eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(02/16/18) 22 січня 2018 року відбулася урочиста церемонія відкриття «Програми стажування у Верховній Раді України у 2018 році»

22 січня 2018 року відбулася урочиста церемонія відкриття «Програми стажування у Верховній Раді України у 2018 році». Програма має на меті залучити молодь до участі у законотворчому процесі та процесі прийняття управлінських рішень державного масштабу. Стажування у ВРУ слу...
Читати далі...

(02/14/18) 22 січня 2018 року відбулася урочиста церемонія відкриття «Програми стажування у Верховній Раді України у 2018 році»

Студенти Навчально-наукового інституту Національного авіаційного університету готуються до майбутньої роботи 22 січня 2018 року відбулася урочиста церемонія відкриття «Програми стажування у Верховній Раді України у 2018 році». Програма має на меті залучити молодь до уча...
Читати далі...

(02/08/18) Європейська організація публічного права та НАУ підписали Меморандум про співпрацю

Європейська організація публічного права та НАУ підписали Меморандум про співпрацю За підсумками низки продуктивних переговорів були досягнуті важливі домовленості щодо співпраці між Національним авіаційним університетом та Європейською організацією публічного п...
Читати далі...

(02/07/18) 6 лютого 2018 р. у Національному авіаційному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка»

Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка 6 лютого 2018 р. у Національному авіаційному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка». Конференція була організована кафедрою ...
Читати далі...

(02/01/18) Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка»

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка», яка відбудеться 06 лютого 2018 р. в Національному авіаційному університеті в залі засідань Вченої ради університету у головному корпу...
Читати далі...

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА6

Волошин Юрій Олексійович

Посада: завідувач кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010 р., тема «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики».

Вчене звання: професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права).

Освіта: Закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю «Історик, викладач новогрецької мови», а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 1999 року по 2002 рік був аспірантом денної форми навчання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
В січні 2002 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему: «Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні» в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
З квітня 2002 року по травень 2014 року працював на посадах помічника ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету.
В 2005 році отримав вчене звання доцента (кафедра правознавства).
В тому ж році став стипендіатом Міжнародного фонду ім. Олександра Онасіса (Греція); проходив стажування та викладав на юридичних факультетах Афінського та Фракійського університетів, займався іншою науковою діяльністю. Індивідуальною темою наукового дослідження була така: «Взаємодія правової системи Європейського Союзу із правовими системами держав-членів Європейського Союзу».
В 2011 році було присвоєно вчене звання професора.
З червня 2014 року по серпень 2017 року працював завідувачем відділу теорії і практики законотворчої діяльності – директором Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України. Підготував 2 докторів та 19 кандидатів наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
Член спеціалізованих вчених рад в Інституті законодавства Верховної Ради України та Харківському національному університеті.
З 1 вересня 2017 року працює на посаді завідувача кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

- директор Представництва Європейської організації публічного права в Україні;
- член Ради Директорів Європейської організації публічного права (м. Афіни);
- член правління Міжнародної недержавної агенції забезпечення якості освіти та науки;
- член Експертного комітету Ради з прав людини та корінних народів Організації Об’єднаних Націй (м. Женева).

- відповідальний редактор, член редакційної ради українсько-грецького міжнародного наукового юридичного журналу «Порівняльно-правові дослідження»;
- член редакційної ради Вісника Маріупольського державного університету;
- член редакційної ради журналу «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» та інших фахових видань.

Викладає дисципліни: «Теорія і практика міжнародного права», «Право Європейського Союзу», «Порівняльне конституційне право».

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права.

Державні та інші нагороди: - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених; - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; - лауреат премії Президента України для молодих вчених; - Заслужений юрист України.

 1. Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні та методологічні підходи [до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та міжнар. права Маріупольск. держ. ун-ту, д.ю.н., проф., акад. Укр. Акад. наук, Заслуж. діяча науки і техн. України М.О. Баймуратова] / за ред. д.ю.н., проф., Заслуж. юриста України Ю.О. Волошина. – Одеса: Фенікс, 2015. – 620 с.
 2. Вступ до Європейського парламентського права. – К: Інститут законодавства ВРУ, 2015. – 476 с.
 3. Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, І. О. Гоша ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 291 с.
 4. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : Монографія / Ю. О. Волошин, О. Пересада. – О. : Феникс, 2013. – 208 с.
 5. Інтеграційне право. – Маріуполь: МДГУ, 2011. – 146 с.
 6. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення / За наук. ред. О. В. Скрипнюк і В. Л. Федоренко. – К.: Вид-во НАДУ. – 2011. – 343 с.
 7. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико- методологічні аспекти: монографія / Ю. О. Волошин, за ред. М. О. Баймуратова; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т, Європ. орг. публіч. права, Представництво в Україні. – К.: Логос, 2010. – 427 с.
 8. Организация Объединенных Наций в условиях глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности деятельности / Под ред. М.А. Баймуратова. – М. : ТрансЛит, 2008. – 272 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Гулієв Аріф Джаміль Огли

Посада: професор кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012 р., тема «Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки)».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: Закінчив Бакинський державний університет за спеціальністю «Історик».

З 1998 р. проживає в Україні. Був кореспондентом громадсько-політичної газети Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки «Халг газеті» (азерб. «Xalq qəzeti» – «Народна газета») в Україні, дипломатом Посольства Азербайджанської Республіки в Україні. Має дипломатичний ранг.
У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в Національній академії державного управління при Президентові України на тему: «Особливості інституту президентства України і Азербайджанської Республіки: державно-управлінський аспект».
З 2007 року – доцент, а з 2009 року – професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового Інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
Член 2-х спеціалізованих вчених рад – Навчально-наукового Юридичного інституту НАУ і юридичного факультету Бакинського державного університету Азербайджанської Республіки, а також член редакційних рад трьох наукових журналів. Здійснює наукове керівництво підготовкою шести кандидатських дисертацій.
Вчений приділяє велику увагу громадській діяльності, зокрема, є активним членом азербайджанської діаспори в Україні.

- голова громадської організації «Вчена рада азербайджанців України»;
- голова громадської організації «Інститут народної дипломатії»;
- співзасновник громадської організацій «Рада старійшин азербайджанців України»;
- член Національної спілки журналістів України;
- член Міжнародної федерації журналістів;
- дійсний член Асоціації правників України;
- член Об'єднання журналістів Азербайджану.

Викладає дисципліни: «Дипломатична і консульська служба», «Право зовнішніх зносин», «Дипломатичний протокол та етикет», «Право міжнародних організації».

Сфера наукових інтересів: право зовнішніх зносин, дипломатична і консульська служба.

- Заслужений працівник освіти України;
- нагороджений Президентом Азербайджанської Республіки медаллю «Прогрес» (азерб. «Tərəqqi» medalı);
- лауреат Міжнародного проекту «Мости дружби Україна-Азербайджан»;
- удостоєний Почесної грамоти НАН України;
- нагороджений Дипломом Центру Гейдара Алієва;
- нагороджений почесними грамотами ректора НАУ, Київського міського голови, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, Міністерства культури України, Головного управління науки і освіти Київської міської державної адміністрації;
- нагороджений Почесним знаком «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»;
- нагороджений медаллю «25 років незалежності України».

 1. Foundations of Diplomatic Protocol and Etiquette: Monograph / – Brno: CERM, 2017. – 144 p.
 2. Основи дипломатичного протоколу та етикету: навч. посіб. / пер. з англ. — Харків: Факт, 2017. — 160 с.
 3. Право міжнародних організацій [Текст] : практикум для студентів напряму підгот. 6.030202 «Міжнародне право» / Нац. авіац. ун-т ; [уклад. А. Д. Гулієв]. – Київ : НАУ, 2014. – 63 с.
 4. Право зовнішніх зносин [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Д. Гулієв ; Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2012. – 486 с.
 5. Дипломатична та консульська служба [Текст] : конспект лекцій / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.] А. Д. Гулієв.–- К. : НАУ-друк, 2011. – 79 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, Чернівецький державний університет, 2000 р., тема: «Дитяча праця у промисловості Англії першої половини ХІХ ст.». Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: В 1987 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історик, вчитель історії».

Трудова діяльність:
З 2001 року по 2006 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін у фінансово-юридичному інституті м. Чернівці.
З вересня 2006 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Історія міжнародного права», «Історія політичних та правових вчень», «Правничі системи сучасності», «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Соціологія міжнародного права», «Основи наукових досліджень».

Сфера наукових інтересів: історія та теорія міжнародного права, соціологія міжнародного права. Працює над докторським дисертаційним дослідженням.

 1. Shirokova-Murarash O.G., Antypenko V.F. International canon low: actual prognostics of the civilization scope // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2014. – volume 1. – issue 2. – C.92-97.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення науки «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. Праць. – 2012. – Вип. 56. – С.475-497.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права /Міжнародне право: підручник у 3-х томах; за ред. В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко та інш. – Т. 1. – К: НАУ, 2011. – С. 80-110.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.030400 – Міжнародне право. - К: НАУ, 2010. – 48 с. – 2 арк.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Кубальський Владислав Нарцизович

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008 р., тема «Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права). Освіта: В 2002 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність: З 2006 року – молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; з 2008 року – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Кримінологія» та «Теорія держави і права».

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона та міжнародно-правове забезпечення державного суверенітету України.

 1. Поняття державного суверенітету в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 132. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 85-96.
 2. Повідомлення про підозру: правозастосовчі аспекти / В. Н. Кубальський // Судова апеляція: наук.-пр. журн. / Апеляційний суд м. Києва, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – Київ: Юридична думка, 2017. – № 1. – С. 60-66.
 3. Засади кримінально-правової охорони державного суверенітету України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – Вип.26. – С. 376-383.
 4. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 30-34.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Громівчук Іванна Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014 р., тема: «Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом».

Освіта: Закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З лютого 2015 року працює доцентом кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право: основи теорії», «Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне кримінальне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародно-правовий захист прав людини, міжнародне кримінальне право, міжнародне антитерористичне право.

 1. The «political offence exception» and extradition of terrorists: the problem of correlation / I.M. Hromivchuk: Zborník príspevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie [«Pravna veda a prax: výzvy moderných európskych integracných procesov»], (Bratislava, 27-28 novembra 2015 r.). – Bratislava: Paneurópska vysoka skola, 2015. – P. 190-192.
 2. Ways of making accountable for crimes connected with the downing of Malaysian airlines flight MH 17 / I.M. Hromivchuk, O.M. Starovoytova // Evropský politický a pravní diskurz. – 2016. – Svazek 3(2.vydaní). – P. 15-20.
 3. The European Court of Human Rights: the prospects for protection of human rights in the Autonomous Republic of Crimea / I.M. Hromivchuk, N. Subbotina // Visegrad Jourmal on Human Rights. – 2017. – №1(1). – P. 32 – 36.
 4. Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом / І. М. Громівчук // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 121-128.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Драчов Олексій Вікторович

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 р., тема «Імплементація міжнародних зобов’язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз)».

Освіта: В 2006 році закінчив Лодзький Університет (Республіка Польща) за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З 2013 року по 2014 рік викладав на кафедрі права в Київському національному лінгвістичному університеті. З 2014 року по теперішній час працює на посаді доцента на кафедрі міжнародного права в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне інвестиційне право», «Господарське право України», «Порівняльний цивільний процес», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародний комерційний арбітраж».

Сфера наукових інтересів: міжнародне спортивне право.

 1. Перспективи розвитку міжнародного спортивного права // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. – Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2017. – С 401 - 406.
 2. Драчов О.В. Особливості принципу «Fair play» у міжнародному спортивному праві // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Авиа 2017». – К.: НАУ, 2017 р. – С. 2094 – 2098.
 3. Драчов О.В. Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори // Форум права. – 2010. – №
 4. 4. – С. 326-332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_50.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Дударець Дмитро Володимирович

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015 р., тема «Причинний зв'язок у злочинах проти життя і здоров’я особи, що вчиняються шляхом бездіяльності».

Освіта: В 2009 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність: З 2009 року по 2015 рік працював на посадах головного спеціаліста, заступник начальника відділу, начальник відділу зі взаємодії з засобами масової інформації та міжнародного співробітництва Апеляційного суду міста Києва.

Викладає дисципліни: «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне економічне право та глобалістика», «Адвокатура в Україні», «Нотаріат», «Судові системи та порівняльне судове право».

Сфера наукових інтересів: галузеві проблеми порівняльного правознавства в контексті публічного та приватного права, цивільне та торгівельне право зарубіжних країн, уніфікація приватного права, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне інвестиційне право.

 1. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відосин в Україні // Судова апеляція. – 2016. – № 2 (43). – С. 90-100.
 2. Проблемы определения понятия преступного бездействия / Д. Дударец // Зангер.– 2013. – №8(145). – С. 85-88.
 3. Відмежування за допомогою причинного зв'язку ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані від убивства / Д. В. Дударець //Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 135-137.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Акчурін Юрій Равільович

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю «Радіоінженер», а також юридичну освіту за спеціальністю «Міжнародне право» в Навчально-науковому інституті безперервної освіти Національного авіаційного університету.

Трудова діяльність: З 1981 р. по 2008 р. перебував на військовій службі, а з 2009 по цей час – старший викладач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Вступ до права ЄС», «Міжнародне інформаційне право», «Європейське господарське право».

Сфера наукових інтересів: європейське право, міжнародна інформаційна безпека.

 1. Проблеми входження України у світовий інформаційний простір у контексті міжнародної інформаційної безпеки // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. – 2016. – № 2. – Випуск 3. – С. 124-133.
 2. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект //Інформація і право. – 2011. – №1. – С. 76-81.
 3. Міжнародно-правові заходи щодо упередження злочинності у сфері інформаційної безпеки // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: збірник наукових праць. – 2010. – №2. – С.73-78.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Замула Аліна Юріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017 р., тема «Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу на ефективність боротьби з тероризмом».

Освіта: Закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З 2010 року працює на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Конфліктологія в міжнародному праві», «Міжнародна кримінологія тероризму», «Міжнародне антитерористичне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конфліктологія в міжнародному праві, міжнародна кримінологія тероризму, захист прав людини, застосування практики ЄСПЛ, право зовнішніх зносин.

 1. Замула А.Ю. Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір / А.Ю. Замула // Альманах міжнародного права. Випуск 16. – Одеса, 2017 р. – С. 36-44.
 2. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом і катуванням / А.Ю. Замула // Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 р., м. Запоріжжя). – С. 152-156.
 3. Замула А.Ю. Пытки «властной природы» как фактор нарушения права народа /А.Ю. Замула // Международное право и проблемы интеграции. – № 3 (43). – Баку, Азербайджан. – 2015 р. – С. 39-45.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Яцишин Марта Юріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: Закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З жовтня 2011 року працювала викладачем кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, а з 2017 року займає посаду старшого викладача кафедри.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне приватне право», «International private law», «Договірне право».

Сфера наукових інтересів: проблеми кібербезпеки, кіберзлочинності, кібервоєн та регіоналізму в міжнародному праві, а також правове регулювання всесвітньої мережі Інтернет. Тема дисертації над якою працює викладач: «Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю (на прикладі Організації американських держав)».

 1. Inernational legal opposion to cyberwars. Proceedings The Seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in Aviation and Space Technologies, 19 – 21 September 2016 y. – K., 2016. – P. 7.1.1. – 7.1.4.
 2. Міжнародно-правова протидія кібервійнам. Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань «гібридної війни», 12 липня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 53 – 57.
 3. Актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі із кіберзлочинністю. Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького; зб. наук. праць. – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – С. 130 – 132.
 4. Проблеми уніфікації поняття «кіберзлочинність» у міжнародному праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 23. – Ч.І. – С. 235 – 240.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Костенко Олена Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: В 2008 р. закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність: У 2008 році працювала в Прокуратурі Оболонського району міста Києва на посаді помічника прокурора.
З 2008 року по 2009 рік була журналістом журналу «Юридичний вісник України». Окрім того навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2008 року по 2011 рік).
З 2011 року по 2012 рік займала посаду старшого наукового співробітника Інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.
З вересня 2012 року працює викладачем на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, а з 2017 року – старшим викладачем кафедри.

Викладає дисципліни: «Порівняльне кримінальне право», «Теорія держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Судові системи та порівняльне судове право».

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, права людини, свобода слова, філософія права. Тема дисертації над якою працює викладач: «Кримінально-правова охорона прав людини в сфері обігу інформації».

 1. Hate speech – недопустиме зловживання правом чи справедлива ціна свободи слова? АВІА-2015: XII міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 31.25-31.28.
 2. Деякі аспекти ролі викривачів (whistleblowers) у протидії правопорушенням // Право України. – 2016. – №6. – С. 188-194.
 3. Щодо відповідальності за поширення суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання) //Альманах права, 2008. – №8. – С. 296-300.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Осадько Олександр Олексійович

Посада: асистент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017 р., тема «Ділова репутація, честь та гідність працівника як об’єкти захисту в трудовому праві».

Освіта: В 2013 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність:
З 2013 року по 2015 рік працював на посаді старшого лаборанта Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
З 2015 року по червень 2017 року працював молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
З листопада 2017 р. – асистент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: теорія та практика міжнародного права, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право: основні галузі.

Сфера наукових інтересів:трудове право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, проблеми особистих немайнових прав працівників.

 1. Теоретико-правові засади та аксіологічний зміст честі працівника в сучасних умовах / О.О. Осадько // Право та інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: Ю.Є. Атаманова [та ін.] – Х.: Право, 2015. – № 1 (9). – С.118-122.
 2. Теоретико-правова характеристика гідності працівника / О.О. Осадько // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – Серія : Юрид. науки. – Херсон. – 2014. – Вип. 6-1. – С.69-72.
 3. К вопросу о трудовой чести работника / А. Осадько // Legea si Viata – Revista stiintifico-practica Nr/8/3 (272). – Республика Молдова, 2014. – С. 107-110.
 4. Щодо визначення категорії «ділова репутація працівника» / О.О. Осадько // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні»: матер.міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 лип. 2014 р.) – Х.: ГО «Асоц.асп.-юристів», 2014. – С. 96-98.
 5. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін.; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х.: Право, 2015. – 450 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Важна Катерина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права (за сумісництвом).

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013 р.. тема «Концепція кримінальної відповідальності держави».

Освіта: Закінчила Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність:
З 2011 року викладає на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
З 2013 року працює на посаді доцента кафедри міжнародних відносин Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв та кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя», «Міжнародне морське право», «Міжнародне космічне право», «Міжнародне повітряне право».

Сфера наукових інтересів: право міжнародної відповідальності, боротьба з міжнародними злочинами. Працює над докторським дисертаційним дослідженням.

 1. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К. А. Важна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 292 с.
 2. Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики / К. А. Важна // Підприємство, господарство і право. – Київ : «Гельветика», 2017. – № 8 (258). – С. 193-197.
 3. Захист прав людини в умовах реалізації відповідальності держави за міжнародні злочини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv»], (м. Братислава, Словацька Республіка, 06-07 травня 2016 р.). – Братислава : Рaneurópska Vysoká Škola, Fakulta Práva, 2016. – С. 260-263.
 4. Особливості застосування загальнотеоретичних категорій кримінальної науки до держави / К. А. Важна // Альманах міжнародного права. – Одеса : Міжнародний гуманітарний Університет; Херсон : «Гельветика», 2016. – Вип.13. – С. 92-101.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду