eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/19/19) Збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ)

Відбулись збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ). На зборах були присутні 110 представників від усіх структурних підрозділів факультету. Головне питання порядку денного – доповідь декана Юрія Волошина «Про діяльність Факультету міжнародних ві...
Читати далі...

(10/19/19) «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя»

На Факультеті міжнародних відносин відбувся показ вистави студентської арт-студії «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя». Захід почався привітанням декана Юрія Волошина, який висловив своє захоплення стуентською аматорською студією. Інсценізація ж...
Читати далі...

(10/17/19) На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)»

На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)», організований викладачами кафедри, а саме Наталією Василишиною, Р.А. Слобоженко, О.В. Куценко та Т.С.Скрида. Захід був провед...
Читати далі...

(10/17/19) Фестиваль козацької пісні на ФМВ

Фестиваль козацької пісні на ФМВ На Факультеті міжнародних відносин пройшов Фестиваль козацької пісні, приурочений до Дня українського козацтва. У заході взяли учать 8 команд, всіх представлених на факультеті спеціальностей. Захід було відкрито привітаннями декана ...
Читати далі...

(10/17/19) 10.10.2019

Професор кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин НАУ Ірина Бонацька, Перший віцепрезидент Асоціації іспаністів України, прийняла участь у прийомі, організуваному Посольством Іспанії в Україні з нагоди свята Дня іспанської нації. Іспанія вважає цей день св...
Читати далі...

Вчена рада

Голова вченої ради:

Фоменко Алла Миколаївна

Учений секретар:

Біла Світлана Олексіївна

Секретаріат вченої ради:

7 корпус 202 кімната

тел. +380 (44) 497-32-63, 406-76-15

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Склад вченої ради:

До складу входять: директор Інституту, заступник директора з наукової роботи-вчений секретар Інституту, заступники директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідувачі кафедр, а також найбільш досвідчені та авторитетні представники професорсько-викладацького складу кафедр, наукових лабораторій та органів студентського самоврядування.

Вчена рада Інституту:

 • вирішує питання організації навчально-виховного процесу Інституту в межах його компетенції;
 • розглядає питання про доцільність та здатність підготовки фахівців в Інституті з того чи іншого напряму або спеціальності;
 • розглядає результати екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розглядає питання роботи приймальної комісії;
 • розглядає питання працевлаштування випускників;
 • визначає основні напрямки науково-дослідної роботи Інституту;
 • обговорює та затверджує теми наукових досліджень і звіти про їх виконання;
 • розглядає стан науково-дослідної роботи студентів на факультетах та кафедрах;
 • опрацьовує і вносить пропозиції щодо вдосконалення структури Інституту;
 • розглядає за поданням науково-методично-редакційної ради Інституту питання розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм;
 • заслуховує та обговорює щорічні звіти деканів, завідувачів кафедр та інших керівників структурних підрозділів Інституту про навчально-виховну, навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну діяльність;
 • розглядає кандидатури науково-педагогічних працівників на заміщення вакантних посад;
 • вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Інституту;
 • обговорює кандидатури та вносить пропозиції щодо зарахування до аспірантури та докторантури;
 • обговорює та затверджує плани підготовки аспірантів та докторантів, теми дисертацій, кандидатури наукових керівників та консультантів, контролює щорічну атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів;
 • розглядає питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інституту;
 • розглядає за поданням керівників структурних підрозділів кандидатури працівників та студентів Інституту щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнення;
 • розглядає проекти планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту;
 • розглядає інші перспективні та поточні питання діяльності Інституту та його структурних підрозділів.

Склад вченої ради

– Алієв Максим Михайлович , к. політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації, відповідальний за науково-педагогічну та виховну роботу;

– Волошин Юрій Олексійович, завідувач кафедри міжнародного права, д.ю.н., професор;

– Балабанов Геннадій Васильович, завідувач кафедри країнознавства і туризму, д.геогр.н., професор;

– Біла Світлана Олексіївна, д.н. з держ. управл, професор кафедри міжнародних відносин і бізнесу, відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність;

– Бонацька Ірина В’ячеславівна, завідувач кафедри іноземних мов, к. філол.н., доцент;

– Вишневський Віктор Іванович, д. геогр. н., професор кафедри країнознавства і туризму;

– Горобей Алла Володимирівна, завідувач лабораторії дирекції НН ІМВ, координатор інформаційного центру ЄС;

– Громівчук Іванна Михайлівна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

– Іващук Антоніна Анатоліївна, завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, к.н. із соц. комунікацій, доцент;

– Кубальський Владислав Нарцизович, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

– Мартинова Тетяна Євгенівна, к.філос.н., доцент кафедри журналістики;

– Прохорова Марина Едуардівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин і бізнесу, відповідальна за навчально-методичну роботу;

– Ржевська Ніна Федорівна, д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації, доцент.;

– Світич Лідія Михайлівна, старший викладач кафедри іноземних мов, голова профспілкового комітету НН ІМВ;

– Сіденко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри міжнародних відносин і бізнесу, д.е.н., професор;

– Степанець Надія Павлівна, ст. викладач кафедри країнознавства і туризму, відповідальна за організацію навчального процесу;

– Циховська Елліна Дмитрівна, завідувач кафедри журналістики, д. філол. н., професор;

– Шульгіна Валентина Іванівна, д.філол.н., професор кафедри журналістики;

– Фоменко Алла Миколаївна, директор НН ІМВ, к. філос. н., доцент.


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин
_________________А. Фоменко
«___» _________________2018 р.

 

ПЛАН

роботи вченої ради Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ
на 2018-2019 рік

Дата засідання

Питання, які виносять на розгляд вченої ради

Доповідачі

1

2

3

Вересень

 

1. Про результати вступної кампанії 2018 року.

2. Про затвердження плану роботи ННІМВ на 2018-2019 н.р.

3. Про затвердження плану роботи вченої ради ННІМВ на 2018-2019 н.р.

4. Різне

Фоменко А.М.

Фоменко А.М.

 

Фоменко А.М.

 

Жовтень

 

1. Звіт про роботу ННІМВ НАУ за 2017-2018 н.р. та про перспективи розвитку Інституту на 2018 – 2019 н.р.

2. Різне

- про підсумки щорічної атестації аспірантів ННІМВ НАУ.

Фоменко А.М.

 

 

Коваленко Ю.А.

 

Листопад

 

1.Звіт про роботу кафедри міжнародного права та перспективи її розвитку.

2. Звіт про роботу кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю та перспективи її розвитку.

3. Різне

- про підготовку та організацію науково-практичного семінару «Дипломатія у міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність» (11 грудня 2018 р.).

Волошин Ю.О.

 

Циховська Е.Д.

 

 

Ржевська Н.Ф.

 

Грудень

1.Звіт про результати наукової роботи Інституту за 2018 р. та про перспективи на 2019 р.

2. Про висунення підручників, навчальних посібників, наукових монографій та ін. наукової продукції викладачів кафедр ННІМВ для участі у щорічному університетському конкурсі НАУ на краще наукове видання.

3. Різне.

Коваленко  Ю.А.

 

Коваленко  Ю.А.

завідувачі кафедр ННІМВ

Лютий

 

1. Звіт про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р.

2. Звіт про роботу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій та перспективи її розвитку.

3. Різне

-  про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції (Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка)» (15 лютого 2019 р.)

- про підсумки проведення науково-практичного семінару «Актуальні проблеми розвитку національного ринку туристичних послуг» (19 лютого 2019 р.).

- про підготовку та організацію щорічної наукової англомовної студентської конференції «Молодь без кордонів – побудова міжкультурної свідомості» «Youth Without Borders - Building Cross-Cultural Awareness» (28 березня 2019 р.).

Прохорова М.Е.

Висоцька М.П.

Ржевська Н.Ф.

 

 

Волошин Ю.О.

 

Балабанов Г.В.

 

 

 

Бонацька І.В.

Березень

 

 

1. Про стан, поточні підсумки та перспективи організаційної і рекламної діяльності випускових кафедр щодо залучення абітурієнтів для навчання у ННІМВ на 2018 – 2019 н.р.

2. Різне

- про підготовку та організацію щорічної Міжнародної науково-практичної конференції: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (10 квітня 2019 р.)

Завідувачі випускових кафедр Інституту

 

 

Сіденко С.В.

Квітень

1. Звіт про роботу кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу та перспективи її розвитку.

2. Різне

- про підготовку та організацію
V Міжвузівської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (15 травня 2019 р.)

Сіденко С.В.

Циховська Е.Д.

Травень

 

1. Звіт про роботу кафедри країнознавства і туризму та перспективи її розвитку.

2. Про виконання плану науково-методичних видань та про затвердження плану науково-методичних видань Інституту на 2019 – 2020 н.р.

3. Про виконання плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ННІМВ за 2018-2019 н.р. та затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ННІМВ на 2019-2020 н.р.

4. Різне

- про підготовку до проведення V Всеукраїнської науково-практичної конференції (щорічної, постійно діючої): «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи» (7 червня 2019 р.)

Балабанов Г.В.

 

Коваленко  Ю.А.

 

 

Коваленко  Ю.А.

 

 

 

 

 

Бонацька І.В.

Червень

 

1.Конкурсні питання.

2. Звіт про результати весняної екзаменаційної сесії студентів ННІМВ.

3. Звіт про роботу кафедри іноземних мов та перспективи її розвитку.

4. Різне.

Біла С.О.

Прохорова М.Е.,

Висоцька М.П.

Бонацька І.В

 

Cекретар вченої ради ННІМВ                                   С. Біла
Схвалено вченою радою ННІМВ
протокол № 7
від « 17 » вересня 2018 року