (1997)
 3. «Звернення до Європейського Суду з прав людини: практика Суду і особливості українського законодавства» (2000)
 4. «Міжнародне право. Гендерна експертиза» (2001)
 5. «Сумісність українського права і практики з вимогами Європейської конвенції з прав людини» (2001, у співавт.) (англ.)
 6. «Статус президента в системі виконавчої влади у державах Центральної та Східної Європи» (2002) (англ.)
 7. «Міжнародний захист прав людини та права біженців» (2002)
 8. «Законодавство європейських держав та США в боротьбі з організованою злочинністю у сфері економіки: кримінологічний, кримінальний, міжнародно-правовий аспекти» (2002, у співавт.)
 9. «Конституція України. Науково-практичний коментар» (2003, у співавт.)
 10. «Судове вирішення виборчих спорів в Україні» (2003, у співавт.)
 11. Неодноразово брав участь у підготовці законопроектів. Серед найбільш важливих — «Концепція державної політики захисту прав людини», «Про біженців», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

6

Дроздов Олександр Михайлович

український юрист, адвокат, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, член Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України

Посада:професор кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доцент, магістр державної служби.

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта:У 2000 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого.

У 2004 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук. У 2004 році успішно захистив магістерську роботу у Харківському національному економічному університеті та отримав кваліфікацію «Магістр державної служби».

Викладає дисципліни: Міжнародне публічне право: основи теорії, міжнародний комерційний арбітраж, Адвокатура в Україні, Судова практика Європейського суду з прав людини

Членство у громадських та міжнародних організаціях:2000 р. — головний спеціаліст юридичної служби Харківської міськради 2001 р. — головний спеціаліст-юрисконсульт відділу мобілізаційної і кадрової роботи в головному управлінні економіки Харківської облдержадміністрації. Секретар робочої групи при облдержадміністрації по ліквідації Акціонерного комерційного Агропромбанку «Україна». 2001 р. — юрисконсульт АТ «НПК-холдинг» 2003 р. — асистент кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. 2006 р. — один із засновників «АСАД ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ»[1] 2008 р. — присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого[2]. 2007 р. — отримав адвокатське свідоцтво і став адвокатом. 2008 р. — затверджена тема докторської дисертації «Перегляд судових рішень в порядку виняткового виробництва в кримінальному процесі». 2009–2010 р. — брав активну участь в реформуванні місцевих рад міста Харкова. 2010 р. — співавтор підручника з кримінального процесу, затверджений Міністерством освіти та науки України. 2010 р. — лауреат Національного рейтингу професійних досягнень «ЛІДЕР УКРАЇНИ» 2010 р. — лауреат Премії імені Ярослава Мудрого. 2010 р. — лауреат Регіонального рейтингу «Харків'янин року — 2010». 2011 р. — докторант кафедри кримінального процесу Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» 2011 р. — професор Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» 2012 р. — Згідно Розпорядження № 192 від 29.03.2012 р. Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження персонального складу Харківської обласної міжвідомчої коорднаційно-методичної ради з правової освіти населення» увійшов до персонального складу Харківської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення". 2012 р. — Згідно з виданням «Правова Україна» включений в Еліту правової України. 2012 р. — Обрано Секретарем Ради адвокатів Харківської області. 2013 р. — Голова Науково-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів України. 2013 р. — Член Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України. 2014 р. — Радник з правових питань Першого заступника Голови Харківської облдержадміністрації. 2014 - 2016 р.р — Член Громадської ради при Державній фіскальній службі України. 2014 р. — Обрано представником адвокатів Харківської області в Раді адвокатів України (член Ради адвокатів України) 2015 р. — обрано Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 2015 р. — член Редакційної колегії Вісника Національної асоціації адвокатів України. 2015 -2016 р.р. — обрано Заступником Голови Громадської ради при Міністерстві юстиції України. 2015 р. - Обрано Першим проректором Вищої школи адвокатури. 2016 - член Редакційної колегії юридичного журналу "Право України". 2016 - Обрано Президентом Спілки адвокатів України. 2016 - Співавтор та науковий редактор видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17 книгах. 2016 - Наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2016 року №158 включено до складу робочої групи з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в України. 2018 - обрано членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді 2018 - член редакційної колегії Науково-практичного журналу «Світ науки та освіти» (The World of Science and Education)

Диплом лауреата премії облдержадміністрації «Молодь Харківщини» в галузі «Наука» (2003) Диплом переможця першого обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» за напрямком: держава та право (2006). Грамота Харківської обласної колегії адвокатів (2008) Почесна грамота виконкому Харківської міськради (2009) Подяка Президента України В. Ф. Януковича за активну участь в президентській кампанії 2010 року. Присуджено Премію імені Ярослава Мудрого за підготовку та видання для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (2010). Подяка Голови Харківського банківського Союзу за організацію і активну участь в семінарі на тему «Проблемні питання в кредитних правовідносинах і участі банківських установ в процедурі банкрутства» для працівників банківських установ (2012). Подяка Державної податкової служби України в Харківській області за проведення занять з підготовки професійної майстерності кадрів податкової міліції (2012). Подяка Першого заступника Голови СБУ (2012). Грамота Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за плідну працю у галузі освіти і науки, значний особистий внесок у справу підготовки кадрів для органів державної безпеки України, високий професіоналізм та ініціативу (2012). Нагороджено Президентом "Інституту соціально-політичних ініціатив" відзнакою «ПАТРІОТ ВІТЧИЗНИ» (2013). Подяка Начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» генерал-майора І. І. Мусієнко за вагомий особистий внесок у розробку науково-практичних матеріалів з питань особливостей застосування нового кримінального процесуального законодавства в оперативно-службовій діяльності СБ України, виявлені при цьому високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість (2013). Грамота голови СБУ за високий професіоналізм і відданість справі зміцнення державної безпеки України (30 травня 2013 р.). Нагороджено найвищою відзнакою Адвокатури України - Орденом "Видатний адвокат України" (2013). Подяка Національної асоціації адвокатів України за сприяння розвитку та зміцнення адвокатури в Україні (2014). Нагороджений відзнакою Спілки адвокатів України — медаллю “За заслуги у розвитку адвокатури” за видатні особисті заслуги у громадській діяльності по встановленню і розвитку незалежної адвокатури України, підвищенні її правозахисної ролі (29 вересня 2015). Нагороджений почесної відзнакою Національної асоціації адвокатів України за сприяння розвитку та зміцнення адвокатури в Україні (2016).

  Автор понад 90 наукових робіт з питань кримінального процесу та адвокатської діяльності, застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини, опублікованих, зокрема, в наступних виданнях: «Адвокат», «Адвокатське Бюро»,«Бюлетень Міністерства юстиції України», «Вісник Верховного Суду України», «Вісник Національної академії правових наук України», «Вісник Національної асоціації адвокатів України», «Вісник прокуратури», «Право України», «Юридичний вісник України», «Юридичний журнал», а також автор понад 150 публікацій у інших ЗМІ.

  Співавтор підручників та навчально-методитчних посібників з кримінального процесу. У 2016 році співавтор та науковий редактор разом з ректором Вищої школи адвокатури, адвокатом, академіком НАПрНУ О.Д.Святоцьким та проректором Вищої школи адвокатури, професором Р.О. Стефанчуком видання «Кваліфікаційний (адвокатський) іспит» у 17 книгах. У ньому міститься нормативно-програмні матеріали щодо складення кваліфікаційного (адвокатського) іспиту, орієнтовні відповіді на питання усного іспиту за основними напрямами, що визначені у Програмі складення кваліфікаційного іспиту, затвердженій рішенням Ради адвокатів України від 26.02.2016 року № 68, а також зразки складення процесуальних документів, які включені до програми письмового кваліфікаційного іспиту. Видання підготовлено провідними науковцями Вищої школи адвокатури НААУ, членами Громадської організації «Ліга професорів права», практикуючими адвокатами, вченими у сфері права.

  Був автором та телеведучим програми «Поради адвоката» на «7-му каналі» (близько 120 програм), постійним ведучим рубрики з правових питань в газеті Харківської міськради «Харківські Вісті»

6

Чорнолуцький Руслан Васильович

Посада:доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Одеська національна юридична академія у 2006 році, тема: "Проблеми правосуб'єктивності в колізійному праві України», доктор юридичних наук, Ужгородський національний університет у 2018 році , тема: «Феноменологія нормопроектної діяльності у конституційному праві України: питання теорії та практики»

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: У 1999 році закінчив факультет «Цивільне право та підприємство» Одеської державної юридичної академії та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» , кваліфікація – юрист. У 2001 році закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України та отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю «Проектний менеджмент», кваліфікація – магістр проектного менеджменту.

1994 рік – організаційний відділ Балтської районної ради народних депутатів на посаді інструктора організаційного відділу. 1997 рік – Балтська районна державна адміністрація на посаді секретаря координаційного Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. З 1999 по 2000 рік – ТОВ «ЗЛАГОДА» на посаді юрисконсульта (м. Одеса). З 2000 по 2002 рік – Дочірнє підприємство іноземної корпорації «БЛЮ ДОЛФІН ШИППІНГ СЕРВІС ІНК» на посаді юрисконсульта (м. Одеса). З 2002 по 2008 рік – консультаційно – правова фірма ТОВ «Лекс – Юніон» на посаді директора (м. Одеса). З 2008 року та по теперішній час – Благодійний фонд соціальної допомоги та європейських цінностей «Адреси милосердя» на посаді співзасновника та генерального директора (м.Одеса). З 2008 року є адвокатом, займався адвокатською діяльністю, керуючий партнер адвокатської групи «Юр.КомМ» (м. Одеса) до 2017 року. З 2008 по 2009 рік – викладач міжнародного приватного права, доцент кафедри «Міжнародного та морського права» Одеської Національної Морської Академі (м. Одеса). З 2009 по 2011 рік – викладач міжнародного приватного права, доцент кафедри «Міжнародного права та порівняльного правознавства» Міжнародного Гуманітарного Університету (м. Одеса). З 2010 року по 2016 рік - член виконавчого комітету Одеської міської ради. Входив до складу основних розробників Статуту територіальної громади м. Одеси. З 2014 по 2018 рік – докторант Інституту Законодавства Верховної ради України. Автор понад 65 наукових статей та публікацій в сфері міжнародного приватного та конституційного права. З 2017 року - адвокат, старший партнер Адвокатськї фірми “Катеринчук,Моор та партнери” (м.Київ)

З 2003 року по 2006 рік Радник Одеської обласної ради з питань законності, правопорядку, прав громадян та міжнародних відносин. З 2006 року по 2014 рік помічник народного депутата України Катеринчука Миколи Дмитровича. З 2006 року по 2014 рік керівник всеукраїнської соціальної програми «НАРОДНИЙ АДВОКАТ» у м. Одеса ( Безкоштовна правова допомога та консультації населенню). 30 вересня 2007 року від Європейської партії України приймав участь у позачергових виборах до Верховної Ради України за списком кандидатів у народні депутати блока "Наша Україна - Народна самооборона"(під № 421 у списку кандидатів). З 2009 року Голова Одеської міської організації Політичної партії «Європейська партія України». У 2010 році брав участь у місцевих виборах до Одеської міської ради від Европейскої партії України. За результатами виборів був обраний Одеською міською радою на посаду члена виконавчого комітету. Працював членом виконавчого комітету Одеської міської ради з 2010 до 2016 року. У 2012 та 2014 роках двічі був керівником виборчого штабу кандидата у народні депутати Украиїни Катеринчука М.Д., по мажоритарному округу №13 (Вінницька область) на чергових та позачергових виборах до Верховної ради України. Був офіційним представником кандидата у народні депутати Катеринчука М.Д., представляючи його інтереси в Окружній виборчій комісії, ЦВК та у судових інстанціях. З 2010 до 2013 року - був автором та ведучим телевізійного полiтичного проекту “TIMES”. З 2016 року Заступник Голови Політичної партії «Європейська партія України». Займається громадською та правозахистною діяльностью. Активно веде особистий блог (в українських інтернет- виданнях “Обозреватель”, “Корреспондент”, “Юрлига”) публікує експертні матеріали, є автором понад 50 публікацій правничого та політичного характеру.

Викладає дисципліни: «Конституційне право зарубіжних країн», «Міжнародні комерційні угоди», «Порівняльне муніципальне право», «Правове регулювання співпраці України та ЄС за угодою про асоціацію».

Членство у професійних організаціях: З 2012року - Національна Асоціація Адвокатів України. З 2012 року - Рада адвокатів Одеської області. З 2015 року - Асоціація правників України. З 2016 року - Міжнародна асоціація юристів /International Bar Association/.

Сфера наукових інтересів: право Європейського союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права, міжнародне приватне право.

2009 рік - визнаний “Юристом року” за рейтингом популярності «Народное признание» (м.Одеса). 2015 рік – нагороджений “Почесною відзнакою Одеської обласної ради

 1. Міжнародне приватне (колізійне) право України: Правосуб’єктність осіб (теоретико-методологічні аспекти): монографія./ у співавторстві з науковим керівником Р. В. Чорнолуцький, М. О. Баймуратов,. - Суми: Університетська Книга, 2009. - 252 с.;
 2. Чорнолуцький Р. В. Нормопроектна діяльність у конституційному праві України: питання теорії і практики : монографія / Р. В. Чорнолуцький; за ред. д. ю. н., проф. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2016. – 360 с.
 3. Чернолуцкий Р.В. Колизионные вопросы правосубъектности иностранцев в Украине // Актуальні проблеми політики: 36. наук, праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов, ред. Л.1. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2000.-Вил. 9.-С. 316-320.
 4. Чернолуцкий Р.В. Правовое регулирование иммиграционных процессов в Украине и в Японии // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матер. міжнар. наук, конференції (Одеса, 17-20 жовтня 2000 р). - К., 2000. - С. 397 - 402.
 5. Чернолуцкий Р.В. Особенности трудовых правоотношений с “иностранным элементом” в Украине // Актуальні проблеми держави i права: 3б. наук, праць. -Вип. 9. - Одеса: Астропринт, 2000. - С. 219 - 227.
 6. Чернолуцкий Р.В. Правовой статус иностранцев: становление понятийного аппарата в истории украинского конституционализма // Сучасний конституціналізм та конституційна юстиція: Матер, міжнар. наук.-практ. конференції. (Одеса, Жовтень 2000р.)/ За редакцією С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник”. - Одеса: Юрид. л-ра.2001 - С. 222 -227.
 7. Чорнолуцький P.B. Актуальні питания захисту прав іноземців в законодавстві України// Захист прав, свобод i законных інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матер, міжвуз. наук –практичної конференції (Донецьк, 27 квітня 2001 р.) / Гол. ред. ГГ. Кириченко.- Донецьк ДІВС, 2001. - С. 370-379.
 8. Чорнолуцький Р.В. Актуальні проблеми створення i діяльності спільних підприємств в Україні// Актуальні проблеми держави i права: Зб. Наук. праць. - Вип. 11.- Одеса: Астропринт, 2001. - С. 602 -
 9. Чорнолуцький Р.В. Сучасна конституційна доктрина України щодо правового статусу іноземців // Актуальні проблеми політики: Зб. наук, праць / Голов.ред. С.В. Ківалов; заст. Голов.ред. Л.І. Кормич. - Одеса: Юрид- л-ра., 2001. — Вип. 12. — С. 352 — 359.
 10. Чорнолуцький Р.В. Формування правового статусу шоземщв в умовах розвитку українського парламентарізму // Парламентаризм в Україні: теорія та практика: Матер. міжнар. наук-практ. конференція, присвяченої 10-й pічниці з дня проголошення незалежності України, та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України. - К., 2001. - С. 356 - 360.
 11. Чорнолуцький Р.В. Регулювання приватноправових відносин щодо участі іноземних ociб у судових інстанціях України // Актуальні проблеми політики. Зб. наук, праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов, ред. Л.І. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2002. - Вип. 13 - 14. - С. 281 -286.
 12. Чернолуцкий Р.В. Актуальные проблемы правосубъектности иностранных юридических лиц в колизионном праве Украины и России // Актуальні проблеми політики: Зб. наук, праць / Голов. ред. С.В. Ківалов, заст. голов, ред. Л Л. Кормич. - Одеса: Юрид. л-ра., 2002. - Вип. 15. - С.2В -220.
 13. Чорнолуцький Р.В. Правовий статус oci6 i нове колізійне право України// Актуальні проблемы держави i права: Зб. наук, праць. - Вип. 16. - Одеса: Юрид. л-ра., 2002. - С. 434 - 438.
 14. .
 15. Чорнолуцький Р.В. Правосуб’єктність держави у колізійному праві України // Актуальні проблеми держави i права: Зб. наук праць. Вип. 18.- Одеса: Юрид. л-ра., 2003. - С. 470 - 474.
 16. Чорнолуцький Р.В. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право: актуальні проблеми співвідношення та взаемозв’ язку// Международное право после 11 сентября 2001 года: Сб. науч. статен. ПоД ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. - Одесса, 2004. - С. 236 - 243.
 17. Чорнолуцький Р.В. Конституційні засади законодавчого процесу в Україні: історико – правові аспекти. // Академії муніципального управління: Зб. наук. праць/ Головний ред. В.В.Луць; заст. голов. ред.О.П.Литвин. – Київ: Академія муніципального управління , 2011. – Вип.2.- С. 322- 334.
 18. Чорнолуцький Р.В. Формування національної правової системи України у 1990 – 1993 роки , як констатуючий фактор у формуванні законодавчої функції незалежної держави// Вісник Маріупольського державного університету: Зб.наук.праць :Серія Право/ Гол. ред.К.В.Балабанов; заст. гол. ред. О.В.Булатова. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2011. – В. 2. – С.8-16.
 19. Чорнолуцький Р.В. Законопроектування як початкова стадія законодавчого (законотворчого) процесу в Україні: онтогносеологічних підвалини.//Юридичний журнал НПУ ім.М.П.Драгоманова , видавнича організація «Юстініан» - Тернопіль, 2012. - Вип. 7-8. – С. 128-132.
 20. Чорнолуцький Р.В.Нормопроектна діяльність: підходи до онтологічного розуміння// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні і політичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ,2012. – Вип. 57. – С.65 -74.
 21. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектувальна діяльність як простір прояву кодів і символів політико – правового змісту. // Академії муніципального управління: Зб. наук. праць/ Головний ред. В.В.Луць; заст. голов. ред. О.П.Литвин. – Київ: Академія муніципального управління , 2012. – Вип.2.- С. 65-77.
 22. Чорнолуцький Р.В. Роль юридичної техніки в законопроектній діяльності.// Вісник Маріупольського державного університету: Зб.наук.праць :Серія Право/ Гол. ред.К.В.Балабанов; заст. гол. ред. О.В.Булатова. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2014. – Вип. 7. – С.118-129.
 23. Чорнолуцький Р.В. Роль нормопроектної діяльності у конституційному праві країни.// Національний університет «Одеська Юридична Академія: Зб. наук. праць Актуальні проблеми держави і права/ Гол. ред. С.В.Ківалов. - Одеса:Юридична література, 2014. – Вип. 72. – С.40 -53.
 24. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування як конституював форма соціального проектування. /Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні і політичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ,2014. – Вип. 64. – С.65 -74.
 25. Чорнолуцький Р.В. Принцип юридичної ( законодавчої) техніки та їх роль і значення в законопроектній діяльності.// Науковий журнал «Молодий вчений» . – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2014. - Вип.8(11). С.83-90.
 26. Чорнолуцький Р.В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності .//Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні і політичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Видавництво «Юридична думка» 2015. – Вип. 67. – С.11 -34
 27. Чорнолуцький Р.В Феномен нормопроектування в формуванні судового рішення в контексті соціології права Ойгена Ерліха.//Национальный юридический журнал : теория и практика. – Кишинев. 2015. – Вип 2(12). – С.22-26
 28. Чорнолуцький Р.В. Стадійна характеристика нормопроектування та її роль в конституційному праві.//Науково – практичний юридичний журнал «Публічне право»/ Гол. ред. С.Г.Стеценко. - Ужгород :Ужгородський національний університет 2015. – Вип.3(19). – С.128-137.
 29. Чорнолуцький Р.В. Планування нормопроектної діяльності в конституційному праві України.//Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Видавництво «Юридична думка» 2015. – Вип. 69. – С.121 -144.
 30. Чорнолуцький Р.В. Експертиза в нормопроектній діяльності.// Електронне науково фахове видання «Порівняльно – аналітичне право». - Ужгород. 2015. - Вип.3. –С.61-68.
 31. Чорнолуцький Р.В.Правила нормопроектування Р.К.Бержерона та їх значення для становлення та розвитку національної системи нормо проектування в Україні.// Национальный юридический журнал : теория и практика. – Кишинев. 2015. – Вип 5(15). – С.22-28.
 32. Чорнолуцький Р.В. Роль і значення конституційної термінології в нормопроектуванні.//Науково - практичний журнал « Судова апеляція» Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ: Видавництво «Юридична думка». 2015- Вип.3(40). – С. 50- 65.
 33. Чорнолуцький Р.В. Досвід Канади в нормопроектуванні та його роль і значення для України.// Міжнародний журнал «Європейський політико – правовий дискурс». Чешская республика. 2015 – Вип.6. – С.175-186.
 34. Чорнолуцький Р.В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади.//Науково – практичний юридичний журнал «Публічне право»/ Гол. ред. С.Г.Стеценко. - Ужгород :Ужгородський національний університет . 2016. – Вип.1(21). – С.68-75.
 35. Чорнолуцький Р.В. Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення. //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України/ - Київ: Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.2016. –Вип.1/2016.-С.61-72.
 36. Чорнолуцький Р.В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої влади України.// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Видавництво «Юридична думка» 2016. – Вип. 71. – С.173 -191.
 37. Чорнолуцький Р.В. Президент України як суб'єкт нормо проектної діяльності. .// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Видавництво «Юридична думка» 2016.-Вип.73. –С.101-135.
 38. Чорнолуцький Р.В. Особливості нормопроектної діяльності президента України: питання теорії та практики. .// Міжнародний журнал «Європейський політико – правовий дискурс». Чешская республика. 2016.-Вип.5. – С.48-56.
 39. Чорнолуцький Р.В. Нормотворчість органів місцевого самоврядування: телеологічні домінанти, що базуються на екзистенцій них інтересах територіальної громади. //Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права». м. Київ. 2016. – Вип.5.- С. 46-52
 40. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування як початкова стадія нормотворчості органів місцевого самоврядування. .// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. - Київ: Видавництво «Юридична думка» 2016р. – Вип.74. – С.92-110
 41. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування в конституційному праві України: парадигма процесуально – стадійного забезпечення актуальних питань.// Міжнародний журнал «Європейський політико – правовий дискурс». Чешская республика. 2017. –Вип.2. – С. 54-60

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Гулієв Аріф Джаміль Огли

Посада: професор кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012 р., тема «Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки)».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: Закінчив Бакинський державний університет за спеціальністю «Історик».

З 1998 р. проживає в Україні. Був кореспондентом громадсько-політичної газети Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки «Халг газеті» (азерб. «Xalq qəzeti» – «Народна газета») в Україні, дипломатом Посольства Азербайджанської Республіки в Україні. Має дипломатичний ранг.
У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в Національній академії державного управління при Президентові України на тему: «Особливості інституту президентства України і Азербайджанської Республіки: державно-управлінський аспект».
З 2007 року – доцент, а з 2009 року – професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового Інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
Член 2-х спеціалізованих вчених рад – Навчально-наукового Юридичного інституту НАУ і юридичного факультету Бакинського державного університету Азербайджанської Республіки, а також член редакційних рад трьох наукових журналів. Здійснює наукове керівництво підготовкою шести кандидатських дисертацій.
Вчений приділяє велику увагу громадській діяльності, зокрема, є активним членом азербайджанської діаспори в Україні.

- голова громадської організації «Вчена рада азербайджанців України»;
- голова громадської організації «Інститут народної дипломатії»;
- співзасновник громадської організацій «Рада старійшин азербайджанців України»;
- член Національної спілки журналістів України;
- член Міжнародної федерації журналістів;
- дійсний член Асоціації правників України;
- член Об'єднання журналістів Азербайджану.

Викладає дисципліни: «Дипломатична і консульська служба», «Право зовнішніх зносин», «Дипломатичний протокол та етикет», «Право міжнародних організації».

Сфера наукових інтересів: право зовнішніх зносин, дипломатична і консульська служба.

- Заслужений працівник освіти України;
- нагороджений Президентом Азербайджанської Республіки медаллю «Прогрес» (азерб. «Tərəqqi» medalı);
- лауреат Міжнародного проекту «Мости дружби Україна-Азербайджан»;
- удостоєний Почесної грамоти НАН України;
- нагороджений Дипломом Центру Гейдара Алієва;
- нагороджений почесними грамотами ректора НАУ, Київського міського голови, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, Міністерства культури України, Головного управління науки і освіти Київської міської державної адміністрації;
- нагороджений Почесним знаком «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»;
- нагороджений медаллю «25 років незалежності України».

 1. Foundations of Diplomatic Protocol and Etiquette: Monograph / – Brno: CERM, 2017. – 144 p.
 2. Основи дипломатичного протоколу та етикету: навч. посіб. / пер. з англ. — Харків: Факт, 2017. — 160 с.
 3. Право міжнародних організацій [Текст] : практикум для студентів напряму підгот. 6.030202 «Міжнародне право» / Нац. авіац. ун-т ; [уклад. А. Д. Гулієв]. – Київ : НАУ, 2014. – 63 с.
 4. Право зовнішніх зносин [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Д. Гулієв ; Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2012. – 486 с.
 5. Дипломатична та консульська служба [Текст] : конспект лекцій / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.] А. Д. Гулієв.–- К. : НАУ-друк, 2011. – 79 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, Чернівецький державний університет, 2000 р., тема: «Дитяча праця у промисловості Англії першої половини ХІХ ст.». Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: В 1987 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історик, вчитель історії».

Трудова діяльність:
З 2001 року по 2006 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін у фінансово-юридичному інституті м. Чернівці.
З вересня 2006 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Історія міжнародного права», «Історія політичних та правових вчень», «Правничі системи сучасності», «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Соціологія міжнародного права», «Основи наукових досліджень».

Сфера наукових інтересів: історія та теорія міжнародного права, соціологія міжнародного права. Працює над докторським дисертаційним дослідженням.

 1. Shirokova-Murarash O.G., Antypenko V.F. International canon low: actual prognostics of the civilization scope // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2014. – volume 1. – issue 2. – C.92-97.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення науки «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. Праць. – 2012. – Вип. 56. – С.475-497.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права /Міжнародне право: підручник у 3-х томах; за ред. В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко та інш. – Т. 1. – К: НАУ, 2011. – С. 80-110.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.030400 – Міжнародне право. - К: НАУ, 2010. – 48 с. – 2 арк.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Замула Аліна Юріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017 р., тема «Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу на ефективність боротьби з тероризмом».

Освіта: Закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З 2010 року працює на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Конфліктологія в міжнародному праві», «Міжнародна кримінологія тероризму», «Міжнародне антитерористичне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конфліктологія в міжнародному праві, міжнародна кримінологія тероризму, захист прав людини, застосування практики ЄСПЛ, право зовнішніх зносин.

 1. Замула А.Ю. Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір / А.Ю. Замула // Альманах міжнародного права. Випуск 16. – Одеса, 2017 р. – С. 36-44.
 2. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом і катуванням / А.Ю. Замула // Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 р., м. Запоріжжя). – С. 152-156.
 3. Замула А.Ю. Пытки «властной природы» как фактор нарушения права народа /А.Ю. Замула // Международное право и проблемы интеграции. – № 3 (43). – Баку, Азербайджан. – 2015 р. – С. 39-45.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Громівчук Іванна Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014 р., тема: «Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом».

Освіта: Закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З лютого 2015 року працює доцентом кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право: основи теорії», «Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне кримінальне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародно-правовий захист прав людини, міжнародне кримінальне право, міжнародне антитерористичне право.

 1. The «political offence exception» and extradition of terrorists: the problem of correlation / I.M. Hromivchuk: Zborník príspevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie [«Pravna veda a prax: výzvy moderných európskych integracných procesov»], (Bratislava, 27-28 novembra 2015 r.). – Bratislava: Paneurópska vysoka skola, 2015. – P. 190-192.
 2. Ways of making accountable for crimes connected with the downing of Malaysian airlines flight MH 17 / I.M. Hromivchuk, O.M. Starovoytova // Evropský politický a pravní diskurz. – 2016. – Svazek 3(2.vydaní). – P. 15-20.
 3. The European Court of Human Rights: the prospects for protection of human rights in the Autonomous Republic of Crimea / I.M. Hromivchuk, N. Subbotina // Visegrad Jourmal on Human Rights. – 2017. – №1(1). – P. 32 – 36.
 4. Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом / І. М. Громівчук // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 121-128.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Савчук Сергій Станіславович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018 р., тема «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності».

Освіта: У 2008 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».Трудова діяльність:

З 2006 року по 2009 рік працював юристом в Адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери».

З 2010 року по 2016 рік працював старшим юристом, керівником програм з правових питань та практик Юридичного департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З 2015 року по 2018 рік був аспірантом заочної форми навчання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В березні 2018 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2017 року – заступник директора департаменту ліцензування Національного банку України.Викладає дисципліни: «Міжнародне фінансове право», «Теорія держави і права», «Міжнародне митне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародне банківське право, міжнародне фінансове право, історія та теорія міжнародного права.

Державні та інші нагороди: - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених; - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; - лауреат премії Президента України для молодих вчених; - Заслужений юрист України.Наукові праці:


1. Савчук С. С. Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації // Український часопис міжнародного права. – 2016. – Вип. 1. – С. 101-107.

2. Савчук С. С. Конкордати Базельського комітету з банківського нагляду – перші джерела міжнародно-правового регулювання консолідованого банківського нагляду // Український часопис міжнародного права. – 2016. – № 2. – С. 68-74.

3. Савчук С. С. Розвиток європейського співробітництва в сфері пруденційного регулювання банківської діяльності // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 1 (44-45). – С. 105-107.

4. Савчук С. С. Регіональне та локальне співробітництво держав Африки з питань регулювання банківської діяльності // Український часопис міжнародного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 113-118.

5. Савчук С. С. Створення Європейського банківського союзу як завершальна стадія формування Економічного і валютного союзу ЄС // Журнал європейського і порівняльного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 76-87.

6. Савчук С. С. Міжнародно-правове співробітництво між центральними банками держав світу в першій половині ХХ ст // Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – № 78. – С. 143-149.

7. Савчук С. С. Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 05 (Травень). – С. 46-51.

8. Савчук С. С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності: поняття та предмет регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – Вип. 2. – С. 104-111.

9. Савчук С. С. Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2 (89). – С. 188-197.

10. Савчук С. С. Становлення правової регламентації банківської діяльності в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – Вип. 2. – С. 91-96.

11. Savchuk S. Institutional Status of the Basel Committee on Banking Supervision as International Organization under International Law // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4. – С. 67-69.

12. Savchuk S. Institutional Status of the Basel Committee on Banking Supervision as International Organization under International Law // Materials of the International Scientific and Practical Conference, Bratislava, Slovakia. – 2016. – Vol. 2. – P. 80-81.

13. Савчук С. С. Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна». – 2016. – Ч. І. – С. 115-118. 

14. Савчук С. С. Міжнародно-правові механізми регламентації банківської діяльності на рівні Міжнародного валютного фонду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин». – 2016. – Ч. І. – С. 124-127.

15. Савчук С. С. Сучасний стан пруденційного регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі // Міжнародний конгрес європейського права: збірник наукових праць. – 2017. – С. 80-83.

16. Савчук С. С. Проблемні питання імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське право України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна». – 2017. – Ч. І. – С. 92-94.

17. Савчук С. С. Становлення міжнародного міжвідомчого співробітництва між центральними банками держав світу // Чорноморські наукові студії: матеріали Третьої міжнародної мультидисциплінарної конференції. – 2017. – С. 38-41.Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Невара Лілія Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014 р., тема: «Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: У 2006 році закінчила Київський міжнародний університет, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

З 2015 року по 2018 рік працювала на посаді асистента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 1999 року – ВГО «Українська асоціація міжнародного права». З 2016 року – ГО «Юристи за захист тварин». З 2018 року – ГО «Українська академія кібербезпеки».

Викладає дисципліни:«Міжнародне публічне право: основи теорії», «Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне право навколишнього середовища», «Міжнародне публічне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародне право, міжнародне освітнє право, міжнародне право прав людини, права національних меншин, мовні права, міжнародне екологічне право, міжнародне співробітництво в галузі біотехнологій, права людини і Інтернет.

 1. Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 105. Частина І (у 2-х частинах). – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 67-72.
 2. Невара Л.М. Європейські регіональні стандарти захисту мов меншин // Український часопис міжнародного права. – 2013. - № 1. – С. 108-111.
 3. Невара Л.М. Універсальне міжнародне право щодо права національних меншин на рідну мову // Український часопис міжнародного права. - 2013. Спецвипуск: Права людини. – 2013. - С. 189-191.
 4. Невара Л.М. Досвід планування навчального процесу підготовки фахівців спеціальності "міжнародне право". // Український часопис міжнародного права. – 2013. Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права. - 2013. – С. 59-63.
 5. Невара Л.М. Виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (з приводу першої періодичної доповіді України) // Український часопис міжнародного права. – 2013. - № 4. – С. 163-169.
 6. Невара Л.М. Доповідь комітету експертів щодо застосування Європейської хартії регіональних мов або мов меншин // Український часопис міжнародного права, 2014. Спецвипуск: нові імена в науці міжнародного права 2014. – С. 151-154.
 7. Невара Л.М. Роль галузевого стандарту освіти у підготовці фахівців з міжнародного права. // Український часопис міжнародного права. - 2014. - № 1-2. С. 95-101.
 8. Невара Л.М. Мовні права у Європейській конвенції про захист основних прав і свобод людини // Соціальні права в механізмах захисту та забезпечення прав людини: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22 січня 2014 р.). – С. 37-40.
 9. Невара Л.М. Міжнародно-правові стандарти захисту мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин // Мовна ситуація та мовна політика в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (присвячено 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка та міжнародному дню рідної мови) (м. Київ, 28 лютого 2014 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 45-47.
 10. Невара Л.М. Щодо джерел міжнародного освітнього права. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 1 - 130 с.- с. 49-54.
 11. Невара Л.М. Міжнародні механізми забезпечення і захисту права на освіту. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 2 - 159с. - с. 83-87.
 12. Невара Л.М. Регіональні освітньо-правові конференції у становленні Болонського процесу. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 3 - 108 с. - с. 45-52.
 13. Невара Л.М. Створення європейського простору вищої освіти в рамках Болонської декларації 1999 року. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 4 - 91 с.- с. 55-58.
 14. Невара Л.М. Міжнародно-правове регулювання освіти для сталого розвитку. // Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», 2016. № 23.– 219 с. – с. 212-215.
 15. Невара Л.М. Рішення міжнародних конференцій і організацій у Болонському процесі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини, 2016. № 44/45.-108 с. – с. 85-89
 16. Невара Л.М. Статус мов меншин у міжнародному праві. // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – 718 с. - с. 532-551.
 17. Невара Л.М. Евроинтеграционные процессы в системе высшего образования. // Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» (25-26 марта 2016 г., г. Кишинев (Республика Молдова).
 18. Невара Л.М. Право на освіту в системі прав людини // Проблеми відповідальності держави : матер. міжнар. наук.- практич. конф. (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра міжнародного права) (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – 154 с. - 111-115 с.
 19. Невара Л.М. Міжнародне право як складова основ сталого розвитку вітчизняного законодавства // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р. м. - Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – 268 с. - сс. 254-257.
 20. Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку. // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції "Актуальна юриспруденція", м. Київ, 8 грудня 2016 року. Тези наукових доповідей. - К.: Видавничий дім "АртЕк", 2016. 252 с. - сс. 85-87.
 21. Невара Л.М. Роль міжнародних конференцій у становленні Болонського процесу. // Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16–17 грудня 2016 року. - К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – 144 с. – с. 140-143.
 22. Невара Л.М. Внесок О.В. Задорожнього у збереження спеціальності «Міжнародне право», підготовку юристів-міжнародників та науковців. // Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього: збірка матеріалів конференції, м. Київ, 26 червня 2017 року. // Український часопис міжнародного права, 2017. Спецвипуск: присвячений пам’яті професора О.В. Задорожнього, 2017. - 122 с. – с. 119-122.
 23. Невара Л.М. Міжнародно-правова основа права на освіту в системі прав людини. Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт. кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутніка – Львів; Одесса : Фенікс, 2017. – 564 с. – с. 326-335.
 24. Невара Л.М. Державно-приватне партнерство в сфері освіти. // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, (19 жовтня 2017 р.) - ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка.
 25. Невара Л.М. Міжнародно-правове регулювання інформатизації освіти. // Международная научно-практическая конференция «Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения» (г. Кишинев, Республика Молдова, 3–4 ноября 2017 года).
 26. Невара Л.М. Міжнародно-правова модель гармонізації освіти: завдання для України. Одеські юридичні читання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції., м. Одеса. (10-11 листопада 2017 р.) – Одеса: Вид.дім «Гельветика», 2017. – 208 с. – с. 220-223.
 27. Невара Л.М. Інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір: державно-приватне партнерство. // Міжнародна юридична науково-практична конференція на тему: «Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави». «Актуальна юриспруденція», м. Київ ( 28 лютого 2018 року) – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 161 с. – с. 86-88.

6

Важна Катерина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права (за сумісництвом).

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013 р.. тема «Концепція кримінальної відповідальності держави».

Освіта: Закінчила Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність:
З 2011 року викладає на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
З 2013 року працює на посаді доцента кафедри міжнародних відносин Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв та кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя», «Міжнародне морське право», «Міжнародне космічне право», «Міжнародне повітряне право».

Сфера наукових інтересів: право міжнародної відповідальності, боротьба з міжнародними злочинами. Працює над докторським дисертаційним дослідженням.

 1. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К. А. Важна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 292 с.
 2. Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики / К. А. Важна // Підприємство, господарство і право. – Київ : «Гельветика», 2017. – № 8 (258). – С. 193-197.
 3. Захист прав людини в умовах реалізації відповідальності держави за міжнародні злочини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv»], (м. Братислава, Словацька Республіка, 06-07 травня 2016 р.). – Братислава : Рaneurópska Vysoká Škola, Fakulta Práva, 2016. – С. 260-263.
 4. Особливості застосування загальнотеоретичних категорій кримінальної науки до держави / К. А. Важна // Альманах міжнародного права. – Одеса : Міжнародний гуманітарний Університет; Херсон : «Гельветика», 2016. – Вип.13. – С. 92-101.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Акчурін Юрій Равільович

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю «Радіоінженер», а також юридичну освіту за спеціальністю «Міжнародне право» в Навчально-науковому інституті безперервної освіти Національного авіаційного університету.

Трудова діяльність: З 1981 р. по 2008 р. перебував на військовій службі, а з 2009 по цей час – старший викладач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Вступ до права ЄС», «Міжнародне інформаційне право», «Європейське господарське право».

Сфера наукових інтересів: європейське право, міжнародна інформаційна безпека.

 1. Проблеми входження України у світовий інформаційний простір у контексті міжнародної інформаційної безпеки // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. – 2016. – № 2. – Випуск 3. – С. 124-133.
 2. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект //Інформація і право. – 2011. – №1. – С. 76-81.
 3. Міжнародно-правові заходи щодо упередження злочинності у сфері інформаційної безпеки // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: збірник наукових праць. – 2010. – №2. – С.73-78.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Яцишин Марта Юріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: Закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З жовтня 2011 року працювала викладачем кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, а з 2017 року займає посаду старшого викладача кафедри.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне приватне право», «International private law», «Договірне право».

Сфера наукових інтересів: проблеми кібербезпеки, кіберзлочинності, кібервоєн та регіоналізму в міжнародному праві, а також правове регулювання всесвітньої мережі Інтернет. Тема дисертації над якою працює викладач: «Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю (на прикладі Організації американських держав)».

 1. Inernational legal opposion to cyberwars. Proceedings The Seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in Aviation and Space Technologies, 19 – 21 September 2016 y. – K., 2016. – P. 7.1.1. – 7.1.4.
 2. Міжнародно-правова протидія кібервійнам. Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань «гібридної війни», 12 липня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 53 – 57.
 3. Актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі із кіберзлочинністю. Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького; зб. наук. праць. – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – С. 130 – 132.
 4. Проблеми уніфікації поняття «кіберзлочинність» у міжнародному праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 23. – Ч.І. – С. 235 – 240.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Осадько Олександр Олексійович

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017 р., тема «Ділова репутація, честь та гідність працівника як об’єкти захисту в трудовому праві».

Освіта: В 2013 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність:
З 2013 року по 2015 рік працював на посаді старшого лаборанта Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
З 2015 року по червень 2017 року працював молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
З листопада 2017 р. – асистент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: теорія та практика міжнародного права, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право: основні галузі.

Сфера наукових інтересів:трудове право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, проблеми особистих немайнових прав працівників.

 1. Теоретико-правові засади та аксіологічний зміст честі працівника в сучасних умовах / О.О. Осадько // Право та інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: Ю.Є. Атаманова [та ін.] – Х.: Право, 2015. – № 1 (9). – С.118-122.
 2. Теоретико-правова характеристика гідності працівника / О.О. Осадько // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – Серія : Юрид. науки. – Херсон. – 2014. – Вип. 6-1. – С.69-72.
 3. К вопросу о трудовой чести работника / А. Осадько // Legea si Viata – Revista stiintifico-practica Nr/8/3 (272). – Республика Молдова, 2014. – С. 107-110.
 4. Щодо визначення категорії «ділова репутація працівника» / О.О. Осадько // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні»: матер.міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 лип. 2014 р.) – Х.: ГО «Асоц.асп.-юристів», 2014. – С. 96-98.
 5. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін.; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х.: Право, 2015. – 450 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Лесь Ірина Олександрівна

Посада:старший викладач кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (доктор філософії), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2017 році, тема : «Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР-УРСР (1919 – 1991 рр.)».

Освіта: У 2011 році Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність: Правознавство (спеціаліст) з відзнакою; у 2013 році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: Філологія. Українська мова та література (бакалавр).

2006 - 2018 роки - служба у Національній поліції України

член Міжнародної асоціації істориків права

Викладає дисципліни: «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Порівняльне муніципальне право», «Актуальні проблеми порівняльного кримінального права (особлива частина)».

Сфера наукових інтересів: : історія міліції, дисциплінарні правовідносини в міліції, кримінальне право та процес України та зарубіжних країн, проблеми цивільного та цивільного процесуального права України та зарубіжних країн, теорія держави та права, історія держави та права України та зарубіжних країн.

 1. Лесь І.О. Договірна теорія походження держави //Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – С. 29 – 32.
 2. Лесь І.О. Право на життя людини, що знаходиться в утробі матері // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези ІІІ Міжнародної наукової студентської конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 52 – 54.
 3. Лесь І.О. Проблеми формування і розвитку громадянського суспіольства в України // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції курсантів та студентів (23 листопада 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 151 – 153.
 4. Лесь І.О. Україна та Європейський Союз у контексті розвитку демократичної правової держави // Актуальні проблеми удосконалення државної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 22-23 листопада 2007 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 209 – 211.
 5. Лесь І.О. Держава та особа: відповідальність держави перед особою у контексті розвитку правової держави України // Правова держава: сьогодення і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих учених (29 березня 2008 року, м. Суми). – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2008. – С. 209 – 211.
 6. Лесь І.О. Сучасні підходи до визначення поняття та структури правової свідомості // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави: Матер. ІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (18 квітня 2008 року, м. Івано - Франківськ):- Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – С. 43 – 45.
 7. Лесь І.О. Законодавче закріплення права людини на життя // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 – С. 52 – 55.
 8. Лесь І.О. Історичні та сучасні підходи до визначеня поняття правосвідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 7 – 11.
 9. Лесь І.О. Українське законодавство в контексті гендерної рівності // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІХ Міжнародної науково – практичної конференції. Житомир, 21-22 травня 2008 року/ Наклад 300 прим. Підписано до друку 12.05.2008. – С. 210 – 213.
 10. Лесь І.О. Поняття терміну «юридична колізія // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 жовтня 2008 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 77 – 80.
 11. Лесь І.О. Проблема комерційної сексуальної експлуатації дітей в сучасних наукових дослідженнях // Порушення прав людини: торгівля людьми, гендерне насильство, сексуальна експлуатація дітей: Матеріали наукової конференції студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України (12 грудня 2008 р., м. Кіровоград)/ За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2008. – С. 15 – 18.
 12. Лесь І.О. Деякі причини деформації правової культури суддів // Молодь та культура: актуальні аспекти: Зб. ст. (Матеріали Всеукраїнської науково – методичної конференції). – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – С. 170 – 171.
 13. Лесь І.О. Право на смерть // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохонної діяльності: Матеріали ХVІ науково – практичної конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 13 – 17.
 14. Лесь І.О. Правосвідомість студентської молоді // Правова свідомість молоді в умовах розвитку соціальної демократичної держави: Матер. ІІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (9 квітня 2009 року, м. Івано – Франківськ). - Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С. 5 – 6.
 15. Лесь І.О. Правосвідомість у соціально – політичному розвитку людини // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: Матер. ІV Всеукр. курс. – студ. конфер. (22 квітня 2010 року, м. Івано – Франківськ): ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 51 – 55.
 16. Лесь І.О. Деякі аспекти співвідошення права і правової свідомості // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем Європейської інтеграції. Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 220 – 223.
 17. Лесь І.О. Освіта молоді як чинник формування правосвідомості // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної студентської наукової конференції 9-10 листопада 2010 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 2010. – С. 9 – 12.
 18. Лесь І.О. Деформація правової свідомості осіб, які відбували покарання // Соціальна політика держави у сфері запобігання злочинності та ресоціалізації осіб, які відбували покарання. Ч.3: Матеріали ІХ міжвузівської наукової студентської конференції з кримінології та кримінально – виконавчого права, м. Харків, 26 листоп. 2010 р./ За заг. ред. проф. В.В. Голіни. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – С. 26 – 29.
 19. Лесь І.О. Деформація правової свідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали ХVІІ наук. – практ. конф. курсантів та студентів (Харків, 14 трав. 2010 р.)/ МВС України, Харк. нац. Ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 34 – 36.
 20. Лесь І. О. Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР / І. О. Лесь // Форум права. – 2014. - № 1. – С. 317–322 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_55.pdf.
 21. Лесь І. О. Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції / І. О. Лесь // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 230-235.
 22. Лесь І. О. Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. / І. О. Лесь // Право і безпека. – 2014. – № 4 (55). – С 16-21.
 23. Лесь І. О. Вплив матеріального забезпечення працівників радянської міліції України на стан дисципліни та законності особового складу в роки НЕПу (1921–1928 рр.) / І. О. Лесь // «Национальный юридический журнал : Теория и практика» Научно-практическое правовое издание. – 2015. – № 2 (12). – С. 5-9.
 24. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності серед особового складу працівників міліції України в надзвичайних умовах воєнної обстановки (1941 – 1945 рр.) / І. О. Лесь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2015. – № 33 (Т. 1). – С. 27-31.
 25. Лесь І. О. Організаційно-правові засади утворення Робітничо-селянської радянської міліції в УСРР (1919 р.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 16 травня 2013 р.). – Харків : ХНУВС, 2013. – С. 62-64.
 26. Лесь І. О. Арешт з утриманням на гауптвахті, як вид дисциплінарного стягнення за Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ (1984 р.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квіт. 2014 р.) / МВС України : Міністерство освіти і науки України : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-151.
 27. Лесь І. О. Правовий механізм зміцнення дисципліни в органах міліції в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми :Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 29-32.
 28. Лесь І. О. Підготовка кадрів міліції Української СРР в 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 19 травня 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-153.
 29. Лесь І. О. Правові підстави звільнення за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (поч. 90-х рр.. ХХ ст.) / І. О. Лесь // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Я. В. Лазур (заст. голови), А. В. Макарчук (відп. секр.), К. А. Губар, О. О. Малишев, Є. В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород : Видавництво «Говерла», 2014. – С. 406-410.
 30. Лесь І. О. Значення дисциплінарних статутів органів внутрішніх справ 1971 та 1984 рр. / І. О. Лесь // Юридична Україна : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків, 28 листопада 2014 р. – Харків : Видавництво «Точка», 2014. – С. 18-20.
 31. Лесь І. О. Становлення дисциплінарних правовідносин в міліції УСРР періоду воєнного комунізму (1919) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 року) / МВС України : Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 117-121.
 32. Лесь І. О. Система заохочень працівників Радянської Робітничо-селянської міліції УСРР за Дисциплінарним статутом 1923 року / І. О. Лесь // Правові засади діяльності правоохоронних органів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2014). – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2014. – С. 69-71.
 33. Лесь І. О. Товариський суд (суд честі) органів внутрішніх справ Української РСР як суб’єкт дисциплінарних правовідносин / І. О. Лесь // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице (Словацька Республіка), 27–28 лютого 2015 р.). – м. Кишице (Словацька Республіка) : Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице, 2015. – С. 12-15.
 34. Лесь І. О. Запровадження бібліотек при відділах міліції як одна із форм підвищення освітнього рівня працівників міліції Радянської України, періоду непу (1921 – 1923 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми юридичної науки і практики : Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Регіональної науково-практичної конференції. (квітень 2015 року), Нац. Юр. Університет імені Ярослава Мудрого / наукове видання – Харків : 2015 р. – С. 12-16.
 35. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в роки непу (1921– 1928 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 127-135.
 36. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 29-32.
 37. Лесь І. О. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 1984 року (порівняльне дослідження) / І. О. Лесь // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 5-6 червня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 19-22.
 38. Лесь І. О. Становлення та розвиток організаційно-правових засад співробітництва міліції з населенням в радянській Україні (1917–1991 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 серпня 2015 р.) – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 14-17.
 39. Лесь І. О. Дотримання законності працівниками міліції при затриманні та утриманні осіб у КПЗ та БПЗ в Україні (перша половина ХХ ст.) / І. О. Лесь // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) : матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве \ ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон : ФОП Г рінь Д. С., 2015. – С. 345-351.
 40. Лесь І. О. Якісний добір кадрів на службу в органи внутрішніх справ як умова мінімізації дисциплінарних проступків, вчинених працівниками міліції / І. О. Лесь // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 вересня 2015 року. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 12-16.
 41. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності в органах міліції України в перші післявоєнні роки (1946 – 1947 рр.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 166-170.
 42. Лесь І. О. Деякі організаційно-правові засади розвитку партнерських відносин між органами поліції та громадянами в Україні / І. О. Лесь // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : зб. Тез наук.-практ. конф. за міжнар. участю (в межах Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління ХХІ», приуроченої до Всесвітнього дня науки), 26 листопада 2015 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 49-55.
 43. Лесь І. О. Деякі причини порушення дисципліни та законності працівниками міліції періоду здобуття Україною незалежності (1991 р.) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 77-81.
 44. Лесь І. О. Участь міліції у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: до 30-ї річниці ядерної катастрофи / І. О. Лесь // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 24-26.
 45. Лесь І. О. Історична ґенеза дисциплінарної відповідальності в органах міліції / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 108-114.
 46. Лесь І. О. Деякі аспекти матеріально-побутового забезпечення особового складу радянської міліції України в роки непу (1920-ті рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 36-41.
 47. Лесь І. О. Висвітлення дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР–УРСР (1919–1991 рр.) у вітчизняній та зарубіжній літературі / І. О. Лесь // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С. 350-356.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Кібець Дар’я Вікторівна

Посада:викладач кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Сумський державний університет, 2018 р., тема «Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень».

Освіта: У 2015 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

З 2015 року по 2017 рік працювала юрисконсультом у ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА». З 2017 року по 2018 рік працювала юрисконсультом у ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «МАШ-ГРУП». З вересня 2018 року – асистент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни:порівняльне цивільне право, порівняльний цивільний процес, правові аспекти діяльності Ради Європи.

Сфера наукових інтересів: : цивільне право, цивільне процесуальне право, валютне право, адміністративне право, право Ради Європи.

 1. Кібець Д. В. Поняття, мета та завдання валютного регулювання. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. № 3 (9). С. 134–139.
 2. Кібець Д. В. Історико-правовий аналіз валютного регулювання в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6. С. 201–207.
 3. Кібець Д. В. Форми валютного регулювання в Україні. Наше право. 2018. № 2. С. 56–61.
 4. Кібець Д. В. Механізм адміністративно-правового регулювання валютних обмежень в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 2. Т. 4. С. 80–84.
 5. Кибец Д. В. Принципы валютного регулирования в Украине. Право и политика. 2016. № 4. С. 103–108.
 6. Кібець Д. В. Правові засади валютного регулювання та місце серед них адміністративно-правового регулювання. Верховенство права. 2018. № 2. С. 73–80.
 7. Кібець Д. В. Завдання та функції валютного регулювання в Україні. Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 14–15 серп. 2015 р. Львів: Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 2015. С. 72–73.
 8. Кібець Д. В. Девальвація та ревальвація як форми валютного регулювання в Україні. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9–10 верес. 2016 р. К.: Центр прав. наук. дослідж., 2016. С. 67–68.
 9. Кібець Д. В. Норми адміністративного права, як структурний елемент механізму адміністративно-правового регулювання валютних обмежень. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, Україна, 10–11 лют. 2017 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 57–60.
 10. Кібець Д. В. Поняття та система принципів валютного регулювання в Україні. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 січ. 2018 р. Запоріжжя: Запоріз. міська громад. орг. «Істина», 2018. С. 58–61.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду