eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(07/11/17) 10 липня 2017 року в актовій залі Національного авіаційного університету відбулась урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів та присвоєння освітнього ступеня "Бакалавр" та «Спеціаліст»

10 липня 2017 року в актовій залі Національного авіаційного університету відбулась урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів та присвоєння освітнього ступеня "Бакалавр" та «Спеціаліст» випускникам Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин за напрямами ...
Читати далі...

(06/21/17) 9 червня 2017 року в Навчально-науковому інституті Міжнародних відносин НАУ на базі кафедри іноземних мов відбулася III щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і ви

9 червня 2017 року в Навчально-науковому інституті Міжнародних відносин НАУ на базі кафедри іноземних мов відбулася III щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищо...
Читати далі...

(06/08/17) 03 червня 2017 року для майбутніх абітурієнтів свої двері відкрив Національний авіаційний університет

03 червня 2017 року для майбутніх абітурієнтів свої двері відкрив Національний авіаційний університет.  У заході «День відкритих дверей» взяв участь Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин, на який було запрошено учнів 10-11 класів ВНЗ м.Києва та регіонів України. ...
Читати далі...

(05/31/17) ​22-24 травня 2017 року на базі Національного університету харчових технологій відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм»

​22-24 травня 2017 року на базі Національного університету харчових технологій відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм».  У конкурсних змаганнях взяли участь понад 80 студентів, магістрів і бакалаврів із 33  вищих навчальних зак...
Читати далі...

(05/26/17) 18 травня у рамках заключного етапу кафедральної науково-дослідної роботи «Інтерактивні методи навчання іноземних мов, як засобу формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів» на кафедрі інозе

18 травня у рамках заключного етапу кафедральної науково-дослідної роботи «Інтерактивні методи навчання іноземних мов, як засобу формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів» на кафедрі іноземних мов Н...
Читати далі...

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

7

Бонацька Ірина Вячеславівна

Завідувач кафедри «Інозмних мов»

Мова викладання:  іспанська

Стаж роботи - 43 років, в НАУ з 2006р.

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка (1972р.)

1985 р.  - захистила дисертацію та отримала вчену ступінь кандидата філологічних наук, а згодом вчене звання доцента.

1991-1992 рр. -  наукове стажування в Гаванському Університеті, Республіка Куба;

1994-1996 рр. - перекладач Посла Республіки Куба в Україні;

1996-2000 рр. – заступник першого проректора КМІЛПу;

2000-2005 рр. - помічник Почесного Консула Мексики в Україні.

Співзасновник і Перший віце-президент Асоціації Іспаністів України.

Напрями наукових досліджень: лінгвістика, теорія та практика перекладу, компаративістика

 

6

Гапон Юрій Антонович

Доцент кафедри іноземних мов; англійська мова

Стаж роботи – 41 рік, у ВНЗ – 37 років, в НАУ – 9 років (з 01.09.2006 р.)

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна (з 1997 р. – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К.Винниченка).

Спеціальність: «Англійська мова»

Навчання в аспірантурі (стаціонар): Київський національний лінгвістичний університет; в 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02. – «Теорія та методика навчання іноземних мов». Тема: «Методика обучения чтению на английском языке с использованием деловых игр на завершающем этапе в неязыковом вузе.»

Кандидат педагогічних наук, доцент

Напрями наукових досліджень:

Методика навчання англійської мови та перекладу.

Стажування: (з 17.11. по 17.12. 2014 р.) – кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету КНЕУ, м. Київ.

 

6

Горелік Наталія Анатоліївна

Викладач, англійська мова

Стаж роботи – 23 роки, в НАУ – з 2005 р.

Київський державний лінгвістичний університет (1999 р.), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2006 р.).

Спеціальність «Мова та зарубіжна література (англійська)».

Кандидатськи іспити з іноземної мови (німецька) та філософії (2007 р.).

Ступінь магістра (2006 р.)

Напрями наукових досліджень:

Методика викладання іноземних мов

 

6

Жудро Ольга Вікторівна

Викладач, іспанська мова

Стаж роботи у ВНЗ – 16 років, в ІМВ НАУ – з 2008 р.

Київський національний лінгвістичний університет (1995 рік).

Спеціальність: "Іноземна мова (іспанська)". 1995 – 2002 — викладач кафедри іспанської філології КНЛУ.

Кандидатські іспити з філософії, спеціальності 10.02.05 "Романські мови" (іспанська) та іноземної мови (англійська).

З 2015 р. є членом Асоціації Іспаністів України.

Напрями наукових досліджень:

: лінгвістика та методика викладання іноземних мов (соціокультурний аспект), література Іспанії та іспаномовних країн, компаративістика.

 

lasorenko-d

Лазоренко Наталія Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, англійська мова

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет у 2001році.

Стаж роботи – 11 років.

Працювала у Вінницькому національному аграрному університеті, на кафедрі іноземних мов ІМВ НАУ з вересня 2013 року.

Основний напрямок науково-педагогічної роботи – дослідження сучасної освітньої системи в країнах Західної Європи, зокрема Німеччини. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, співавтор 6 навчальних посібників з грифом МАП та МОН України, співавтор монографії «Довузівська підготовка в країнах Західної Європи». Розробила понад 10 методичних вказівок для студентів, які вивчають іноземну мову для професійного спілкування.

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305

 

melnuk-d

Мельник Євгеній Юрійович

Доцент, французька мова

Стаж роботи – 22 роки, в НАУ з 2007 р.

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (1993 р.) Спеціальність – «Російська мова і література та іноземна (французька) мова»

1994-1997 рр. – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.  1998 р. – захист дисертації «Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання романських мов».

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Напрями наукових досліджень:

Формування соціокультурної та міжкультурної компетенцій в навчанні французької мови.

Стажування: 2014 р. (жовтень-листопад) – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Інститут іноземної філології, кафедра романо-германської філології.

 

17

Бєлканія Нуну Володимирівна

Старший викладач, англійська та іспанська мови.

Стаж роботи - 25 років, в НАУ з 2005 р.

Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка в 1988 році .Спеціальність «Романо-германські мови і література»

Напрями наукових досліджень:

Когнітивна лінгвістика, прикладні напрями комп'ютерної лінгвістики.

Стажування:  30 березня -30 травня 2015 р. -  Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» кафедра англійської мови.

 

bomdarenko-s

Бондаренко Лариса Олексіївна

Старший викладач англійської мови

Стаж роботи – 34 роки, в НАУ – з 2005 р.

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка - філолог, викладач англійської та французької мов, перекладач.

Напрями наукових досліджень:

Методика викладання іноземних мов

 

1


Верховцова Ольга Михайлівна

Старший викладач, французька та англійська мови

Стаж роботи – 33 роки, в НАУ з 2012р

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет романо-германської філології (1981р.)

Філолог, викладач французької та англійської  мов, перекладач.

Напрями наукових досліджень: переклад безеквівалентної лексики  в художніх творах, порівняльна  лексикологія, методика викладання французької мови як другої іноземної.

Стажування:

травень 2003 р. - університет м. Вустер (Велика Британія),

травень 2009 р. - університет м. Халмстад (Швеція)

 

hundareva-s

Гундарєва Валентина Олегівна


Старший викладач, англійська мова

Стаж роботи 24 роки. Закінчила Дніпропетровський Державний Університет (1988 р.)
Працювала у Криворізькому авіа-технічному коледжі ЦА, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», в ІМВ НАУ - з 2005 року.
Тематика наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, проблеми перекладу.

Автор навчального посібника та 11 навчально-методичних статей

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


sachepa

Зачепа Ірина Миколаївна


Старший викладач, німецька мова

Стаж роботи - 24 роки, 1995-2007 рр. – ст. викладач кафедри другої іноземної мови і зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Г.С.Сковороди. З 2007 р. - ст. викладач кафедри іноземних мов ІМВ НАУ.
Закінчила Переяслав-Хмельницький ДПІ імені Г.С.Сковороди у 1995 р.
1997-2000 рр. аспірантура при Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г.С.Сковороди за спеціальністю «Зарубіжна література»;
2011 р, Інститут післядипломного навчання НАУ, підвищення кваліфікації Напрями наукових досліджень - особливості перекладу синонімів в українській та німецькій мовах на матеріалі творів сучасної німецької літератури. Перекладацька інтерпретація синонімів.

Автор 7 фахових статей і тез доповідей

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


15

Кулешова Оксана Миколаївна

Старший викладач, англійська

Стаж роботи - 19 років, НАУ  з 2008 р.

Київський державний лінгвістичний університет (1996 р.) Спеціальність: вчитель англійської та французької мов

Навчання в аспірантурі: НАУ 2012-2016 рр., спеціальність:Педагогіка 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», тема дисертації: «Формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах»

Магістр(«Управління навчальним закладом» )

Напрями наукових досліджень: Лідерство в бізнесі

Стажування :

квітень 2015р. – Університет Тампере (Фінляндія);

червень 2015р.  - Університет Грінвіч та Лондон (Велика Британія)

 

muhaylova

Михайлова Віра Іванівна

Старший викладач, англійська та німецька мови

Стаж роботи – 13 років, в НАУ з 2005р.

Ізмаїльський державний педагогічний інститут (2000р.),  спеціальність - «Англійська і німецька мови та зарубіжна література».

Напрями наукових досліджень:

Явище інтерференції  та врахування інтерференції першої іноземної мови при викладанні другої іноземної  мови

Стажування:

жовтень-грудень 2011 р. - Курси підвищення кваліфікації Інституту післядипломного навчання НАУ «Менеджмент освітянської діяльності»

 

32

Сандовенко Ірина Василівна

Старший викладач, англійська мова

Стаж роботи – 13 років, в НАУ з 2006 р.

Київський національний лінгвістичний університет (2002 р.)

Спеціальність «Мова та література (англійська мова)

Кандидатські іспити із філософії, англійської мови, спеціальності (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти)

Напрями наукових досліджень:
Підготовка фахівців сфери туризму в Україні та за кордоном; впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес; методика викладання англійської мови та англійської мови за фахом у вищій школі; теорія і практика тестування.

 

svituch

Світич Лідія Михайлівна

Cтарший викладач, англійська мова

Стаж роботи – 33 роки, в НАУ з 2005р.

Дніпропетровський державний університет (1981 р.)

Спеціальність «Англійська мова та література»

Напрями наукових досліджень:
Методика викладання іноземних мов, послідовний переклад 

Стажування:  на базі НАУ та КНЕУ

 

213

Слобоженко Руслан Анатолійович


Старший викладач, англійська мова

Стаж роботи 19 років

Закінчив Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова у 1999 році. Викладав у Національному Педагогічному Університеті ім. М.П. Драгоманова, Університеті Економіки та Права «КРОК». З жовтня 2009 р. - у ІМВ НАУ.
Тематика наукових досліджень: компаративне дослідження фонетичних реалій староанглійської і сучасної англійської мов; діалектичні особливості сучасної англійської мови

Автор 5 публікацій

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


besuhla

Безугла Любов Володимирівна

Викладач, англійська мова

Стаж роботи – 19 років

Закінчила Черкаський педагогічний інститут у 1992 році, в НАУ – з 2005 року.

Напрями наукових досліджень – методика викладання іноземних мов

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305

26

Бондар Олена Анатоліївна


Викладач англійської мови

Стаж роботи - 12 років
Закінчила Національний Педагогічний Університет ім. М. Драгоманова у 2000. Викладала у Київському Славістичному Університеті, Міжрегіональній Академії Управління Персоналом.

З 2005 року - у ІМВ НАУ.

3 науково-методичні публікації.

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


dscf0527

Скирда Тетяна Сергіївна

Викладач, англійська мова

Стаж роботи - 10 років

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 2004 році. Працювала в СЗШ №4, університеті КРОК, з 2007 року - в ІМВ НАУ

Навчаюсь в аспірантурі

Напрям наукових досліджень: педагогіка

10 науково-методичних публікацій

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


vasulusuna

Василишина Наталія Максимівна

Доцент, англійська мова

Стаж роботи – 12  років, в НАУ з 2007 р.

Київський національний лінгвістичний університет (2007 р.)

Спеціальність – ”Мова та література (англійська)”.

Із 2011 року – здобувач кафедри теорія та методики професійної освіти Національного авіаційного університету.

Захистила дисертацію 22 травня 2014 року за напрямом підготовки 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисертаційне дослідження виконано на тему «Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин у процесі вивчення фахових дисциплін».

Кандидат педагогічних наук.

Напрями наукових досліджень:

Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму за кордоном.

 

glucka

Глуцька Тетяна Володимирівна

Викладач, англійська мова

Стаж роботи – 16 років, в НАУ – з 2005 року

Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (2006 р.)

Спеціальність «Мова та література (англійська)»

Ступінь магістра (2006 р.)

Напрями наукових досліджень:
Методика викладання іноземних мов

 

dobrovolska

Добровольська Олена Сергіївна

Викладач, англійська мова

Загальний стаж роботи – 10 років, з 2011 року – в ІМВ НАУ

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет у 1999 році.

Здала кандидатськи іспити з іноземної мови (англійська) та філософії у 2012 р. Тематика наукових досліджень: методики інтенсивного навчання.

Автор 1 науково-методичної статті.

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


19

Ржевська Дарія Олександрівна

Викладач, японська, англійська, турецька мови

Стаж роботи – 6 років, в НАУ з 2009р.

Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов  (2009 р.) Спеціальність – «Переклад» (японська мова та друга іноземна)

З 2011р. – здобувач наукового ступеня кандидата наук (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка) (кандидатські іспити – німецька мова, філософія)

Магістр філології

Напрями наукових досліджень:

Фреймова семантика в перекладі ономатопоетичної лексики японської та англійської   мов (порівняльний аналіз)

Стажування: 2012 р. (липень - вересень) – Урава (Японія) міжнародний центр для викладачів японської мови

 

tkachuk

Ткачук Світлана Павлівна

Викладач, англійська мова

Загальний стаж роботи – 18 років.

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет у 1994 році. Викладала у школах Києва, з 2009 року – в ІМВ НАУ. Тематика наукових досліджень: методика викладання іноземних мов

Автор 5 науково-методичних статей.

Контактна інформація: 4067819, кафедра – 7. 305


p1018730


Ан Дон

Старший викладач, китайська мова

Стаж роботи - 5 років

Закінчив Київський національний лінгвістичний університет у 2001 році, працює викладачем китайської мови на факультеті сходознавства Київського Національного Лінгвістичного Університету с 2008 р, також викладає в Інституті Конфуція КНЛУ.

З 2009 року працює старшим викладачем в ІМВ НАУ.

Тематика наукових досліджень: методика викладання китайської мови, педагогіка.

Автор 3 навчально-методичних публiкацій.

Контактна інформація: кафедра 7-305, 406-78-19


 

Голоднюк Альбіна Анатоіївна

Викладач, англійська мова

Стаж роботи – 19 років, в НАУ з 2014 р.

Вінницький Державний Педагогічний університет (1995). Спеціальність – викладач англійської і німецької мов.

Магістр філології

Напрями наукових досліджень:

Проблеми різнорівневого навчання в групах іноземних студентів

Стажування: серпень 2011р. -  Міжнародний університет Фінансів