eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(07/10/18) До уваги абітурієнтів, які вступають на спеціальність 061 "Журналістика"! Творчий залік скасовано!

До уваги абітурієнтів, які вступають на спеціальність 061 "Журналістика"! Творчий залік скасовано! Відповідно до наказу МОН України № 409 від 23.04.2018 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» внесено зміни до Правил прийому Національного авіаційного університе...
Читати далі...

(07/06/18) Під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету з 11 по 24 червня

Під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету з 11 по 24 червня 2018 року відві...
Читати далі...

(07/04/18) Церемонія вручення дипломів для випускників Навчально-наукового інституту міжнародних відносин освітнього ступеня «бакалавр»

Церемонія вручення дипломів для випускників Навчально-наукового інституту міжнародних відносин освітнього ступеня «бакалавр» за напрямами підготовки: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право», «Міжнародна інформація», «Журналістик...
Читати далі...

(06/23/18) У рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 21 червня 2018 року відвідали Офіс Координатора системи

У рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 21 червня 2018 року відвідали Офіс Координатора системи ООН в Україні ...
Читати далі...

(06/20/18) 18 червня 2018 року студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ в межах навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Конституційний Суд України

18 червня 2018 року студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ в межах навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Конституційний Суд України. Під час проведення екскурсії студенти ознайомилися з історію...
Читати далі...

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА6

Волошин Юрій Олексійович

Посада: завідувач кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010 р., тема «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики».

Вчене звання: професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права).

Освіта: Закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю «Історик, викладач новогрецької мови», а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

З 1999 року по 2002 рік був аспірантом денної форми навчання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
В січні 2002 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему: «Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні» в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
З квітня 2002 року по травень 2014 року працював на посадах помічника ректора, проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету.
В 2005 році отримав вчене звання доцента (кафедра правознавства).
В тому ж році став стипендіатом Міжнародного фонду ім. Олександра Онасіса (Греція); проходив стажування та викладав на юридичних факультетах Афінського та Фракійського університетів, займався іншою науковою діяльністю. Індивідуальною темою наукового дослідження була така: «Взаємодія правової системи Європейського Союзу із правовими системами держав-членів Європейського Союзу».
В 2011 році було присвоєно вчене звання професора.
З червня 2014 року по серпень 2017 року працював завідувачем відділу теорії і практики законотворчої діяльності – директором Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України. Підготував 2 докторів та 19 кандидатів наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.
Член спеціалізованих вчених рад в Інституті законодавства Верховної Ради України та Харківському національному університеті.
З 1 вересня 2017 року працює на посаді завідувача кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

- директор Представництва Європейської організації публічного права в Україні;
- член Ради Директорів Європейської організації публічного права (м. Афіни);
- член правління Міжнародної недержавної агенції забезпечення якості освіти та науки;
- член Експертного комітету Ради з прав людини та корінних народів Організації Об’єднаних Націй (м. Женева).

- відповідальний редактор, член редакційної ради українсько-грецького міжнародного наукового юридичного журналу «Порівняльно-правові дослідження»;
- член редакційної ради Вісника Маріупольського державного університету;
- член редакційної ради журналу «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» та інших фахових видань.

Викладає дисципліни: «Теорія і практика міжнародного права», «Право Європейського Союзу», «Порівняльне конституційне право».

Сфера наукових інтересів: право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права.

Державні та інші нагороди: - стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених; - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України; - лауреат премії Президента України для молодих вчених; - Заслужений юрист України.

 1. Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів: концептуальні та методологічні підходи [до 60-річчя зав. каф. конст., адмін. та міжнар. права Маріупольск. держ. ун-ту, д.ю.н., проф., акад. Укр. Акад. наук, Заслуж. діяча науки і техн. України М.О. Баймуратова] / за ред. д.ю.н., проф., Заслуж. юриста України Ю.О. Волошина. – Одеса: Фенікс, 2015. – 620 с.
 2. Вступ до Європейського парламентського права. – К: Інститут законодавства ВРУ, 2015. – 476 с.
 3. Гармонізація правових систем в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції [Текст] : монографія / Ю. О. Волошин, І. О. Гоша ; за заг. ред. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 291 с.
 4. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : Монографія / Ю. О. Волошин, О. Пересада. – О. : Феникс, 2013. – 208 с.
 5. Інтеграційне право. – Маріуполь: МДГУ, 2011. – 146 с.
 6. Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення / За наук. ред. О. В. Скрипнюк і В. Л. Федоренко. – К.: Вид-во НАДУ. – 2011. – 343 с.
 7. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико- методологічні аспекти: монографія / Ю. О. Волошин, за ред. М. О. Баймуратова; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т, Європ. орг. публіч. права, Представництво в Україні. – К.: Логос, 2010. – 427 с.
 8. Организация Объединенных Наций в условиях глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности деятельности / Под ред. М.А. Баймуратова. – М. : ТрансЛит, 2008. – 272 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Гулієв Аріф Джаміль Огли

Посада: професор кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012 р., тема «Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки)».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: Закінчив Бакинський державний університет за спеціальністю «Історик».

З 1998 р. проживає в Україні. Був кореспондентом громадсько-політичної газети Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки «Халг газеті» (азерб. «Xalq qəzeti» – «Народна газета») в Україні, дипломатом Посольства Азербайджанської Республіки в Україні. Має дипломатичний ранг.
У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в Національній академії державного управління при Президентові України на тему: «Особливості інституту президентства України і Азербайджанської Республіки: державно-управлінський аспект».
З 2007 року – доцент, а з 2009 року – професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового Інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
Член 2-х спеціалізованих вчених рад – Навчально-наукового Юридичного інституту НАУ і юридичного факультету Бакинського державного університету Азербайджанської Республіки, а також член редакційних рад трьох наукових журналів. Здійснює наукове керівництво підготовкою шести кандидатських дисертацій.
Вчений приділяє велику увагу громадській діяльності, зокрема, є активним членом азербайджанської діаспори в Україні.

- голова громадської організації «Вчена рада азербайджанців України»;
- голова громадської організації «Інститут народної дипломатії»;
- співзасновник громадської організацій «Рада старійшин азербайджанців України»;
- член Національної спілки журналістів України;
- член Міжнародної федерації журналістів;
- дійсний член Асоціації правників України;
- член Об'єднання журналістів Азербайджану.

Викладає дисципліни: «Дипломатична і консульська служба», «Право зовнішніх зносин», «Дипломатичний протокол та етикет», «Право міжнародних організації».

Сфера наукових інтересів: право зовнішніх зносин, дипломатична і консульська служба.

- Заслужений працівник освіти України;
- нагороджений Президентом Азербайджанської Республіки медаллю «Прогрес» (азерб. «Tərəqqi» medalı);
- лауреат Міжнародного проекту «Мости дружби Україна-Азербайджан»;
- удостоєний Почесної грамоти НАН України;
- нагороджений Дипломом Центру Гейдара Алієва;
- нагороджений почесними грамотами ректора НАУ, Київського міського голови, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, Міністерства культури України, Головного управління науки і освіти Київської міської державної адміністрації;
- нагороджений Почесним знаком «За досягнення в розвитку культури і мистецтв»;
- нагороджений медаллю «25 років незалежності України».

 1. Foundations of Diplomatic Protocol and Etiquette: Monograph / – Brno: CERM, 2017. – 144 p.
 2. Основи дипломатичного протоколу та етикету: навч. посіб. / пер. з англ. — Харків: Факт, 2017. — 160 с.
 3. Право міжнародних організацій [Текст] : практикум для студентів напряму підгот. 6.030202 «Міжнародне право» / Нац. авіац. ун-т ; [уклад. А. Д. Гулієв]. – Київ : НАУ, 2014. – 63 с.
 4. Право зовнішніх зносин [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Д. Гулієв ; Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2012. – 486 с.
 5. Дипломатична та консульська служба [Текст] : конспект лекцій / Нац. авіац. ун-т ; [уклад.] А. Д. Гулієв.–- К. : НАУ-друк, 2011. – 79 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, Чернівецький державний університет, 2000 р., тема: «Дитяча праця у промисловості Англії першої половини ХІХ ст.». Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: В 1987 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історик, вчитель історії».

Трудова діяльність:
З 2001 року по 2006 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін у фінансово-юридичному інституті м. Чернівці.
З вересня 2006 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Історія міжнародного права», «Історія політичних та правових вчень», «Правничі системи сучасності», «Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Соціологія міжнародного права», «Основи наукових досліджень».

Сфера наукових інтересів: історія та теорія міжнародного права, соціологія міжнародного права. Працює над докторським дисертаційним дослідженням.

 1. Shirokova-Murarash O.G., Antypenko V.F. International canon low: actual prognostics of the civilization scope // Evropsky politicky a pravni diskurz. – 2014. – volume 1. – issue 2. – C.92-97.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення науки «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. Праць. – 2012. – Вип. 56. – С.475-497.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права /Міжнародне право: підручник у 3-х томах; за ред. В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко та інш. – Т. 1. – К: НАУ, 2011. – С. 80-110.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.030400 – Міжнародне право. - К: НАУ, 2010. – 48 с. – 2 арк.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Кубальський Владислав Нарцизович

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008 р., тема «Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права). Освіта: В 2002 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність: З 2006 року – молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; з 2008 року – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Кримінологія» та «Теорія держави і права».

Сфера наукових інтересів: кримінально-правова охорона та міжнародно-правове забезпечення державного суверенітету України.

 1. Поняття державного суверенітету в міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 132. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 85-96.
 2. Повідомлення про підозру: правозастосовчі аспекти / В. Н. Кубальський // Судова апеляція: наук.-пр. журн. / Апеляційний суд м. Києва, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – Київ: Юридична думка, 2017. – № 1. – С. 60-66.
 3. Засади кримінально-правової охорони державного суверенітету України // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – Вип.26. – С. 376-383.
 4. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 30-34.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Громівчук Іванна Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014 р., тема: «Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом».

Освіта: Закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З лютого 2015 року працює доцентом кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право: основи теорії», «Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне кримінальне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародно-правовий захист прав людини, міжнародне кримінальне право, міжнародне антитерористичне право.

 1. The «political offence exception» and extradition of terrorists: the problem of correlation / I.M. Hromivchuk: Zborník príspevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie [«Pravna veda a prax: výzvy moderných európskych integracných procesov»], (Bratislava, 27-28 novembra 2015 r.). – Bratislava: Paneurópska vysoka skola, 2015. – P. 190-192.
 2. Ways of making accountable for crimes connected with the downing of Malaysian airlines flight MH 17 / I.M. Hromivchuk, O.M. Starovoytova // Evropský politický a pravní diskurz. – 2016. – Svazek 3(2.vydaní). – P. 15-20.
 3. The European Court of Human Rights: the prospects for protection of human rights in the Autonomous Republic of Crimea / I.M. Hromivchuk, N. Subbotina // Visegrad Jourmal on Human Rights. – 2017. – №1(1). – P. 32 – 36.
 4. Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом / І. М. Громівчук // Публічне право. – 2014. – № 2. – С. 121-128.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Драчов Олексій Вікторович

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 р., тема «Імплементація міжнародних зобов’язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз)».

Освіта: В 2006 році закінчив Лодзький Університет (Республіка Польща) за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З 2013 року по 2014 рік викладав на кафедрі права в Київському національному лінгвістичному університеті. З 2014 року по теперішній час працює на посаді доцента на кафедрі міжнародного права в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне інвестиційне право», «Господарське право України», «Порівняльний цивільний процес», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародний комерційний арбітраж».

Сфера наукових інтересів: міжнародне спортивне право.

 1. Перспективи розвитку міжнародного спортивного права // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. – Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2017. – С 401 - 406.
 2. Драчов О.В. Особливості принципу «Fair play» у міжнародному спортивному праві // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Авиа 2017». – К.: НАУ, 2017 р. – С. 2094 – 2098.
 3. Драчов О.В. Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори // Форум права. – 2010. – №
 4. 4. – С. 326-332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2010_4_50.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Дударець Дмитро Володимирович

Посада: доцент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015 р., тема «Причинний зв'язок у злочинах проти життя і здоров’я особи, що вчиняються шляхом бездіяльності».

Освіта: В 2009 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність: З 2009 року по 2015 рік працював на посадах головного спеціаліста, заступник начальника відділу, начальник відділу зі взаємодії з засобами масової інформації та міжнародного співробітництва Апеляційного суду міста Києва.

Викладає дисципліни: «Порівняльне цивільне право», «Міжнародне економічне право та глобалістика», «Адвокатура в Україні», «Нотаріат», «Судові системи та порівняльне судове право».

Сфера наукових інтересів: галузеві проблеми порівняльного правознавства в контексті публічного та приватного права, цивільне та торгівельне право зарубіжних країн, уніфікація приватного права, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне інвестиційне право.

 1. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відосин в Україні // Судова апеляція. – 2016. – № 2 (43). – С. 90-100.
 2. Проблемы определения понятия преступного бездействия / Д. Дударец // Зангер.– 2013. – №8(145). – С. 85-88.
 3. Відмежування за допомогою причинного зв'язку ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані від убивства / Д. В. Дударець //Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 135-137.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Акчурін Юрій Равільович

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО за спеціальністю «Радіоінженер», а також юридичну освіту за спеціальністю «Міжнародне право» в Навчально-науковому інституті безперервної освіти Національного авіаційного університету.

Трудова діяльність: З 1981 р. по 2008 р. перебував на військовій службі, а з 2009 по цей час – старший викладач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Вступ до права ЄС», «Міжнародне інформаційне право», «Європейське господарське право».

Сфера наукових інтересів: європейське право, міжнародна інформаційна безпека.

 1. Проблеми входження України у світовий інформаційний простір у контексті міжнародної інформаційної безпеки // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. – 2016. – № 2. – Випуск 3. – С. 124-133.
 2. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект //Інформація і право. – 2011. – №1. – С. 76-81.
 3. Міжнародно-правові заходи щодо упередження злочинності у сфері інформаційної безпеки // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: збірник наукових праць. – 2010. – №2. – С.73-78.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Замула Аліна Юріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017 р., тема «Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу на ефективність боротьби з тероризмом».

Освіта: Закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З 2010 року працює на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Конфліктологія в міжнародному праві», «Міжнародна кримінологія тероризму», «Міжнародне антитерористичне право».

Сфера наукових інтересів: міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конфліктологія в міжнародному праві, міжнародна кримінологія тероризму, захист прав людини, застосування практики ЄСПЛ, право зовнішніх зносин.

 1. Замула А.Ю. Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір / А.Ю. Замула // Альманах міжнародного права. Випуск 16. – Одеса, 2017 р. – С. 36-44.
 2. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом і катуванням / А.Ю. Замула // Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 р., м. Запоріжжя). – С. 152-156.
 3. Замула А.Ю. Пытки «властной природы» как фактор нарушения права народа /А.Ю. Замула // Международное право и проблемы интеграции. – № 3 (43). – Баку, Азербайджан. – 2015 р. – С. 39-45.

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Яцишин Марта Юріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: Закінчила Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність: З жовтня 2011 року працювала викладачем кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, а з 2017 року займає посаду старшого викладача кафедри.

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне приватне право», «International private law», «Договірне право».

Сфера наукових інтересів: проблеми кібербезпеки, кіберзлочинності, кібервоєн та регіоналізму в міжнародному праві, а також правове регулювання всесвітньої мережі Інтернет. Тема дисертації над якою працює викладач: «Міжнародно-правове співробітництво у сфері боротьби з кіберзлочинністю (на прикладі Організації американських держав)».

 1. Inernational legal opposion to cyberwars. Proceedings The Seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” Safety in Aviation and Space Technologies, 19 – 21 September 2016 y. – K., 2016. – P. 7.1.1. – 7.1.4.
 2. Міжнародно-правова протидія кібервійнам. Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань «гібридної війни», 12 липня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 53 – 57.
 3. Актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі із кіберзлочинністю. Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького; зб. наук. праць. – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – С. 130 – 132.
 4. Проблеми уніфікації поняття «кіберзлочинність» у міжнародному праві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 23. – Ч.І. – С. 235 – 240.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Костенко Олена Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права.

Освіта: В 2008 р. закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність: У 2008 році працювала в Прокуратурі Оболонського району міста Києва на посаді помічника прокурора.
З 2008 року по 2009 рік була журналістом журналу «Юридичний вісник України». Окрім того навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2008 року по 2011 рік).
З 2011 року по 2012 рік займала посаду старшого наукового співробітника Інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.
З вересня 2012 року працює викладачем на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, а з 2017 року – старшим викладачем кафедри.

Викладає дисципліни: «Порівняльне кримінальне право», «Теорія держави і права», «Порівняльне конституційне право», «Судові системи та порівняльне судове право».

Сфера наукових інтересів: кримінальне право, права людини, свобода слова, філософія права. Тема дисертації над якою працює викладач: «Кримінально-правова охорона прав людини в сфері обігу інформації».

 1. Hate speech – недопустиме зловживання правом чи справедлива ціна свободи слова? АВІА-2015: XII міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 31.25-31.28.
 2. Деякі аспекти ролі викривачів (whistleblowers) у протидії правопорушенням // Право України. – 2016. – №6. – С. 188-194.
 3. Щодо відповідальності за поширення суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання) //Альманах права, 2008. – №8. – С. 296-300.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Осадько Олександр Олексійович

Посада: асистент кафедри міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017 р., тема «Ділова репутація, честь та гідність працівника як об’єкти захисту в трудовому праві».

Освіта: В 2013 році закінчив Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю «Правознавство».

Трудова діяльність:
З 2013 року по 2015 рік працював на посаді старшого лаборанта Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
З 2015 року по червень 2017 року працював молодшим науковим співробітником Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України.
З листопада 2017 р. – асистент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: теорія та практика міжнародного права, право Європейського Союзу, міжнародне публічне право: основні галузі.

Сфера наукових інтересів:трудове право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, проблеми особистих немайнових прав працівників.

 1. Теоретико-правові засади та аксіологічний зміст честі працівника в сучасних умовах / О.О. Осадько // Право та інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: Ю.Є. Атаманова [та ін.] – Х.: Право, 2015. – № 1 (9). – С.118-122.
 2. Теоретико-правова характеристика гідності працівника / О.О. Осадько // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – Серія : Юрид. науки. – Херсон. – 2014. – Вип. 6-1. – С.69-72.
 3. К вопросу о трудовой чести работника / А. Осадько // Legea si Viata – Revista stiintifico-practica Nr/8/3 (272). – Республика Молдова, 2014. – С. 107-110.
 4. Щодо визначення категорії «ділова репутація працівника» / О.О. Осадько // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні»: матер.міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 лип. 2014 р.) – Х.: ГО «Асоц.асп.-юристів», 2014. – С. 96-98.
 5. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні : монографія / кол. авт.: Г. П. Клімова, С. М. Іванов, Л. С. Шевченко та ін.; за ред. Ю. Є. Атаманової, Г. П. Клімової. – Х.: Право, 2015. – 450 с.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

6

Важна Катерина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права (за сумісництвом).

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2013 р.. тема «Концепція кримінальної відповідальності держави».

Освіта: Закінчила Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право».

Трудова діяльність:
З 2011 року викладає на кафедрі міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
З 2013 року працює на посаді доцента кафедри міжнародних відносин Факультету журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв та кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя», «Міжнародне морське право», «Міжнародне космічне право», «Міжнародне повітряне право».

Сфера наукових інтересів: право міжнародної відповідальності, боротьба з міжнародними злочинами. Працює над докторським дисертаційним дослідженням.

 1. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві : монографія / К. А. Важна. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 292 с.
 2. Сутність геноциду відповідно до чинного міжнародного права та міжнародно-правової практики / К. А. Важна // Підприємство, господарство і право. – Київ : «Гельветика», 2017. – № 8 (258). – С. 193-197.
 3. Захист прав людини в умовах реалізації відповідальності держави за міжнародні злочини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv»], (м. Братислава, Словацька Республіка, 06-07 травня 2016 р.). – Братислава : Рaneurópska Vysoká Škola, Fakulta Práva, 2016. – С. 260-263.
 4. Особливості застосування загальнотеоретичних категорій кримінальної науки до держави / К. А. Важна // Альманах міжнародного права. – Одеса : Міжнародний гуманітарний Університет; Херсон : «Гельветика», 2016. – Вип.13. – С. 92-101.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду