eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(08/08/19) Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи

Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи Указом Президента України №584/2019 від 7 серпня 2019 року з метою сприяння подальшому розвитку правової системи України на ос...
Читати далі...

(07/23/19) Робочий візит декана Факультету міжнародних відносин НАУ до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (Аланія, Туреччина)

Робочий візит декана Факультету міжнародних відносин НАУ до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (Аланія, Туреччина) Декан Факультету міжнародних відносин НАУ Юрій Волошин здійснив робочий візит до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (ALKU), де зустрівся з членами Ради дире...
Читати далі...

(07/19/19) Курси з підготовки до ЗНО

Курси з підготовки до ЗНО  Національний авіаційний університет запрошує учнів 10-11 класів на курси з підготовки до ЗНО та вступу до ЗВО з навчальних предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, англійська мова, фізика, хімія, географі...
Читати далі...

(07/19/19) Загальноуніверситетський профорієнтаційний та освітній проект "Пробне ЗНО-2019"

Загальноуніверситетський профорієнтаційний та освітній проект "Пробне ЗНО-2019" РЕЄСТРАЦІЯ  Національний авіаційний університет запрошує учнів 10 - 11 класів закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів коледжів (випускників–2020...
Читати далі...

(07/18/19) Тренінги для підготовки до ЗНО-2020

Тренінги для підготовки до ЗНО-2020 Національний авіаційний університет ️запрошує учнів 10–11 класів до участі у безкоштовних тренінгах із підготовки до ЗНО – 2020. Тренінги допоможуть абітурієнтам: правильно обрати навчальні предмети для підготовки до ЗНО, протестувати ...
Читати далі...

Звіт про науково-методичну роботу за 2017-2018 рік


KIM

У квітні цього року методична база навчальних дисциплін ННІМВ НАУ поповнилась ще одним навчальним виданням. У видавництві НАУ  вийшла друком «Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з профільної дисципліни «Основи радіожурналістики» на кафедрі журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю».

У виданні викладено поради студентам до опрацювання практичних та самостійних робіт з даної дисципліни. Запропоновано завдання для самоконтролю, методичні рекомендації для підготовки до аудиторних занять, що допоможуть студентам у виконанні всіх необхідних видів робіт. Методичка містить орієнтовні питання до іспиту, словник сучасних термінів, максимально повний перелік відповідних законодавчих актів та список літератури.

Укладачі: Кошак Олександр Михайлович та Котович Катерина Олександрівна.

Означені методичні рекомендації для студентів спеціальності 061 «Журналістика».


KIM

18 травня у рамках заключного етапу кафедральної науково-дослідної роботи «Інтерактивні методи навчання іноземних мов, як засобу формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних вищих навчальних закладів» на кафедрі іноземних мов НН ІМВ НАУ відбувся семінар «Three cornerstones for developing students’ speaking skills» з методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Даний захід увібрав у себе елементи інтерактивного тренінгу, мав практичне спрямування і був проведений на основі сучасного автентичного НМК « Speak Out. Advanced».

Роберт Хартіган (Ірландія), старший методист Міжнародного освітньо-методичного центру PEARSON-DINTERNAL вже протягом десяти років викладає англійську мову у кращих міжнародних мовних школах Італії, Франції, Росії, України та Польщі. Він ознайомив викладачів кафедри з новітніми освітніми технологіями, спрямованими на розвиток говоріння як виду мовленнєвої діяльності, які допоможуть студентам ефективно оволодіти діалогічним та монологічним мовленням під час аудиторних занять.

У семінарі взяли участь колеги з Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науково-педагогічні працівники, що брали участь у семінарі, отримали сертифікати.

KIM KIM
KIM KIM


У квітні 2017 року вийшла друком аналітична доповідь «Динаміка і структура наукового пошуку в галузі туризму і рекреації в Україні», автори Г.В. Балабанов, В.С. Сайчук. – К.: НАУ, 2017. – 100 с. В доповіді розкрито динаміку й трансформацію структури дисертаційних досліджень туризму і рекреації в Україні за галузями науки та окремими науковими спеціальностями (1992-2015). Окреслено перспективні напрями розвитку наукового пошуку. Запропоновано рекомендації, спрямовані на зміцнення інституційного статусу науки про туризм і рекреацію в умовах реформування вищої освіти і науки в Україні. Аналітична доповідь призначена для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, фахівців у галузі туризму, державних службовців.

Динамика Динамика


DSC06513

Науково-методичний семінар кафедри іноземних мов «Дидактичні інновації у викладанні іспанської мови CreativELE Primera edición»   (ННІМВ НАУ)

20 лютого 2016 р. викладачі кафедри іноземних мов ННІМВ взяли участь у проведенні науково-методичного семінару «Дидактичні інновації у викладанні іспанської мови CreativELE Primera edición». Організаторами семінару виступила Асоціація іспаністів України, яка має свій осередок у ННІМВ НАУ, за організаційної та наукової підтримки Першого віце-президента Асоціації іспаністів України, завідувача кафедри іноземних мов ННІМВ доц., к. філол. н., Ірини Вячеславівни Бонацької.

На семінарі Інтерактивні майстер-класи були проведені відомими фахівцями у галузі методики викладання іноземних мов.

Присутня на семінарі доктор філософії Марія дель Мар Галіндо Меріно (Університет м. Аліканте, Іспанія) запропонувала тему «Рідна мова учня при навчанні іноземної». У своїй доповіді фахівець зазначила, що суперечки щодо місця і ролі рідної мови у викладанні іноземної мови ведуться давно. Світова теорія і практика викладання іноземних мов налічує безліч методів: натуральний (прямий), граматичний, аудіовізуальний, аудіолінгвальний, комунікативний, функціональний та ін. Сьогодні найбільш прийнятими і поширеними вважаються дещо модифікований прямий метод навчання і навчання з опорою на рідну мову учнів або на вже знайому їм іноземну мову. При вивченні іноземної мови перехід з рідної мови на іншу – це зміна правил переходу від програми до її реалізації, адже людина не може відразу заговорити іноземною мовою. Людина, що вивчає іноземну мову, повинна пройти через щабель опосередкованого володіння іноземною мовою, причому основною ланкою тут виступає «рідна» система правил реалізації програми вивчення мови. Надалі ця опосередкована система правил все більше редукується. Кінцевою ланкою процесу редукції є встановлення прямого зв'язку між програмою і системою правил іноземної мови, що відповідає відносно повному володінню іноземною мовою. Отже, не варто штучно відмовлятися від опори на рідну мову, яка дозволяє швидше, простіше й ефективніше встановити взаємозв'язок між явищами рідної та іноземної мови.

Доктор Марія дель Кармен Мендес Сантос (Університет м. Віго, Іспанія) провела майстер-клас «Особистість викладача: етичний, емоційний та персональний аспекти». Шановна гостя семінару відзначила роль особистості викладача іноземної мови у процесі навчання, адже роль викладача полягає не тільки в передачі власних знань мови, формуванні і розвитку іншомовних знань, навичок і вмінь учнів та студентів, але й у створенні сприятливого психологічного клімату на занятті, атмосфери, що сприяє творчому розвитку молодої людини, формуванню його особистісно-діяльнісної рефлексії. Викладач повинен прослідкувати, як здійснюється іншомовна комунікативна діяльність, знаходити оптимальне поєднання методів і прийомів навчання іноземних мов, що сприяють розкриттю творчого потенціалу учнів та студентів. При цьому викладач може і має бути взірцем для активізації іншомовної комунікативної діяльності учнів та студентів. Для цього йому необхідно систематично вдосконалювати свою педагогічну майстерність, розвивати особистісні та професійні якості, необхідні для успішного процесу навчання.

Доктор філософії Тетяна Гунько (директор Центру іспанської мови та культури, м. Дніпропетровськ) запропонувала цікаве і корисне дослідження «Відеоматеріали як дидактичний ресурс на заняттях з іноземної мови». Доповідач зазначила, що використання відео на заняттях іноземної мови відкриває ряд унікальних можливостей для студентів у плані оволодіння не тільки мовою, але й іншомовною культурою. На відміну від аудіо або друкованого тексту, які, безумовно, мають високу інформативну, освітню, виховну і розвиваючу цінність, відеотекст містить крім змістовної сторони спілкування ще й візуальну інформацію. Зорова опора для іншомовного звукового ряду допомагає більш повному і точному розумінню його сенсу, сприяє розвитку фонематичних і аудитивних здібностей студентів. Використання відеоматеріалів на іноземній мові як форми навчальної діяльності активізує увагу і пам'ять студентів, розширює їх кругозір, розвиває і вдосконалює іншомовні комунікативні вміння.

У роботі науково-методичного семінару «Дидактичні інновації у викладанні іспанської мови CreativELE Primera edición» поряд з викладачами кафедри іноземної мови НН ІМВ, взяли участь понад 50 вчителів середніх шкіл та викладачів вищих навчальних закладів з Києва, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Херсона.

DSC06513 DSC06513


План роботи науково-методичних семінарів кафедр ННІМВ НАУ на 2018-2019 н.р.
25 квітня 2019 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Факультету міжнародних відносин
21 березня 2019 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Факультету міжнародних відносин
03 березня 2019 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Факультету міжнародних відносин
04 лютого 2019 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
31 січня 2019 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
13 грудня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
19 листопада 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
22 жовтня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
24 вересня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
5 вересня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради факультету Міжнародних відносин
21 червня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
29 травня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
НАЗВИ ВИДІВ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ НАУ
25 квітня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
19 березня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
26 лютого 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
23 січня 2018 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
21 грудня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
23 листопада 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
29 вересня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
30 жовтня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
5 вересня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
Наказ "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році"
План роботи науково-методичних семінарів кафедр ННІМВ НАУ на 2017-2018 н.р.
План роботи науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту міжнародних відносин на 2017-2018 навчальний рік
План проведення засідань наукових студентських гуртків кафедр ННІМВ НАУ на 2017-2018 н.р.
20 червня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
22 травня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
24 квітня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
Відповідальні за організацію подання публікацій викладачів ННІМВ до інституційного репозитарію НАУ
20 березня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
Звіт про результати наукової та науково-методичної роботи ННІМВ за 2016 рік та про основні напрямки науково-дослідної роботи Інституту на 2017 рік
13 лютого 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
23 січня 2017 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
15 грудня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
11 листопада 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
10 жовтня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
05 вересня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
План проведення наукових та науково-методичних семінарів кафедр ННІМВ НАУ на 2016-2017 н.р.
План роботи науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин на 2016-2017 навчальний рік
Англомовний варіант Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
План проведення науково-методичних та наукових семінарів кафедр ННІМВ на 2015-2016 н.р.
Склад науково-методично-редакційної ради (НМРР) Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
4 липня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
1 червня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
28 квітня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
04 квітня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
01 березня 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
01 лютого 2016 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
24 грудня 2015 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
26 листопада 2015 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин
19 жовтня 2015 року відбулось засідання науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин