eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(09/19/17) 13 вересня 2017 р. у рамках виховної роботи проведено культурно-масовий англомовний захід для студентів-першокурсників спеціалізації «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна інформація»

13 вересня 2017 р. у рамках виховної роботи проведено культурно-масовий англомовний захід для студентів-першокурсників спеціалізації «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна інформація». Захід пройшов під гаслом: «Першокурснику, дізнайся б...
Читати далі...

(09/08/17) Упродовж серпня 2017 року стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука в партнерстві з громадською організацією Global Office провели перший літній табір «YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity»

Упродовж серпня 2017 року стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука в партнерстві з громадською організацією Global Office провели перший літній табір «YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity». 100 учасників – 50 студентів з тимчасово переміщених ВНЗ із окупованих територій Сходу ...
Читати далі...

(07/11/17) 10 липня 2017 року в актовій залі Національного авіаційного університету відбулась урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів та присвоєння освітнього ступеня "Бакалавр" та «Спеціаліст»

10 липня 2017 року в актовій залі Національного авіаційного університету відбулась урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів та присвоєння освітнього ступеня "Бакалавр" та «Спеціаліст» випускникам Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин за напрямами ...
Читати далі...

(06/21/17) 9 червня 2017 року в Навчально-науковому інституті Міжнародних відносин НАУ на базі кафедри іноземних мов відбулася III щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і ви

9 червня 2017 року в Навчально-науковому інституті Міжнародних відносин НАУ на базі кафедри іноземних мов відбулася III щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищо...
Читати далі...

(06/08/17) 03 червня 2017 року для майбутніх абітурієнтів свої двері відкрив Національний авіаційний університет

03 червня 2017 року для майбутніх абітурієнтів свої двері відкрив Національний авіаційний університет.  У заході «День відкритих дверей» взяв участь Навчально-науковий інститут Міжнародних відносин, на який було запрошено учнів 10-11 класів ВНЗ м.Києва та регіонів України. ...
Читати далі...

Вчена рада

Голова вченої ради:

Фоменко Алла Миколаївна

Учений секретар:

Біла Світлана Олексіївна

Секретаріат вченої ради:

7 корпус 202 кімната

тел. +380 (44) 497-32-63, 406-76-15

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Склад вченої ради:

До складу входять: директор Інституту, заступник директора з наукової роботи-вчений секретар Інституту, заступники директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідувачі кафедр, а також найбільш досвідчені та авторитетні представники професорсько-викладацького складу кафедр, наукових лабораторій та органів студентського самоврядування.

Вчена рада Інституту:

 • вирішує питання організації навчально-виховного процесу Інституту в межах його компетенції;
 • розглядає питання про доцільність та здатність підготовки фахівців в Інституті з того чи іншого напряму або спеціальності;
 • розглядає результати екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розглядає питання роботи приймальної комісії;
 • розглядає питання працевлаштування випускників;
 • визначає основні напрямки науково-дослідної роботи Інституту;
 • обговорює та затверджує теми наукових досліджень і звіти про їх виконання;
 • розглядає стан науково-дослідної роботи студентів на факультетах та кафедрах;
 • опрацьовує і вносить пропозиції щодо вдосконалення структури Інституту;
 • розглядає за поданням науково-методично-редакційної ради Інституту питання розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм;
 • заслуховує та обговорює щорічні звіти деканів, завідувачів кафедр та інших керівників структурних підрозділів Інституту про навчально-виховну, навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну діяльність;
 • розглядає кандидатури науково-педагогічних працівників на заміщення вакантних посад;
 • вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Інституту;
 • обговорює кандидатури та вносить пропозиції щодо зарахування до аспірантури та докторантури;
 • обговорює та затверджує плани підготовки аспірантів та докторантів, теми дисертацій, кандидатури наукових керівників та консультантів, контролює щорічну атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів;
 • розглядає питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інституту;
 • розглядає за поданням керівників структурних підрозділів кандидатури працівників та студентів Інституту щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнення;
 • розглядає проекти планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту;
 • розглядає інші перспективні та поточні питання діяльності Інституту та його структурних підрозділів.

Склад вченої ради

– Алієв Максим Михайлович , к. політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації, відповідальний за науково-педагогічну та виховну роботу;

– Антипенко Володимир Федорович, завідувач кафедри міжнародного права, д.ю.н., професор;

– Балабанов Геннадій Васильович, завідувач кафедри країнознавства і туризму, д.геогр.н., професор;

– Біла Світлана Олексіївна, д.н. з держ. управл, професор кафедри міжнародних відносин і бізнесу, відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність;

– Бонацька Ірина В’ячеславівна, завідувач кафедри іноземних мов, к. філол.н., доцент;

– Вишневський Віктор Іванович, д. геогр. н., професор кафедри країнознавства і туризму;

– Горобей Алла Володимирівна, завідувач лабораторії дирекції НН ІМВ, координатор інформаційного центру ЄС;

– Громівчук Іванна Михайлівна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

– Іващук Антоніна Анатоліївна, завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, к.н. із соц. комунікацій, доцент;

– Кубальський Владислав Нарцизович, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

– Мартинова Тетяна Євгенівна, к.філос.н., доцент кафедри журналістики;

– Прохорова Марина Едуардівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин і бізнесу, відповідальна за навчально-методичну роботу;

– Ржевська Ніна Федорівна, д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації, доцент.;

– Світич Лідія Михайлівна, старший викладач кафедри іноземних мов, голова профспілкового комітету НН ІМВ;

– Сіденко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри міжнародних відносин і бізнесу, д.е.н., професор;

– Соснін Олександр Васильович, завідувач кафедри міжнародної інформації, д.п.н., професор;

– Степанець Надія Павлівна, ст. викладач кафедри країнознавства і туризму, відповідальна за організацію навчального процесу;

– Циховська Елліна Дмитрівна, завідувач кафедри журналістики, д. філол. н., професор;

– Шульгіна Валентина Іванівна, д.філол.н., професор кафедри журналістики;

– Фоменко Алла Миколаївна, директор НН ІМВ, к. філос. н., доцент.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор Навчально-наукового
інституту Міжнародних відносин НАУ

Фоменко А.М.
«_26_» __вересня___2016 р.

ПЛАН
роботи вченої ради
Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин НАУ
 на 2016-2017 рік

Дата засідання

Питання, які виносять на розгляд вченої ради

Доповідачі

1

2

3

Вересень


1. Про результати вступної кампанії 2016 р.

2. Про затвердження плану роботи ННІМВ НАУ на 2016-2017 н.р.

3. Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІМВ НАУ на 2016-2017  н. р.

4.Різне.

4.1 Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов Василишиній Наталії Максимівні, к.пед.н., що обіймає посаду доцента кафедри іноземних мов ННІМВ НАУ.

4.2 Про перезатвердження теми дисертаційного дослідження «Кримінально-правова кваліфікація невинних жертв у складі міжнародного злочину «тероризм»» Яремчука Павла Миколайовича, здобувача кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ  (спеціальність 12.00.11 – міжнародне право).

4.3 Про результати перевірки стану готовності кафедр до нового 2016-2017 навчального року

Алієв М.М.

Фоменко А.М..


Фоменко А.М.Біла С.О.
Бонацька І.В.


Антипенко В.Ф.

 

 

Завідувачі кафедр


Жовтень


1. Про заходи щодо проведення профорієнтаційної роботи.

2. Про підсумки щорічної атестації аспірантів ННІМВ НАУ.

3. Про рекомендацію до друку електронного збірника наукових праць ННІМВ НАУ «Україна і світ» (Випуск 3, № 2, 2016 р.).

4. Різне

Шиманська С.Ю.


Біла С.О.


Біла С.О.

Листопад


1. Звіт про роботу кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю та перспективи її розвитку.

2. Про висування підручників, навчальних посібників, наукових монографій та ін. наукової продукції викладачів кафедр ННІМВ для участі у щорічному університетському конкурсі НАУ на краще наукове видання.

3. Різне

Циховська Е.Д.


Біла С.О.Грудень

1.Звіт про результати наукової роботи  за 2016 р. та про основні напрямки науково-дослідної роботи Інституту на 2017 рік.

2. Різне

Біла С.О.
Лютий


1.Звіт про роботу кафедри міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій та перспективи її розвитку.

2.Звіт про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016 – 2017 н.р.

3. Звіт про міжнародну діяльність та про перспективи налагодження міжнародних зв’язків ННІМВ НАУ.

4. Про ліцензування спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «Міжнародні відносини»).

5. Різне

Ржевська Н.Ф.


Прохорова М.Е.,
Степанець Н.П.

Алієв М.М.


Ржевська Н.Ф.
Березень1. Звіт про роботу кафедри іноземних мов та перспективи її розвитку.

2. Про підготовку до «Дня відкритих дверей» в ННІМВ НАУ.

3. Різне

Бонацька І.В.


Шиманська С.Ю.Квітень

1.Звіт про роботу кафедри міжнародного права та перспективи її розвитку.

2. Про результати профорієнтаційної роботи кафедр та підготовки до вступної  компанії 2017 року.

3. Різне

Антипенко В.Ф.


Завідувачі кафедр


Травень


1. Звіт про роботу кафедри країнознавства і туризму та перспективи її розвитку.

2. Звіт про роботу кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу та перспективи її розвитку.

3. Про стан науково-методичної роботи в Інституті та виконання плану науково-методичних видань.

4. Про підсумки проведення міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових та науково-практичних конференцій у ННІМВ НАУ.

5. Про затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ННІМВ на 2016-2017 н.р.

6. Про стан підготовки та рекомендацію до друку електронного збірника наукових праць ННІМВ НАУ «Україна і світ» (Випуск 4, № 1, 2017 р.).

7. Різне

Балабанов Г.В.


Сіденко С.В.


Біла С.О.


Біла С.О.


Біла С.О.


Біла С.О.
Червень


1. Звіт про результати весняної екзаменаційної сесії студентів ННІМВ.

2. Конкурсні питання.

3. Різне

Прохорова М.Е.,
Степанець Н.П.

Біла С.О.


Cекретар вченої ради ННІМВ                                                                        С. Біла 

Схвалено вченою радою ННІМВ
протокол № 7  від 26 вересня 2016 року