eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(11/10/18) 9 листопада 2018 року о 17 год. викладачі та студенти кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин НАУ мали можливість відвідати семінар Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

  9 листопада 2018 року о 17 год. викладачі та студенти кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин НАУ мали можливість відвідати семінар Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, професора кафедри міжнародного права, к.ю.н. Олександр...
Читати далі...

(11/08/18) Робота над собою, впевненість у своїх силах, розум та цілеспрямованість – складові, які допомагають

  Робота над собою, впевненість у своїх силах, розум та цілеспрямованість – складові, які допомагають досягати нових вершин та впевнено крокувати по життю. Ними керується і Лілія Стрекотенко, студентка 305 групи зі спеціальності « Міжнародне право» Навчально-наукового і...
Читати далі...

(11/08/18) 27 жовтня студенти спеціальності «міжнародне право» спільно зі студентами нашого університету, а саме спеціальності «правознавство» відвідали І Всеукраїнську школу з лобіювання та адвокаціі

27 жовтня студенти спеціальності «міжнародне право» спільно зі студентами нашого університету, а саме спеціальності «правознавство» відвідали І Всеукраїнську школу з лобіювання та адвокаціі. На заході учасники мали змогу дізнатися: - що таке лобіювання? - чим відрі...
Читати далі...

(11/08/18) 25 жовтня відбулась традиційне знайомство з діяльністю ELSA для студентів 1 курсу

25 жовтня відбулась традиційне знайомство з діяльністю ELSA для студентів 1 курсу, на якій вони мали змогу дізнатися: • що таке ELSA (Європейську організацію студентів-правників) та як стати частиною ELSA family; • як потрапити на міжнародне стажування; • структуру організац...
Читати далі...

(11/07/18) 24 жовтня студенти 3-4 курсу кафедри святкували день ООН разом з Київським національним університетом культури та мистецтв на V Моделі ООН Кафедра міжнародного права НН ІМВ НАУ висловлює подяку адміністрації Київського національного університету культури

24 жовтня студенти 3-4 курсу кафедри святкували день ООН разом з Київським національним університетом культури та мистецтв на V Моделі ООН Кафедра міжнародного права НН ІМВ НАУ висловлює подяку адміністрації Київського національного університету культури і мистецтв, ...
Читати далі...

Виставка нових надходжень

До уваги користувачів! Повний перелік нових надходжень ви можете знайти на сайті бібліотеки у розділі Нові надходження

Нові надходження до відділу навчальної літератури з міжнародної економіки та права НТБ

Книги:

tur321
Б729

Бовсунівський, П. В. Політичний розвиток та політичні системи країн арабського світу : навчальний посібник / П. В. Бовсунівський ; МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 207 с.

Посібник розроблено з урахуванням специфіки дослідження впливу політичної системи на зовнішньополітичний процес у кожній країні, що є визначальним фактором формування та реалізації її зовнішньої політики як складової частини регіональних і глобальних міжнародних відносин


 

turУ
Б764

Божидарнік, Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік ; МОН МС України. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 698 с.

У підручнику висвітлено суть і функції таких понять, як валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у міжнародній торгівлі, основних кредитних, депозитних, конверсійних, термінових операцій та валютних відносин. Викладено теоретичний матеріал, різноманітні інтерактиви, тести, перелік літературних джерел, термінологічний словник, додатки.


 

turУ
В311

Вергун, В. А. Економічна дипломатія : навчальний посібник / В. А. Вергун ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2010. - 303 с.

На основі значного обсягу теоретичних і фактичних матеріалів розкрито зміст економічної дипломатії як сфери суспільної діяльності та науки, показано історичний процес її становлення і розвитку, охарактеризовано рівні та форми, функції та завдання, які вона виконує. Міститься аналіз суті, характерних рис, особливостей економічної дипломатії окремих країн, зокрема США, Росії, Німеччини в контексті розвитку зовнішньоекономічних зв'язків цих країн з Україною.


 

tur811.161.2
В411

Вивчаємо українську вперше : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Н. М. Кириченко, М. В. Луцюк, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб ; МОН України, Національний авіаційний ун-т. - 5-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2017. - 132 с.

Пропонований навчально-методичний посібник є першою частиною навчального комплексу, розрахованого на іноземних студентів, які мають елементарні знання з російської мови. Посібник ставить за мету сформувати комплекс навичок та умінь, необхідних для користування українською мовою як засобом спілкування і навчання на початковому етапі оволодіння мовою.


 

tur811.161.2
В411

Вивчаємо українську вперше : навчально-методичний посібник : у 4 ч. Ч. 2 / Н. М. Кириченко, М. В. Луцюк, Л. Г. Скуратівська, Т. М. Чухліб ; МОН України, Національний авіаційний ун-т. - 4-е вид., стер. - Київ : НАУ, 2017. - 160 с.

Пропонований навчальний посібник є другою частиною навчального комплексу, розрахованого на іноземних студентів, які мають елементарні знання з російської мови.


 

turШ6(4Укр)
В557

Вишня, Остап. "Мисливські усмішки" та інші оповідання / О. Вишня. - Донецьк : БАО, 2008. - 288 с.

Читачам пропонується збірка творів вітчизняного майстра гумору - Павла Михайловича Губенка, відомого під псевдонімом Остап Вишня. До книги ввійшли "Мисливські усмішки" та інші оповідання письменника. Їм властиві не лише народна дотепність і колоритна мова, а й справді поетичне відтворення природи, що виховує у читачів любов до рідного краю.


 

tur34
Є245

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) Мірило правовладдя. Коментар. Глосарій = European commission for democracy through law (Venice commission) Rule of law checklist. - Страсбург : USAID, 2016. - 163 с.

Документ Венеційської Комісії містить докладні запитання щодо оцінювання того, якою мірою пошановується правовладдя в тій чи іншій країні. Таке оцінювання зводитиметься не лише до підраховування позитивних відповідей, але й надаватиме можливість скласти загальне враження про конкурентну ситуацію, зосереджуючи увагу на поважанні найважливіших критеріїв.


 

tur339
З124

Заблоцька, Р. О. Кон'юнктура світового ринку послуг : навчальний посібник / Р. О. Заблоцька ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2011. - 304 с.

Розглянуто сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг під впливом глобалізації світогосподарських зв'язків. Досліджено організаційні форми, проблеми регулювання і лібералізації національних ринків послуг, а також особливості становлення та розвитку послуг в Україні.


 

tur342
К499

Клишас, А. А. Конституционная юстиция в зарубежных странах : монография / А. А. Клишас. – Москва : Международные отношения, 2004. - 288 с.

В монографии рассматриваются вопросы становления и развития основных систем конституционной юстиции в зарубежных странах: американская модель судебного конституционного контроля; европейская модель конституционной юстиции; процедура ампаро как форма конституционного контроля в ряде латиноамериканских стран.


 

tur070
К901

Кулеша, Надія. Українська преса у Німеччині 1919-1945 рр.: формування та функціонування : монографія / Н. Кулеша ; НАН України, Львівська національна наукова б-ка України ім. В. Стефаника. - Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2009. - 344 с. - (Українська періодика за кордоном).

У виданні вперше у вітчизняному журналістикознавстві здійснено комплексне дослідження української преси, яка виходила у Німеччині в період між закінченням Першої і Другої світових воєн (1919 - 1945 рр.). Віднайдено значну кількість нової інформації, що характеризує громадсько-політичне життя української еміграції.


 

tur339
М581

Міжнародна торгівля : підручник / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська, О. В. Захарченко ; МОН України. - 4-те вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 512 с.

У четвертому, переробленому та доповненому виданні підручника розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи міжнародної торгівлі. Висвітлюються сутність та роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку, основні теорії міжнародного торговельного обміну, торговельна політика, організаційні та фінансові аспекти міжнародної торгівлі, нормативно-правове регламентування та практика укладання міжнародних торговельних угод.


 

turТ3(4Укр)
Н233

Наливайко, Д. С. Україна очима заходу / Д. С. Наливайко. - 2-е вид., доп. - Київ : Грамота, 2008. - 784 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

Ця книжка є найповнішим висвітленням сприйняття України в Західній Європі ХІ – ХVII ст. Воно подається як довготривалий історичний процес зі своєю тяглістю, етапами й особливостями, що зумовлюються як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. У книжці використано великий фактичний матеріал.


 

tur342
П32

Пивовар, Ю. І. Адміністративне, трудове право : навчальний посібник / Ю. І. Пивовар, С. В. Вишновецька ; МОН України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2017. - 240 с.

У навчальному посібнику висвітлено загальні теоретичні питання навчальної дисципліни "Адміністративне, трудове право". У формі структурно-логічних схем викладено ключові положення таких правових галузей, як адміністративне право та трудове право.


 

tur061
Р82

Руаєр, Алін. Рада Європи / А. Руаєр. - Milan : Council of Europe, 2009. - 64 с.

Ця публікація, підготовлена з нагоди святкування 60-ї річниці Ради Європи, надає можливість заново відкрити її історію, здобутки та досягнення.


 

tur339
С247

Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов ; МОН України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 352 с.

Розглянуто актуальні проблеми світових фінансів в умовах глобалізації та світової фінансової кризи. Визначено теоретико-методологічні аспекти аналізу основних складових світових фінансів. Окреслено роль транснаціональних корпорацій у сучасній світовій фінансовій архітектурі. Досліджено механізм розгортання фінансової кризи та дії країн щодо виходу з неї.


 

tur342
С29

Селецький, С. І. Правове регулювання туризму в Україні : навчальний посібник / С. І. Селецький. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2016. - 186 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні вітчизняні нормативно-правові акти, що регулюють туристичну діяльність в Україні.


 

tur339
Т654

Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник / С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Барановська ; МОН України. - 2-ге вид ., перероб. і допов. - Київ : Центр учбової літ-ри, 2011. - 472 с.

Навчальний посібник містить висвітлення комплексу питань щодо розвитку теорії транснаціональних корпорацій, особливостей їх міжнародної господарської діяльності та основ міжнародно-правового регулювання наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. Значна увага приділена розгляду сучасної динаміки, регіональної та галузевої структури інвестиційно-виробничої діяльності ТНК, аналізу впливу іноземних філій ТНК на міжнародну конкурентоспроможність національних економік.


 

tur339
Ф727

Фліссак, К. А. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України : монографія / К. А. Фліссак ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Новий колір, 2016. - 812 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад сучасної економічної дипломатії та практики її застосування Україною. Розглянуто сутність та еволюцію економічної дипломатії як науки, як форми діяльності держави та як інструмента в практиці зовнішньоекономічної діяльності. Окрема увага присвячена аналізу сучасного досвіду функціонування економічної дипломатії ряду зарубіжних країн та обгрунтуванню на цій основі нової парадигми економічної дипломатії України.


 

turШ5(4Укр)
Ч592

Чижевський, Д. І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. - Київ : Академія, 2003. - 568 с. - (Альма-Матер).

Це поки що єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією, визначальним у якій є погляд на літературу як феномен естетики. Пропоноване видання містить "Історію української літератури (від початків до доби реалізму)" та своєрідне продовження ії - "Реалізм в українській літературі".


 


Періодичні видання:

tur

Deutsch : всеукраїнська газета для вчителів, викладачів, студентів та всіх, хто вивчає німецьку мову. – 2018. - № 5. – 88 с.


 

tur

Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право : науковий журнал. – 2018. - № 3. – 180 с.

Журнал представлено у міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях, пошукових системах. Висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного і практичного спрямування у галузі міжнародної та вітчизняної економіки, фінансів і права.


 

Нові надходження

Книги:

turТ3(4Укр)
А808

Аржевітін, С. М. Релігія. Історія верховинського села Колочава. Кн. 2 / С. М. Аржевітін. - Чернівці; Київ : Майстерня книги, 2007. – 832 с. «Релігія» - черговий том із серії, присвяченої історії верховинського села Колочави.

Книга базується на архівних матеріалах, більшість з з з яких друкується вперше. Автор досліджує непросте церковно-релігійне та міжконфесійне життя сільської громади впродовж декількох століть.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turТ3(4Укр)
А808

Аржевітін, С. М. Шугаї: історія верховинського села Колочава. Т. 5 / С. М. Аржевітін ; передм. В. В. Німчука, О. С. Рубльова, В. Д. Малети. - Чернівці ; Київ : Букрек : Український письменник, 2006. - 548 с. "Шугаї" - черговий том із серії, присвяченої історії верховинського села Колочава.

У книзі подані оповіді мешканців Колочави - наших сучасників, уривки з художніх творів, газетні публікації про колочавця Николу Сюгая, котрий увійшов в історію і народний епос як Микола Шугай, останній карпатський опришок.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turФ
Б292

Баум, Гергарт. Врятуйте фундаментальні права! Громадянська свобода проти божевілля безпеки. Полемічні нотатки / Г. Баум. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 190 с. У книзі, для якої характерні точність формулювань, числені факти та наочність, Г.

Баум аналізує окремі центральні сфери, що є важливими для громадянських прав і прав людини. Думки та досвід автора є особливо цінними та актуальними для тих, хто прагне побудувати в Україні стабильну правову державу.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
Б764

Божидарнік, Т. В. Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 498 с.

У навчальному посібнику розкриті основні положення креативного менеджменту як науки і виду управлінської діяльності. З цією метою висвітлені теоретичні аспекти, які розкривають особливості творчості, креативності, креативної особистості, менеджера креативного типу, формування креативного середовища і управління креативністю на підприємстві та розвитку творчого суспільства загалом.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ6
Б799

Больц, Норберт. Абетка медіа = Das Abc der Medien / Н. Больц ; пер. з нім. В. Климченка. - Київ : Академія української преси, 2015. - 177 с. - (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси).

Книжка присвячена загальним підходам до медіа технологій. Продемонстровано комплексний і системний підхід до сучасних медій.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
Б811

Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління): навчальний посібник / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". - Київ : Ліра-К, 2016. - 487 с.

Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, грунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turХ
В423

Відносини між конституційним судом та омбудсменом у контексті захисту прав і свобод людини / Шевляк І., уклад. - Київ : Інтертехнологія, [2016]. - 136 с.

До збірки увійшли матеріали міжнародного семінару. Темою конференції обрано механізм співробітництва таких двох інституцій, як конституційний суд та інститут омбудсмена, які виступають гарантами дотримання основних прав і свобод людини.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turТ3(4)
В886

Вулф, Л. Винайдення Східної Европи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва = Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment / Л. Вулф ; Український науковий інститут Гарвардського університету, Інститут Критики ; пер. з англ. С. Біленький. - Київ : Часопис "Критика", 2009. - 591 с. - (Критичні студії).

Ларі Вулф досліджує витоки концептуального поділу Європи на Східну та Західну, що його спершу винайшли мандрівники та мислителі доби Просвітництва, а відтак уречевили картографи та політики. Цей інтелектуальний продукт XVIII сторіччя пережив епоху свого народження і, збігшись із геополітичними реаліями ХХ сторіччя, породив культурно-філософські аномалії, наслідки яких не подолано досі.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ6
Г363

Георгієвська, В. В. Реклама - рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (ХІХ - початок ХХ ст.): монографія / В. В. Георгієвська, Н. М. Сидоренко. - Київ : АДЕФ-Україна, 2010. - 320 с.

У виданні розглянуто особливості розвитку рекламно-довідкової преси на території Східної України у ХІХ - на початку ХХ ст. Подано покажчик рекламно-довідкових періодичних видань у Східній Україні (ХІХ - початок ХХ ст.), а також допоміжні покажчики, схеми та діаграми.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЮ9
Д679

Донченко, О. А. Архетипи соціального життя і політика. (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення): монографія / О. А. Донченко, Ю. В. Романенко ; гол. ред. С. Головко. - Київ : Либідь, 2001. - 336 с.

Книгу присвячено проблемам позаіндивідуального, надособистісного буття людських спільнот, архетипової детермінації української та російської психокультур.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
К664

Корецька, Н. І. Історія грошей та кредиту країн світу: навчальний посібник / Н. І. Корецька ; МОН України, Луцький національний технічний університет. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. - 340 с.

У навчальному посібнику висвітлюється еволюція організації грошового обігу та розвитку кредитної справи деяких країн світу. Структура навчального посібника вирізняється системністю, зміст його поділений на розділи, які, в свою чергу, включають пункти, що описують історичні аспекти обігу грошей та розвитку кредиту.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turХ
К823

Кримінальний процес України у питаннях і відповідях: навчальний посібник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло ; Національна академія внутрішніх справ. - 4-е вид., перероб. і допов. - Київ : КНТ, 2016. - 269 с.

Навчальний посібник підготовлений у рамках чинного кримінального процесуального законодавства України і допоможе слухачам та студентам під час підготовки до складання заліків та іспитів із зазначеної навчальної дисципліни.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turС5
Н567

Нестуля, О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.): навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 277 с.

У навчальному посібнику аналізуються погляди на лідерство суспільно-політичних діячів, істориків, філософів стародавніх цивілізацій (Єгипту, Ірану та Передньої Азії, Індії, Китаю, Античного світу), титанів епохи Відродження, творців "героїчних" теорій, перших соціологів та психоаналітиків.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4-й корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turС5
Н567

Нестуля, О. О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ- початок ХХІ ст.): навчальний посібник / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 375 с.

У навчальному посібнику аналізуються теорії лідерства середини XX ст. (теорії рис, поведінкові, ситуативні). Особлива увага звертається на висвітлення положень сучасних теорій лідерства: функціональних, ціннісних, харизматичних, трансформаційних, лідерства-служіння, емоційного лідерства.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4-й корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ5
Н632

Ніколаєв, К. Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого туризму в Україні: монографія / К. Д. Ніколаєв; МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. - 152 с.

Монографія кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ніколаєва К. Д. присвячена екологізації та розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turС8
П12

Паблік рилейшнз : практикум для студентів напряму підготовки 6.030101 "Соціологія" / МОН України, Національний авіаційний ун-т ; Литовченко І. В., уклад. - Київ : НАУ, 2016. - 48 с.

Практикум містить основні теоретичні відомості до практичних занять, завдання для самоперевірки, теми есе, тестові завдання, глосарій, список літератури.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
П141

Палеха, Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг: навчальний посібник / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; МОН МС України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 480 с.

Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
П141

Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / Ю. І. Палеха ; МОН України. - Київ : Ліра-К, 2016. - 338 с.

Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволяють проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ6
Р386

Ремовська, О. Говорить Радіо Свобода. Історія української редакції / О. Ремовська. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. - 163 с.

Книгу присвячено роботі одного з найстаріших засобів інформації, які працюють в Україні, - української редакції Радіо Свобода. У 1945 році її кореспонденти розпочинали як голос з-поза "залізної завіси" - заглушуваний, але не заглушений.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ6
С483

Слово - зброя? / Національна спілка журналістів України ; Бондар Ю. В., упоряд. - Київ : УВПК ЕксОб, 2009. - 560 с.

В ілюстрованому виданні, присвяченому 50-річчю Національної спілки журналістів України, розповідається про історію становлення й поступу української журналістської організації. Аналізуються проблеми свободи слова, захисту національного інформаційного простору, розвитку засобів масової комунікації, відносин преси і держави.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

tur

Ч5 
С833

Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) / В. М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова, Г. О. Білявський. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 295 с.

Навчальний посібник висвітлює низку сучасних, науково-методичних і теоретичних підходів щодо встановлення концептуальних засад сталого розвитку туристичної діяльності, прийняття управлінських рішень на шляху до мінімізації антропогенних впливів туризму на довкілля. Запропоновано та обгрунтовано шляхи комплексної екологізації туристичної діяльності. Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ4
Т363

Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи: підручник / В. М. Теслюк. – Київ : Ліра-К, 2017. - 340 с.

У підручнику висвітлено: зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; сутнісні складові його педагогічної майстерності; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок. У лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування секретами педагогічної майстерності.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turС8
У677

Управлінське документування: підручник / Ю. І. Палеха, М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Т. Д. Іщенко ; МОН України. - Київ : Ліра-К, 2016. - 368 с. - (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності).

У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ6
Х76

Хоменок, О. С. Дореволюционная периодическая печать Таврической губернии (1838-1916) : очерк истории и библиографический указатель / О. С. Хоменок. - Одесса : БАХВА, 2003. - 180 с.

В научно-справочном издании представлена история дореволюционной периодической печати Таврической губернии, а также библиографический указатель изданий, выходивших в период с 1838 до 1917 гг. Издание снабжено типографическим, именным и алфавитными указателями заглавий изданий и авторских коллективов.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

Періодичні видання:

tur

Маркетинг и реклама: маркетинговый журнал / осн. НВФ «Студцентр». – 2018, январь. – Харьков : Студцент,2018. Выходит ежемесячно. «Маркетинг и реклама» – первый в Украине маркетинговый журнал, ведущее международное специализированное издание по маркетинговой тематике.

Журнал предназначен, в первую очередь, для практиков в сфере рекламы и маркетинга. Большинство авторов журнала - практики, поэтому публикации в журнале имеют практическую ценность.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)tur

Маркетинговые исследования в Украине : научно- практический журнал / осн. НВФ «Студцентр». – 2018, январь-февраль. - Харьков : Студцентр, 2018. Журнал издается раз в два месяца.

В журнале рассматриваются новости и основные тенденции развития маркетингово- исследовательского рынка, результаты наиболее интересных маркетинговых исследований в Украине и за рубежом, обзоры национальных и международных товарных рынков, рейтинги и многое другое.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

Періодичні видання:

tur

Ukrainian Journal of Business LAW : український журнал підприємницького права / засн. ПрАТ «Юридична практика». – Київ : ПрАТ «Юридична практика», 2017. –Т. 15, № 11. В журналі представлено українське законодавство англійською мовою: найважливіші закони та акти державних органів, аналітика, практичні поради, юридичні новини та новини бізнесу, судова практика. Адресовано юристам українських та міжнародних фірм, юрисконсультам, іноземним бізнесменам. Виходить щомісяця.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

tur

Журналіст України : журнал / засн. Національна спілка журналістів України. - Київ : Журналіст України, 2017, № 11. Журнал є виданням для професіоналів медіа, його тематика це: технологія журналістської (редакторської) роботи та професійна етика, фахові новації, журналістська освіта, медіа-бізнес і менеджмент, влада і ЗМІ, самоорганізація журналістів тощо. Виходить щомісяця українською і російською мовами.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

tur

Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право : науковий журнал / засн. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2017. - № 5. Журнал представлено у міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях, пошукових системах. Висвітлення результатів наукових досліджень теоретичного і практичного спрямування у галузі міжнародної та вітчизняної економіки, фінансів і права. Виходить раз на два місяці.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

Нові надходження

Книги:

turФ
П504

Політична наука в Україні 1991-2016 : у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса ; ред. О. Рафальський. - Київ : Парламентське видавництво, 2016. - 704 с. Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної науки, її внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставили в процесі розбудови української незалежної держави.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turХ
С604

Солодкий, В. Д. Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду : навчальний посібник / В. Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І. І. Казімір ; МОН України, Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2013. - 268 с. У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду - правові засади, структуру, порядок ведення тощо. Висвітлено сучасний стан заповідної справи в Україні.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turФ
С833

Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів : монографія / В. І. Воловик,М. А. Лепський, Е. А. Гугнін, Н. С. Абаніна ; МОН МС України, ДВНЗ "Запорізький національний ун-т". - Запоріжжя : ЗНУ, 2012. - 428 с. У монографії висвітлені основні питання стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів: методологічні підвалини стратегічного аналізу в політиці, топологія політичного простору та політичний час у стратегічному прогнозуванні, специфіка застосування методологічних принципів соціального прогнозування в політиці, цілісність політичного процесу, методики стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turД8
Т878

Туристичне країнознавство : навчальний посібник / Одеський національний економічний ун-т ; Семенова В. Ф., ред. - 2-е вид., допов. та випр. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 392 с. У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і рекреації в різних туристичних регіонах і окремих країнах світу.

Місце збереження:відділ науково-технічної літератури (2-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЧ6
Ф533

Філіпенко, Л. В. "Ідейні" жіночі журнали в Російській імперії початку ХХ століття: становлення та еволюція / Л. В. Філіпенко ; МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 368 с. Монографію присвячено дослідженню жіночих журналів Російської імперії початку ХХ ст. У монографії з'ясовуються умови зародження та розвитку жіночих періодичних видань, розглянуто основні етапи їх функціонування в соціокультурному просторі Російської імперії та охарактеризовано основні типологічні та структурні особливості.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turХ
А721

Антипенко, В. Ф. Конфликтология в международном антитеррористическом правотворчестве : монография / В. Ф. Антипенко, А. В. Антипенко. - Одесса : Фенікс, 2014. - 404 с. Монография продолжает цикл научных работ, посвященных обоснованию международной криминологии как подотрасли криминологической науки. Обоснован самостоятельный характер международного антитеррористического права, выявлены особенности предмета и метода регулирования.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
Т338

Теорія грошей і грошового обігу : методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Пічкурова З. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 24 с. Містять плани практичних занять, методичні рекомендації до їх підготовки, теми доповідей, питання для самоконтролю, список основної та додаткової літератури.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ науково-технічної літератури (2-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4-й корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turЦ
Б405

Безрученко, В. О. Основи військово-дипломатичної служби : навчальний посібник / В. О. Безрученко ; МОН МС України, Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум". - Харків : Райдер, 2012. - 134 с. Мета даного навчального посібника полягає в тому, щоб дати студентам-міжнародникам чітке уявлення про військово-дипломатичну службу, про її роль і місце у загальній системі дипломатичної служби країни, про завдання, які вона вирішує, та про орієнтовну організаційно-штатну структуру.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
Б484

Беренда, С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія / С. В. Беренда ; МОН МС України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. - 168 с. У монографії висвітлені можливості використання положень еволюційного вчення в економіці та застосування їх в дослідженні економічної інтеграції. У дослідженні встановлено основні детермінанти процесу економічної інтеграції на рівні ЄС, робиться спроба кількісної оцінки цього процесу, зокрема на основні поняття регіональної економічної ентропії.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
Б916

Буровик, К. А. Бренды. Люди и вещи / - Москва : Мир энциклопедий Аванта+, 2011. - 239 с. Предлагаемая работа посвящена становлению и развитию избранных брендов, истории создания под их логотипами потребительских товаров, новых систем торговли, массового питания, связи.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turН7
В393

Ветров, В. М. Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства : навчальний посібник / В. М. Ветров, Т. І. Юдіна ; МОН МС України, Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 207 с. У посібнику викладено теоретичні аспекти щодо проектування зон забудови під готель, окремих елементів будівлі та об'єктів готельно-ресторанного господарства, функціональних груп приміщень готелю та закладів ресторанного господарства. Розглянуто питання щодо вимог проектування допоміжних інженерних систем та об'єктів готелю.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turХ
Д534

Дмитриев, А. И. Международное каноническое право: возникновение, развитие и основы теории : монография / А. И. Дмитриев ; НАПН Украины, Научно-исследовательский ин-т частного права и предпринимательства им. академика Ф. Г. Бурчака. - Одесса : Фенікс, 2015. – 238 с. - (Международное право). Впервые в истории международного права обоснована концепция возникновения и развития его новой отрасли - международного канонического права. Показаны цивилизационные предпосылки возникновения этой отрасли и ее развитие в рамках периодизации истории международного права.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turШ143.21
К80

Kozhushko, S. Business letter writing : textbook / S. Kozhushko, I. Baranova ; Alfred nobel university, Dnipropetrovs'k. - Dnipropetrovs'k, 2013. - 160 p. Посібник являє собою поєднання довідкових та практичних матеріалів, що розроблені для студентів, які спеціалізуються у сфері бізнесу та вивчають англійську мову як іноземну. У посібнику надаються чіткі пояснення, практичні завдання та численні вправи майже з кожного аспекту написання ділового листа, а також вправи з граматики та вокабуляру.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turШ171.11
К61

Колодко, С. А. Китайсько-український словник: 80 000 слів / С. А. Колодко. – Київ : Консультант, 2004. - 1176 с. Китайсько-український словник є першою в Україні лексикографічною працею в галузі китаїстики. В словнику подається більше 80 000 китайських слів, що позначають явища та реалії сучасного та давнього Китаю в найрізноманітніших сферах.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turХ
К823

Кримінальний процес = Criminal process : підручник / МОН України, Національна академія внутрішніх справ ; Коваленко В. В., Удалова Л. Д., ред. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 544 с. У підручнику відповідно до програми навчального курсу "Кримінальний процес" розглянуті: поняття кримінального процесу, його завдання, джерела кримінального процесуального права, основні засади кримінального провадження, права та обов'язки учасників кримінального провадження, поняття доказів та їхніх джерел, стадії кримінального провадження та інші питання.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
Н442

Нездойминов, С. Г. Основы круизного туроперейтинга : учебное пособие / С. Г. Нездойминов ; МОН МС Украины, Одесский национальный экономический ун-т. – Херсон : Гринь Д. С., 2013. - 320 с. В учебном пособии изложены научно-теоретические и организационно-правовые основы туроперейтинга, особенности деятельности туроператоров на международном рынке круизных путешествий, рассматриваются практические аспекты формирования круизного туристического продукта и обслуживания туристов, подходы к оценке качества круизных услуг.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turШ143.21
Н777

Ножовнік, О. Міжнародна торгівля, оподаткування та страхування для бізнесу: огляд ключових проблем : навчальний посібник / О. Ножовнік ; МОН МС України, Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2013. - 326 с. Метою навчального посібника є забезпечення формування як професійно-психологічних, так і необхідних комунікативних мовленнєвих компетенцій у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок самоосвітньої діяльності; розвиток критичного й аналітичного мислення; удосконалення навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
П168

Панченко, Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навчальний посібник / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин ; МОН МС України. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 342 с. У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

turУ
П341

Писаренко, С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв'язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; МОН України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Знання, 2015. - 398 с. Розглянуто особливості формування та розвитку національної економіки України. Приділено значну увагу закономірностям і особливостям розвитку світової економіки. Місце України в системі світового господарства визначено на основі аналізу напрямків і обсягів наявних зовнішньоекономічних зв'язків.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)


 

Нові надходження до відділу навчальної літератури з міжнародної економіки та права НТБ НАУ

turШ147.21
V82

Vlasenko, M. Hable espanol. Hable espanol. Практичний курс іспанської мови для початківців = Розмовляйте іспанською мовою / M. Vlasenko. - Київ : Карпенко В. М., 2016. - 288 с.

Призначення даного підручника - допомогти студентам вищих навчальних закладів, а також тим, хто самостійно вивчає іспанську мову, сформувати навички розмовного усного та писемного мовлення, навчитися використовувати набуті знання у практиці спілкування.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turЧ6
Т658

Трачук, Т. А. Українське журналістикознавство (історичний аспект): навчальний посібник / Т. А. Трачук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Поліграфіст-2, 2013. - 240 с.

У навчальному посібнику відтворено процес зародження й розвитку українського журналістикознавства з кінця ХІХ ст. до сьогодення, представлено етапи формування історико-журналістського і теоретико-журналістського напрямів досліджень, проаналізовано найбільш вагомі журналістикознавчі праці українських учених попередніх періодів, дано оцінку цих праць з позицій сьогоднішнього дня, зроблено короткий огляд наукового доробку сучасних дослідників.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ143.21
С259

Святюк, Ю. В. Advanced Economic Issues: навчальний посібник / Ю. В. Святюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2017. - 148 с.

Навчальний посібник спрямований на засвоєння студентами-економістами професійної англомовної термінології та на розвиток навичок перекладу та опрацювання фахових економічних текстів.

Розроблені практичні завдання забезпечують подальше оволодіння студентами навичками мовленнєвої діяльності та перекладу у межах професійно-орієнтованої тематики.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4 корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ2
Р888

Руснак, І. Є. Український фольклор: навчальний посібник / І. Є. Руснак ; МОН. - Київ : Академія, 2010. - 304 с. - (Альма-матер).

Особливості, історію розвитку, родо-жанрову структуру, тематичну палітру українського фольклору розкрито у пропонованому навчальному посібнику. Виклад матеріалу супроводжується зразками аналізу фольклорних творів ("Нотатки на полях хрестоматії").

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4 корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права ( 7 корпус НАУ)


 

turЮ2
Р82

Рубанець, О. М. Філософські проблеми наукового пізнання: навчальний посібник / О. М. Рубанець. - Суми : Університетська книга, 2016. - 229 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання виробництва наукового знання та буття науки в контексті глобалізації. Розкривається полісистемність сучасної науки, формування в ній інформаційної, соціальної, інтелектуальної та когнітивної систем.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1 поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів ( 4 корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ141.14
П431

Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - Київ : Кондор, 2013. - 350 с.

Підручник містить теоретичний матеріал відповідно до визначених Міністерством тем, різноманітні завдання для аудиторних, самостійних та індивідуальних занять, зразки контрольних, модульних робіт, тести.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4 корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ146.1
П14

Паласюк, Г. Б. Латинська мова: підручник / Г. Б. Паласюк, В. В. Чолач. - 2-е вид., без змін. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 344 с.

Мета підручника - допомогти студентам оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармацевтичну термінологію.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ147.21
Н88

Нуждин, Г. А. Учебник современного испанского языка с ключами и указателем / Г. А. Нуждин, Э. К. Марин, Л. П. Мартин. - 15-е изд. - Москва : АЙРИС-пресс, 2016. - 528 с.

Цель учебника - выработать у студентов навыки свободного общения, восприятия неспециализированной речи на слух и чтения текстов любой сложности со словарем. Он может быть использован в языковых вузах для обучения испанскому языку как второму иностранному, на курсах иностранных языков, а также может быть полезен всем, кто хочет расширить свои знания об испанском языке.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turУ
М896

Музиченко, А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання: навчальний посібник/А. С. Музиченко. - Київ : Кондор, 2015. - 406 с.

У посібнику розкрито роль держави в регулюванні економіки, показано сутність інвестицій як економічної категорії та висвітлений досвід державного регулювання інвестиційної діяльності в країнах з ринковою економікою.

Місце збереження:відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turС5
Л84

Лукашевич, М. П. Соціологія туризму: підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Автори спозиціонували соціологію туризму як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму.

Місце збереження:відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права ( 7 корпус НАУ)


 

turШ143.24
К189

Камянова, Т. Г. Практический курс Deutsch немецкого языка / Т. Г. Камянова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ООО "Дом славянской книги", 2009. - 384 с.

Практический курс немецкого языка дает возможность всем начинающим и продолжающим изучение овладеть системой языка и навыками вербальной коммуникации в течение 9-12 месяцев. Учебник содержит полный теоретический курс грамматики, 1000 лексико-грамматических упражнений, а также тексты литературного и политико-экономического характера.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ147.21
Д919

Дышлевая, И. А. Курс испанского языка для начинающих / И. А. Дышлевая. - Санкт-Петербург : Изд-во Союз, 2005. - 320 с.

Пособие позволяет усвоить основные правила произношения, грамматики, научит общаться на основные бытовые темы, а также читать и понимать простые, адаптированные тексты.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ143.21
Д72

Драб, Н. Л. Common English Usage Problems = Типові проблеми англійського слововживання : навчально-методичний комплекс / Н. Л. Драб. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 256 с.

Навчально-методичний комплекс складається з чотирьох частин: пояснення вживання слів, вправ, індексу та ключів. Чітко проілюстровані пояснення труднощів із вживанням певних слів англійської мови, добре розроблена система вправ з ключами сприяють запобіганню найбільш типових помилок студентів в іноземному мовленні. Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ143.21
Д685

Дорда, С. В. English for business communication. Англійська мова для ділового спілкування / С. В. Дорда, Р. В. Миленкова, Л. І. Клочко. - Суми : Університетська книга, 2015. - 152 с.

Видання спрямоване на формування у студентів навичок спілкування діловою англійською мовою, умінь вирішення професійних ситуацій в англомовному оточенні, готовності до інтеркультурної взаємодії. Видання покликане допомогти студентам оволодіти необхідною мовною базою, забезпечити конкурентоспроможність фахівців в англомовному середовищі.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ141.14
Г836

Гриджук, О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навчальний посібник / О. Є. Гриджук. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 238 с. У навчальному посібнику у формі схем і таблиць розкрито зміст основних понять української мови, зокрема подано відомості про мову та мовлення, функції мови, правопис, лексичний склад української мови.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1 поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4-корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)


 

turУ
Г657

Гончаров, С. М. Практикум з маркетингу: навчальний посібник / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; МОН МС України. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 208 с.

У навчальному посібнику наведено вправи, ситуації, контрольні завдання, тренінгові тести, питання гарантованого рівня знань, які сприяють засвоєнню теоретичних аспектів системи маркетингу. Їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, а наведені відповіді - перевірити себе.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turШ143.21
А647

Англійська мова для юристів-міжнародників: навчальний посібник / І. А. Батіна, Н. Б.Мушак, Н. М. Понікаревич та ін. ; НАН України, Київський університет права. - Київ : Ліра-К, 2013. - 232 с.

Навчальний матеріал посібника спрямований на ознайомлення студентів зі специфікою їхньої майбутньої професії і охоплює наступні теми: "Вступ до міжнародного публічного права", "Вступ до права Європейського Союзу", "Захист прав людини", "Дипломатичні представництва та дипломатичний протокол", "Офіційне листування, "Види дипломатичних документів".

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turХ
А313

Адміністративне право європейських країн: практикум для студентів напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Вишновецький В. М., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 32 с.

Запропонований практикум включає перелік питань до практичних занять, основні теоретичні відомості та поняття, практичні завдання з дисципліни «Адміністративне право європейських країн», джерела, запитання та завдання для самоперевірки до кожної теми.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4 корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7 корпус НАУ)


 

turУ
М581

Міжнародна торгівля: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / МОН України, Національний авіаційний університет ; Пічкурова З. В., уклад. - Київ : НАУ, 2015. - 32 с.

Містять плани занять, методичні рекомендації щодо підготовки до них, питання самостійної роботи і самоконтролю, орієнтовані теми рефератів, список основної та додаткової літератури.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права ( 7 корпус НАУ)


 

turХ
А721

Антипенко, В. Ф. Теория уголовной ответственности государства = The theory of the criminal responsibility of a stat: монография / В. Ф. Антипенко. - Одесса : Феникс, 2016. - 328 с.

В монографии с позиций международной криминологии рассматриваются вопросы квалификации уголовно-правовой субъективности государства и его уголовной ответственности. Криминальность поведения государства аргументируется через анализ процесса возникновения его виновного умысла и обоснование юридической несостоятельности института "общей воли" народа.

Місце збереження:відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)


 

Нова література з країнознавства та туризму

turУ
Д815

Дудник, І. М. Транспортна географія: підручник / І. М. Дудник ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2016. - 288 с.

У підручнику висвітлено теоретико-методологічні засади транспортної географії як галузі суспільної географії, розглянуто географічні характеристики світової транспортної мережі та національної транспортної системи України в галузево-територіальному та регіональному аспектах, стан та перспективи розвитку міжнародних транспортних коридорів.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1 поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для молодших курсів (4-корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

Ч5
П287

Пестушко, В. Ю. Туризм. Вступ до фаху: навчальний посібник / В. Ю. Пестушко ; МОН України, Національний авіаційний ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 276 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні засади сучасного туризму, показано багатогранність його як суспільного явища, галузі економіки, виду економічної діяльності та професії. Подано відомості про класифікацію туризму, розглянуто суб'єкти та об'єкти індустрії туризму й туристичної діяльності. Розкрито форми та засоби регулювання туристичної діяльності.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУ
Ф753

Фокін, С. П. Діяльність туристської самодіяльної організації: навчальний посібник / С. П. Фокін ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2014. – 200 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні терміни, поняття, форми, методи діяльності туристських самодіяльних організацій, напрями їхньої роботи. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи в організації діяльності громадських туристських організацій.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ науково-технічної літератури (2-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

Ч5
Ф753

Фокін, С. П. Спортивний туризм: навчальний посібник / С. П. Фокін ; МОН України, Національний авіаційний університет. - Київ : НАУ, 2014. - 168 с.

Викладено основи теорії спортивно-туристської діяльності, методологічні принципи організації спортивного туризму. Розглянуто основні види, форми та маршрути спортивного туризму.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУ
В555

Вишневская, Т. С. Экономическая и социальная география мира: учебное пособие для иностранных студентов подготовительного отделения / Т. С. Вишневская ; МОН МС Украины, Национальный авиационный ун-т. - Киев : НАУ, 2013. - 96 с.

В пособии рассмотрены общие вопросы экономической и социальной географии мира, современная типология стран мира, население, общая характеристика мирового хозяйства, природно-ресурсный потенциал мира, а также политико-экономическое положение и население регионов и стран мира.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1 поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

У
М213

Мальська, М. П. Управління маркетингом у сфері туризму: підручник / М. П. Мальська, І. З. Жук ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 328 с.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи управління маркетингом, як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Розглянуто туризм як сферу послуг, маркетинг як інструмент аналізу сфери туризму, маркетингове планування діяльності підприємств туристичної індустрії, здійснено економічний аналіз у системі маркетингової діяльності туристичних компаній.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

tur4. Ч5
М213

Мальська, М. П. Світовий досвід розвитку туризму: підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; МОН України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 244 с.

Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв'язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

Ч7
О751

Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект): навчальний посібник / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова ; МОН України, Ю Одеський національний економічний ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 264 с.

Розглядаються проблеми формування та функціонування територіальних рекреаційних систем, екологічної мережі в регіонах, рекреаційної інфраструктури, методи оцінки рекреаційних ресурсів, визначення соціально-економічної ефективності їх використання у сучасних умовах, маркетингові підходи щодо формування задоволеності споживачів рекреаційно-курортних послуг.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1 поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУ
А877

Архіпов, В.В. Організація ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 280 с.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання раціональної організації праці.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного)корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

У
М213

Мальська, М. П. Основи маркетингу у туризмі: підручник / М. П. Мальська, Н. Мандюк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 336 с.

Підручник передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного)корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУ
А877

Архипов, В. В. Организация работы сомелье (все о вине в ресторане): учебное пособие / В. В. Архипов ; МОН Украины. - 2-е изд. - Киев : Центр учебной литературы, 2016. - 304 с.

Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного)корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

У
А877

Архіпов, В. В. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: навчальний посібник / В. В. Архіпов ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 342 с.

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУ
І209

Іванова, Л. О. Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг: навчальний посібник / Л. О. Іванова, О. М. Музика ; МОН України, Укоопспілка. – Львів : Магнолія 2006, 2016. - 226 с.

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Особлива увага відводиться методиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформаційному забезпеченню.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

У
А877

Архіпов, В. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навчальний посібник / В. В. Архіпов ; МОН України. - 3-є вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 382 с.

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, товарознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного)корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУ
С38

Синаторов, С. В. Информационные технологии в туризме: учебное пособие / С. В. Синаторов, О. В. Пикулик, Н. В. Боченина. - Киев : СВАРОГ, 2016. - 336 с.

Рассматриваются основные направления использования современных информационно-коммуникативных средств в туризме, возможности и преимущества глобальных систем бронирования и резервирования туристских услуг.

Місце збереження:абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного)корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

У
Г15

Галасюк, С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; МОН України, Одеський національний економічний університет. - 2-е вид., допов. і доопрац. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 248 с.

Навчальний посібник розроблений відповідно до робочих навчальних програм дисциплін "Організація туристичних подорожей", і "Організація екскурсійної діяльності".

Місце збереження: абонемент гуманітарної літератури (3-ій поверх головного бібліотечного)корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

Періодичні видання:

tur

Вокруг света: познавательный журнал / осн. ООО «Издательство «Вокруг света». – 2017, май. - Москва : ООО «Издательство «Вокруг света», 2017, № 5.

Периодичность выхода – 1 раз в месяц. Старейший российский научно-популярный и страноведческий журнал, выпускающийся с 1861 года. Публикует новые взгляды на известные исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах, информацию о научных и географических открытиях и технических достижениях.

Місце збереження: : відділ навчальної літератури для молодших курсів (4-корпус НАУ), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

Міжнародний туризм:журнал про мандрівки та відпочинок / засн. ТОВ «Редакція журналу «Міжнародний туризм». – 2017, черв. – лип. - Київ : ТОВ «Редакція журналу «Міжнародний туризм», 2017, № 3.

Щодвомісячний україномовний журнал. Журнал розповідає про заморські дивовижі та вітчизняні цікавини, природні та рукотворні чудеса планети, знайомить із відомими мандрівниками й митцями, представляє провідні торгові марки, публікує матеріали про автоподорожі, спорт, здоров’я, товари для відпочинку та комфорту, пропонує сотні варіантів відпочинку.

Місце збереження: зал гуманітарної літератури і періодичних видань (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turМузейний простір: науково-популярний журнал / засн. ГО «Український центр розвитку музейної справи». – 2015, бер. – квіт. - Київ : ТОВ «АДЕФ-Україна», 2015, № 3-4.

Журнал «Музейний простір» – це якісне повнокольорове ілюстроване видання про музеї та культурну спадщину, що містить інформаційні та аналітичні матеріали з музейної теорії та практики, інтерв’ю фахівців, відомості про різноманітні музейні проекти тощо. Незалежне видання для музейних фахівців та всіх, хто цікавиться проблемами й здобутками музейної галузі України.

Місце збереження: : зал гуманітарної літератури і періодичних видань (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

ukr

Український туризм: всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / засн. ТОВ «Видавництво «Дзеркало світу». – Київ : ТОВ «Видавництво «Дзеркало світу», 2017. - № 3.

Випускається 6-7 номерів на рік. Періодичне друковане видання для професіоналів туристичного бізнесу. Видання започатковане 2002 року. В перші місяці виходив як додаток до журналу "Большая прогулка". З червня 2012 р. видається українською мовою.

Місце збереження: зал гуманітарної літератури і періодичних видань (3-ій поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

turУкраинская Туристическая Газета: информационно-деловое издание / осн. ООО «Редакция газеты «Украинская Туристическая Газета ». – 2017, май. – Киев, 2017, № 5.

Выходит ежемесячно.

Місце збереження: відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-корпус НАУ)

2

Г.В. Балабанова. Збірник наукових праць. Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму - К.; НАУ, 2016. - 172 с.

Висвітлено результати освітньої та наукової роботи кафедри країнознавства і туризму Національного авіаційного університету за 10 років її існування. Подано відомості про професорсько-викладацький склад кафедри, її науково-методичну діяльність, міднародні зв’язки, бази практик, мандрівки зі студентами. Висвітлено динаміку й особливості підготовки дахівців з туризму порявняно з іншими вищими навчальними закладами.

Представлено деякі результати наукових досліджень працівників кафедри. Для фахівців у сфері туризму, студентів і вікладачів вищих навчальних закладів, в яких здійснюється відповідна підготовка.

сканирование0005

І. М. Дудник. Транспортна географія: підручник - К.: НАУ, 2016. - 288 с.

 

У підручнику висвітлено теоретико-методологічні засади транспортної географії як галузі суспільної географії: особливості предмета, об’єктів, методів дослідження, сутність трансортно-географічних процесів, закономірності функціонування територіальних траспортних систем. Розглянуто географічні характеристики світової транспортної мережі та національної транспортної системи України в галузево-територіальному та регіональному аспектів, стан та перспективи розвитку міжнародних транспортних коридорів.

 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямов підкотовки "Транспортні технології за видами траспорту)", а також фахівців у галузі суспільної географії, економіки, менеджменту.


2

 

Колективна монографія (ЄС, Республіка Польща).

«Information aspects of socio-economic systems’ development» / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 5. – Katowice School of Technology. – Katowice: «Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katawicach», 2016.- 448 р.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна Part 2. Information aspects of socio-economic development of regions 2.1 Bila Svitlana. Synergy of regional and socio economic development in Ukraine as a constituent part of euro integration processes.

The essence and the tasks of state regional policy in Ukraine are revealed in the article. The research into their correlation with priorities of EU countries’ regional development till 2020 is done.

Long-term priorities of Ukrainian regional development in the sphere of branch-wise and sectoral, territorial and spatial, managerial development maintained and legalized in State strategy of regional development till 2020 are defined. The potential of «growing points» formation on regional level is examined which allows to gain harmonization, synergy of regional and socio economic development, stipulates formation of economic growth multiplicative effect, activates the entrepreneurship development and favours accelerated Ukrainian euro integration.

исма

Авторський розділ у монографії: Bila Svitlana.

Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions (р. 157 – 165)

 

Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph /edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – 204 p.

 

Authors of study within the monograph came to conclusion that need the use of modern models and mechanisms for development of tourist businesses, the basic elements which are of pricing policy, economics security, use of project management and crisis management, modern marketing tools, strategies for improving competitiveness. Authors identified the most important factors that hinder the development of tourist businesses in face of increasing competition. Research results have been implemented on various models of functioning of tourist businesses, business hotel and restaurant complex. Results obtained during the research can be used in decision-making at level of, as the subjects of tourist business and infrastructure, and at level of local governments, in formation of competitive advantages and development of tourism. Results can also be used by students and young scientists on modern concepts of tourism development in face of increasing competition.


2

Антипенко В.Ф. Теория уголовной ответственности государства: монография / В.Ф.Антипенко. – Одесса : Фенікс, 2016. – 328 с. (мова видання російська).

В монографии с позиций международной криминологии рассматриваются вопросы квалификации уголовно-правовой субъектности государства и его уголовной ответственности.

Криминальность поведения государства аргументируется через анализ процесса возникновения его виновного умысла и обоснование юридической несостоятельности института «общей воли» народа. Обосновано, что виновный умысел прослеживается в поведении государства в связи с его обусловленностью частной волей способных влиять на государство представителей реальной власти, а также функциональным слиянием воли индивидуумов с государственным аппаратом.

Книга представляет интерес для юристов-международников, криминологов, конфликтологов, а также для преподавателей, аспирантов и студентов профильных высших учебных заведений.

сканирование0005

Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць. № 1 (15) / МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Дротянко Л. Г., ред. - Київ, 2012. – 155 с. - (Філософія. Культурологія)

У збірнику наукових праць містяться результати досліджень з актуальних проблем філоcофії та культурології.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів.

Місце зберігання: Х.В., ПВС.

2

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право : наукові праці Національного авіаційного університету. № 3 (24) / Калюжний Р. А., ред. – Київ : НАУ, 2012. – 172 с.

У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних наукових установ України з актуальних проблем повітряного, космічного, а також інших галузей права.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів.

Місце зберігання: Х.В.

сканирование0004

Акмалдінова О. М. Professional English. Airport design & maintenance : підручник / О. М. Акмалдінова, О. Г. Шостак ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - Київ, 2012. – 312 с. - (Сучасний університетський підручник).

Підручник з англійської мови професійного спрямування містить базову термінологію, навчальні діалоги, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ та алфавітний термінологічний англо-український словник.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Місце зберігання: Х.В.

сканирование0001

Соколова О. Є. Проектний аналіз : курс лекцій / О. Є. Соколова, Л. О. Сулима ; МОН МС України, Національний авіаційний університет. - 2-е вид., стер. - Київ, 2012. – 88 с.

Розглянуто теоретичні та практичні основи розроблення та аналізу інвестиційних проектів.

Для студентів напряму 1004 "Транспортні технології" спеціальностей 7/8.100402 "Транспортні системи" та 7/8.1004032 "Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)".

Місце зберігання: Х.В., ПВС, ЧЗ-3, Уч.В.


сканирование0002

Матеріали VII міжрегіонального семінару "Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ", 20 квітня 2012 р. / "Методичні аспекти підготовки абітурієнтів до вступу у ВНЗ", семінар (7; 2012; Київ) ; МОН МС України, Національний авіаційний університет ; Муранова Н. П., ред. - Київ, 2012. – 149 с.

До збірника увійшли  матеріали доповідей семінару, в яких висвітлено основні методи роботи щодо впровадження новітніх технологій в тестування. Пропонується методика використання тестових завдань, впровадження якої в навчальний процес дозволяє ефективно перевірити відповідність знань та умінь учнів програмовим вимогам, оцінити рівень навчальних досягнень слухачів, оцінити ступінь підготовленості випускників ЗНЗ до подальшого навчання у ВНЗ. Відображено реальний досвід, подано рекомендації щодо вдосконалення методики та методологічних підходів до викладання навчальних дисциплін.

Рекомендовано викладачам та учням загальноосвітніх навчальних закладів, слухачам підготовчих курсів.

Місце зберігання: Х.В.

сканирование0008

Проблемы системного подхода в экономике : сборник научных трудов. Вып. 4 / МОН Украины, Киевский международный университет гражданской авиации ; Мова В. В., ред. - Киев, 2000. – 240 с.

В сборнике рассматриваются актуальные проблемы применения системного подхода для решения технических и экономических проблем. Особое внимание уделено вопросам совершенствования управления предприятиями в условиях рыночных отношений.

Сборник рассчитан на научных работников, аспирантов, инженеров и специалистов, занимающихся проблемами совершенствования управления на базе системного подхода.

Місце зберігання: Х.В.

сканирование0006

Збірник наукових праць. Вип. 1 / Романюк Валерій Антонович, ред. – Київ : ВІТІ НТУУ "КПІ", 2012. – 142 с.

Збірник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У збірнику викладені статті наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, ад’юнктів(аспірантів), курсантів(студентів), здобувачів інституту та інших установ(організацій) за наступними науковими напрямками: перспективи розвитку телекомунікаційних систем, комплексів та засобів спеціального призначення;

захист інформації в спеціальних інформаційно-комунікаційних системах; стан і розвиток автоматизованих систем управління військами та зброєю; інформаційні системи та мережі, системи підтримки прийняття рішень спеціального призначення; бойове застосування систем зв’язку та автоматизації ЗС України; теорія і практика інформаційної боротьби в комп’ютеризованих системах та мережах.

Місце зберігання: Х.В.

сканирование0007

Международный симпозиум "Социально-экономическое развитие Украины и Республики Молдова в условиях глобализации", 23-24 мая 2012 г. : сборник научных статей / "Социально-экономическое развитие Украины и Республики Молдова в условиях глобализации", симпозиум (2012; Киев) ; Мазараки А. А., ред. – Киев : Киевский национальный торгово-экономический университет, 2012. – 152 с.

В сборнике статей освещены проблемы интеграционного сотрудничества Украины и Республики Молдова в экономическом пространстве, акцентируется внимание на приоритетности евроинтеграции в системе внешнеполитических интересов обеих стран. Особое внимание уделено необходимости коррекции вектора внешнеторговой политики Украины и Молдовы в контексте адаптации к глобализационным вызовам.

Сборник рассчитан на ученых, практиков и преподавателей вузов, аспирантов, студентов,- всех, кого интересуют проблемы взаимоотношений Украины и Республики Молдова в условиях глобализации.

Місце зберігання: Х.В.


сканирование0003

Автоматизовані банківські системи в Internet : методична розробка для студентів університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка ; Антонов Валерій Миколайович, упоряд. – Київ : ВЦ "Київський університет", 1999. – 70 с.

Місце зберігання: Х.В., ЧЗ-3, Уч.В.

Шевчук С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навчальний посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук ; МОН України. – Київ : Професіонал, 2009. – 232 с.

У навчальному посібнику висвітлені питання практичного впровадження сучасних інтерактивних технологій навчання (міні-лекції, презентації, ігрове проектування, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційно-рольові ігри, тестування, ділові візити) у процес підготовки менеджерів. Розглядаються особливості навчання молоді та дорослих, комунікативні умови ефективного навчального процесу, способи моніторингу й оцінювання успішності навчання студентів.

Призначається студентам і магістрам, які навчаються за напрямом "Менеджмент", а також буде корисним викладачам управлінських навчальних дисциплін, консультантам і бізнес- тренерам, менеджерам з організаційного розвитку.

Місце зберігання: Х.В.

Экономика труда : учебное пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, Т. С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; МОН МС Украины, Харьковский национальный экономический университет. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 155 с.

Приведены основные положения экономики труда, ее новые теоретические аспекты в частности, механизмы формирования управления трудовыми ресурсами, методы разработки нормативов труда, установления норм времени, установления численности по категориям работающих, принципы составных элементов оплаты труда, перспективы и тенденции их развития. Расширен подход к определению основы управления персоналом с помощью таких элементов, как организация, нормирование и оплата труда. Уделено внимание социально-трудовым отношениям.

Рекомендовано для иностранных студентов, изучающих учебную дисциплину "Экономика труда".

Місце зберігання: Х.В.

Дикань В. Л. Економічна безпека підприємства : навчальний посібник / В. Л. Дикань, І. В. Воловельська, О. В. Маковоз ; МОН України, Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 267 с.

Розглядаються питання, пов'язані з різними заходами щодо захисту підприємства від можливих загроз і зміцнення його конкурентоспроможності та економічної стабільності. Навчальний посібник допоможе спрогнозувати виникнення проблем й запропонувати шляхи їх вирішення, а також в разі потреби управляти підприємством в умовах кризи.

Розрахований на викладачів, студентів економічних спеціальностей. Також може бути рекомендований керівникам підприємств та спеціалістам, які бажають оволодіти відповідними знаннями.

Місце зберігання: Х.В.

Баранов О. Г. Планування і контроль на підприємстві : навчальний посібник / О. Г. Баранов ; МОН МС України, Севастопольський національний технічний університет. – Севастополь : СевНТУ, 2012. – 219 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти планування і контролю на підприємстві. Розглянуто особливості планування різних сторін господарської діяльності підприємства: збутової, виробничої, інвестиційної, інноваційної.

Посібник адресований студентам економічного профілю, інших спеціальностей, а також аспірантам, викладачам і практичним працівникам.

Місце зберігання: Х.В.


Шнипко О. С. Економічна влада в системі соціальних координат : монографія / О. С. Шнипко. – Київ : ПАТ "ВІПОЛ", 2012. – 404 с.

Монографія присвячена феномену економічної влади, її витокам, якісним особливостям, специфіці впливу на інші сегменти владних відносин у сучасному, зокрема українському, суспільстві.

Для науковців та широкого кола читачів, які цікавляться розвитком економічних процесів у світі, геоекономічними позиціями України.

Місце зберігання: Х.В.

Кудла Н. Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н. Є. Кудла; МОН МС України. – Київ : Знання, 2012. – 344 с.

Розглянуто типологію туристичних підприємств, їх сутність і функції у підприємницькій діяльності в умовах конкурентного ринку. Досліджено особливості туристичного попиту і пропозиції, формування туристичного продукту, специфіку управління людськими ресурсами. Викладені способи і методи визначення рівня якості туристичних послуг та використання сучасних інформаційних  технологій допоможуть пристосувати пропозицію до клієнта, місця і часу.

Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Туризм", викладачів, працівників туристичних підприємств.

Місце зберігання: Уч.В.-3.

Окландер М. А. Маркетингові аспекти реформування залізничного транспорту : монографія / М. А. Окландер, І. О. Жарська. – Одеса : Астропринт, 2010. – 247 с.

Монографію присвячено розробленню теоретичних положень і методико-практичних рекомендацій щодо маркетингових аспектів реформування залізничного транспорту як наукового підгрунтя підвищення конкурентоспроможності Укрзалізниці. На основі використання методів маркетингового та статистичного аналізу визначено специфічні риси маркетингової системи підприємства залізничного транспорту, запропоновано принципи її реформування, удосконалено класифікацію маркетингових витрат, систему показників для оцінки ефективності функціонування та систему показників якості послуг з перевезення, типологізовано інтегральний показник ефективності функціонування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту.

Для науковців, викладачів та студентів економічних спеціальностей.

Місце зберігання: Х.В.

Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / І. С. Волохова ; Одеський державний економічний університет. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с.

Ця монографія - перше комплексне дослідження міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методів та інструментів їхньої організації, аналіз діючого розподілу повноважень між рівнями влади, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпленими доходами та методу міжбюджетних трансфертів. Запропоновано шляхи вдосконалення організації розмежування видаткових повноважень між органами влади в Україні, вдосконалення структури доходної бази місцевих бюджетів, системи міжбюджетних трансфертів.

Розраховано на студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансової системи та органів місцевого самоврядування.

Місце зберігання: Х.В.

Міжнародне публічне право : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик, М. М. Микієвич, А. О. Андрусевич; МОН України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 440 с. - (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років).

 

 

У підручнику розкрито положення курсу "Міжнародне публічне право", а саме: поняття "міжнародне публічне право", його особливості та історію; вивчення джерел, основних принципів і суб'єктів міжнародного права; аналіз змісту інституту міжнародно-правової відповідальності; з'ясування змісту основних інститутів та галузей міжнародного публічного права: права міжнародних договорів, права міжнародних організацій, міжнародно-правового статусу населення, міжнародного морського права, міжнародного повітряного права, міжнародного космічного права, міжнародного права прав людини, права міжнародної безпеки, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права.

 

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Правознавство", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини".

 

Місце зберігання: Х.В., Уч.В.-3.

 


Тимченко Л. Д. Міжнародне право : підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко; МОН МС України. – Київ : Знання, 2012. – 632 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

У підручнику висвітлюються основні принципи, галузі й інститути сучасного  міжнародного права, розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується  договірна практика України та її законодавство в контексті відповідності нормам  міжнародного права.

Для студентів, аспірантів, курсантів, ад'юнктів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, юристів.

Місце зберігання: Уч.В.-3.


Вовк Р. В. Моделювання міжнародних відносин : навчальний посібник / Р. В. Вовк; МОН МС України. – Київ : Знання, 2012. – 248 с. - (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років).

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні проблеми моделювання системи міжнародних відносин. Розглянуто класичні та сучасні методи побудови й аналізу моделей динімічних процесів, конфліктних і безконфліктних ситуацій, методи колективного прийняття рішень.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю "Міжнародна інформація", викладачів, фахівців із міжнародних відносин.

Місце зберігання: Уч.В.-3


Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навчальний посібник / Г. О. Шамборовський; МОН МС України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ: Знання, 2011. – 192 с. - (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років).

У посібнику розглянуто теоретико-методологічні основи та еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території, сучасні напрями розвитку регіональної економіки. Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Місце зберігання: Уч.В.-3.


Рогожа М. М. Соціальна мораль : колізії мінімалізму : монографія / Марія Михайлівна Рогожа. – Київ : ПАРАПАН, 2009. – 216 с.

У монографії представлено філософське осмислення форм суспільної моралі як конкретно-історичних систем норм і цінностей. Основна увага приділяється суспільній моралі, сформованій у громадянському суспільстві доби Модерну і обгрунтованій у режимі реального часу в етиці британського Просвітництва. Доводиться думка, що соціальна мораль як продукт англо-американської просвітницької соціальної етики виявилася нечутливою до проголошеного континентальними мислителями краху Просвітницького проекту і являє й до сьогодні надійну основу суспільної взаємодії, засвідчуючи собою "незавершеність проекту Модерну".

Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться моральними проблемами суспільного життя.

Місце зберігання: Х.В.


Резнік В. С. Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії : монографія / В. С. Резнік ; НАН України, Ін-т соціології. - Київ, 2010. – 512 с.

Монографія присвячена проблемі концептуалізації легітимації приватної власності у дисциплінарних межах сучасної теоретичної соціології. Феномен легітимації приватної власності розглядається у теоретико-методологічному, історико-соціологічному та емпірично-прикладному аспектах.

Адресована науковцям, студентам, підприємцям і приватним власникам, державним службовцям і політикам.

Місце зберігання: Х.В.


Усов Л. М. Психология управления : методический комплекс для студентов экономических специальностей дневного и заочного отделений / Л. М. Усов. – Минск : БНТУ, 2012. – 65 с.

Методический комплекс включает краткое содержание 10 тем, вопросы для самопроверки, тематику контрольных работ, а также рекомендации по их написанию. Методический комплекс предназначен для студентов экономических специальностей.

Місце зберігання: Х.В.


Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології : кваліфікаційні та дипломні роботи : навчальний посібник / Л. П. Сергієнко ; МОН України. – Київ : Професіонал, 2009. – 240 с. - (Майстерня психолога).

У навчальному посібнику визначено вимоги, що ставляться при підготовці кваліфікаційних та дипломних робіт з психології. Розглянута методологія вибору теми, визначення мети та завдань, об'єкта та предмета дослідження, аналізуються основні методи психологічних досліджень, наводяться найбільш розповсюджені методи математично-статистичної обробки результатів досліджень, наведена методика оформлення і технологія захисту кваліфікаційних та дипломних робіт.

Посібник рекомендований для студентів і наукових керівників кваліфікаційних та дипломних робіт.

Місце зберігання: Х.В.


Ващенко І. В. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник / І. В. Ващенко, М. І. Кляп; МОН МС України. – Київ : Знання, 2013. – 408 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

У посібнику розглядаються теоретичні та практичні проблеми конфліктології як науки, а також медіація, посередництво і переговорні технології як одні з основних засобів розв'язання конфліктів.

Для студентів і викладачів ВНЗ України.

Місце зберігання: Уч.В.-3.


Жадько В. О. Журналістика та основи редакторської майстерності : навчальний посібник / В. О. Жадько; МОН України. – Київ : Знання, 2012. – 272 с.

Посібник складається з двох частин, в яких журналістика і редакторська майстерність розглядаються як важливі види творчої діяльності. Розкриваються методи роботи в галузі журналістики, її значення у суспільному житті, роль і місце журналіста у системі ЗМІ, в редакційному колективі. Розглядаються особливості соціологічного вивчення аудиторії та масової роботи редакцій, ефективність та дієвість журналістських виступів, проблеми журналістської майстерності та журналістської етики тощо. Висвітлено характер та особливості редакторського фаху, професійної вправності.

Для студентів факультетів і відділень журналістики та видавничої справи і редагування, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, молодих творчих працівників ЗМІ.

Місце зберігання: Х.В., Уч.В.-3.

Іванов В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар : навчальний посібник / В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – Київ : Освіта України, 2011. – 288 с.

Посібник є зведенням теоретичної та практичної бази з основ міжнародної журналістики та міжнародного піару. Розкриває концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування міжнародної журналістики та міжнародного піару, що дозволяє скласти уявлення про їхню сутність.

Рекомендований для учнів 9 - 11 класів та студентів спеціальностей "Журналістика" та "Зв'язки з громадськістю".

Місце зберігання: Х.В., Уч.В.-3.


Орлова Т. В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій : навчальний посібник / Т. В. Орлова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2012. – 448 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі.

Для студентів гуманітарних факультетів.

Місце зберігання: Уч.В.-3.


Періодичні видання:

Економіка та держава. – 2013. - № 1. – 128 с.

Міжнародний науково-практичний журнал. Авторитетне науково-практичне видання, яке висвітлює основні напрями розвитку економічної науки в державі та суспільстві, державне управління в Україні та за її межами.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки та державного управління.

Виходить щомісяця.

Місце зберігання: ЗП.


Економіка України. – 2013. - № 2. – 96 с.

Всеукраїнський щомісячний науковий журнал, в якому публікуються статті на наступну тематику: економічна теорія; теоретичні питання в практиці управління; фінанси, податки, кредит; проблеми розвитку АПК; світогосподарські зв'язки; економіка зарубіжних країн; наукові дискусії з найактуальніших економічних проблем сьогодення; тематичні номери за матеріалами «круглих столів»; критика і бібліографія.

Засновники журналу - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни, Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни.

Місце зберігання: ЗП.


Податковий кодекс України : Вісник податкової служби України. №2-3 / Міністерство доходів і зборів України. - Кодифіковано станом на 19 січня 2013 року. - Київ, 2013. – 413 с.

Місце зберігання: Х.В.


Податковий кодекс України: Бухгалтерія. №1-2 / Руденко В., ред. – Київ : Бліц-Інформ, 2013 – 386 с.

Місце зберігання: Х.В.


Митний кодекс України як основа митної справи : збірник систематизованого законодавства. Вип. 1 / Сухомлин І. О., уклад. – Київ : Бліц-Інформ, 2013. – 226 с.

Місце зберігання: Х.В.


Полис. Политические исследования. – 2013. - № 1. – 192 с.

Научный и культурно-просветительский журнал в области политологии и политической социологии. Выходит 6 раз в год на русском языке.

Журнал является одним из важнейших центров консолидации и структурирования российского политологического общества, фактором интеграции российской политической науки в мировую политологию. На его страницах активно обсуждаются вопросы политической теории, мирового политического развития, модернизация отечественной политики.

Журнал предназначен для профессионального сообщества исследователей, экспертов, для лиц, принимающих решения в российской политике, для преподавателей и студентов, а также для широкого круга читателей, интересующихся данными проблемами.

Місце зберігання: Уч.3.


 

Ч4                                                                                            Т363

Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / В. М. Теслюк. –  Київ : Ліра-К, 2017. - 340 с.

У підручнику висвітлено: зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; сутнісні складові його педагогічної майстерності; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок. У лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування секретами педагогічної майстерності.

Місце збереження: відділ комплексного обслуговування читачів (3-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури для старших курсів (1-й поверх головного бібліотечного корпусу), відділ навчальної літератури з міжнародної економіки та права (7-й корпус НАУ)