eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/12/17) 11 жовтня в НН ІМВ було проведено міжкафедральний лінгвокультурологічний захід, присвячений національному святу Іспанії “Día de la Hispanidad”

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ ІСПАНІЇ  11 жовтня в НН ІМВ було проведено міжкафедральний лінгвокультурологічний захід, присвячений національному святу Іспанії “Día de la Hispanidad”. Кафедра іноземних мов спільно з кафедрою країнознавства і туризму, за підтримки Інформаційного центр...
Читати далі...

(10/05/17) До уваги студентів 3- 5 курсів Національного авіаційного університету. Презентація та семінар на тему: «ЯК, ДЕ І НАВІЩО СТУДЕНТАМ ШУКАТИ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ»

До уваги студентів 3- 5 курсів Національного авіаційного університету Презентація та семінар на тему «ЯК, ДЕ І НАВІЩО СТУДЕНТАМ ШУКАТИ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ» Проводить: БО «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» Дата:      18 жовтня 2017 року Час:   &...
Читати далі...

(10/03/17) 27 вересня в Навчально-науковому інституті Міжнародних відносин у рамках роботи студентського англомовного гуртка кафедри іноземних мов (керівник: ст. викл. І. Сандовенко) відбулося засідання круглого столу. У засіданні взяв участь почесний гість, Джеф Ев

27 вересня в Навчально-науковому інституті Міжнародних відносин у рамках роботи студентського англомовного гуртка кафедри іноземних мов (керівник: ст. викл. І. Сандовенко) відбулося засідання круглого столу У засіданні взяв участь почесний гість, Джеф Еванс (США), що чит...
Читати далі...

(09/19/17) 13 вересня 2017 р. у рамках виховної роботи проведено культурно-масовий англомовний захід для студентів-першокурсників спеціалізації «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна інформація»

13 вересня 2017 р. у рамках виховної роботи проведено культурно-масовий англомовний захід для студентів-першокурсників спеціалізації «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна інформація». Захід пройшов під гаслом: «Першокурснику, дізнайся б...
Читати далі...

(09/08/17) Упродовж серпня 2017 року стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука в партнерстві з громадською організацією Global Office провели перший літній табір «YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity»

Упродовж серпня 2017 року стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука в партнерстві з громадською організацією Global Office провели перший літній табір «YOU Camp – Youth, Opportunities, Unity». 100 учасників – 50 студентів з тимчасово переміщених ВНЗ із окупованих територій Сходу ...
Читати далі...

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА


 

Антипенко Володимир Федорович

...відомий фахівець в сфері міжнародного права, проблем міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом, доктор юридичних наук, професор.

АНТИПЕНКО Володимир Федорович (23.І 1949, м. Бердянськ Запорізької області) – укр. правознавець, доктор юрид. наук з 2004 р., генерал-майор Служби безпеки України (у відставці). В 1970 р. закінчив Вище прикордонне командне училище КДБ СРСР (м. Алма-Ата). Проходив офіцерську службу спочатку в Прикордонних військах, а потім в органах військової контррозвідки КДБ СРСР по Прикордонних військах на Далекосхідному та Східному напрямках радянсько-китайського кордону. В органах військової контррозвідки пройшов посади від оперуповноваженого до начальника Управління військової контррозвідки по Прикордонних військах України.

У 1981-1983 рр. навчався на заочному факультеті Вищої Школи КДБ СРСР, який закінчив з відзнакою. В 1986-1989 рр. виконував спеціальні завдання у Демократичній Республіці Афганістан. В 1990-1992 рр. служив начальником Особливого відділу КДБ СРСР по Кишинівському прикордонному загону, звідки в 1992 р. і прибув в Україну. В 1999-2007 рр. очолював Штаб Антитерористичного центру при СБ України.

В 1999 р. захистив в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України кандидатську дисертацію «Сучасний тероризм: стан і шляхи його запобігання в Україні» (науковий керівник – О.М. Костенко) за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. В 2004 р. в Московському державному інституті міжнародних відносин (університеті) МЗС Росії захистив докторську дисертацію на тему: «Механізм міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом» за спеціальністю 12.00.10 – міжнародне право. Європейське право. В 2005 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України пройшов нострифікацію і отримав ступінь доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право.

З 2008 р. очолює кафедру міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Під його науковим керівництвом двома його учнями в рамках започаткованої наукової школи захищено дисертації. Член Міжнародної асоціації міжнародного права (Росія).

Є автором більше 70 наукових праць з міжнародного і кримінального права, кримінології. Осн. праці: «Современный терроризм: состояние и возможности его упреждения (криминологическое исследование)» (1998), «Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые подходы» (2002), «Теории мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости» (2007), «Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції» (2008), «Международная криминология: опыт исследования терроризма» (2011).

Досліджує проблеми формування міжнародного антитерористичного права як міжгалузевої міжсистемної галузі міжнародного права на основі нових і таких, що мають міжнародно-соціологічний характер, оцінок детермінант тероризму і визначення його поняття.     Основоположник антитерористичної системи України та її правової бази. Брав активну участь у створенні і практичному становленні Антитерористичного центру СНД. Був членом Науково-консультативної ради АТЦ СНД.

Розробив концепцію антитерористичної системи держави як певної цілісності функціональних структур і органів, процесів і заходів, пов’язаних і скоординованих у рамках Антитерористичного центру при СБ України, упорядкованих як елементи, що утворюються наявністю правової бази, інформаційного забезпечення, веденням розвідувально-контррозвідувального пошуку, організацією фізичного захисту об’єктів, уразливих у терористичному відношенні, проведенням антитерористичних операцій та попереджувальної профілактичної роботи і об’єднаних гуманітарною ідеєю і спільною метою усунення тероризму як злочинного соціального явища. В рамках антитерористичної системи запропоновано концепцію сил спеціальних операцій антитерористичного призначення як міжвідомчого угруповання гнучкого триступеневого штатно-функціонального формату, об’єднаного єдиною системою управління.

Запропонував самостійний напрям кримінології – міжнародну кримінологію. Визначено і опрацьовано його зміст. Використовуючи досвід дослідження міжнародного злочину тероризм, обґрунтовано специфічність предмету, системи методів і наукового інструментарію нового напряму кримінології. Попередньо доведено, що кримінологічною наукою не повною мірою охоплюється детермінація і причинність міжнародної злочинності, яка формується в зоні глобальних процесів і явищ та визначається вадами світового порядку. Це негативно відбивається на ефективності міжнародно-правових норм.

Розробив теорію терористичної асиметрії, яка відкриває для розуміння практично безмежні можливості іррегулярної дії терористичного акту як засобу боротьби, а отже – співставного  протиборства з будь-якою потужною воєнно-економічною системою в рамках терористичного конфлікту (тероризму). В основі феномену абсолютної іррегулярності теорії терористичної асиметрії лежить невичерпність арсеналу терористичних актів, предмету безпосереднього посягання – випадково обираних невинних людей. Теорія сприяє удосконаленню норм і положень міжнародного антитерористичного права, формуванню нового типу сприйняття проблеми тероризму як основної ознаки системної кризи світоустрою і одночасно – як ультимативного фактору, що спонукає світове співтовариство розв’язувати цю кризу радикальним чином, через зміни соціально-економічних основ світоустрою.

Розробив і впровадив в навчальний процес нову міжгалузеву, міжсистемну галузь міжнародного права – міжнародне антитерористичне право. Самостійність галузі визначається специфічним об’єктом, предметом і методом міжнародно-правового регулювання. Концептуальну основу галузі складає правовий феномен тероризму, виражений у складному сукупному суб’єкті складу цього міжнародного злочину. Він (суб’єкт) віддзеркалює соціальний механізм виникнення і дії тероризму як продукту міжнародного суспільства у цілому, але не відірваних від соціуму груп радикально налаштованих екстремістів. Відповідно, в основі галузевого методу лежить формування й дія правових норм на базі широкого залучення можливостей міжнародних і національних галузей права, правових і суміжних з правом наук.

Статті

 1. Словник основних термінів у сфері боротьби з тероризмом. – К.: СБ України, 2006. – 144 с.
 2. Понятие субъекта преступлений терроризма // Московский журнал международного права. – 2004 г. № 1 (0,2 п.л.).
 3. Оценка международного права в сфере борьбы с терроризмом сквозь призму социологии международных отношений // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2003, № 4, (0,2 п.л.).
 4. Квалификация состава субъекта международного преступления «терроризм» // Международное публичное и частное право. – 2004, № 1, (0,2 п.л.).
 5. Особенности соотношения международного и национального права в сфере борьбы с терроризмом // Государство и право. – 2003, №4 (0,25 п.л.).
 6. Право вооруженных конфликтов в борьбе с терроризмом.// Вестник Московского госуниверситета. – 2004, № 3, (0,2 п.л.).
 7. Определяющее значение категории «невинные жертвы» в уголовно-правовой характеристике террористического акта // Уголовное право, 2004, № 1, (0,17 п.л.).
 8. Терроризм и ислам: связь поневоле // Государство и право: сборник научных робот. Вып. 4. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины; Издательский дом «Юридическая книга», 1999. – (0,85 п.л.).
 9. Эффективность международно-правовых положений в борьбе с терроризмом // Актуальные проблемы международных отношений: Сборник научных робот. Вып. 12. – К.: Киевский университет им. Т.Г. Шевченко, Институт международных отношений.
 10. Противодействие международному терроризму с позиций оценки его международной сущности // Терроризм и борьба с ним. – К., 2000. – (4,0 п.л.).
 11. Войны, военные конфликты и терроризм как способы разрешения     международно-политических противоречий // Актуальные проблемы политики. Сб. научных робот. – Вып. 9. – Одесса: Юрид. Литература, 2000. (0,37 п.л.).
 12. Вопросы правового обеспечения противодействия «техническому терроризму» // Государство и право: Сборник научных робот. Вып. 6. – К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины: Издательский дом «Юридическая книга», 2000. – (0,41 п.л.).
 13. Приоритетность международно-правовых мер в противодействии терроризму // Актуальные проблемы государства и права: Сборник научных робот. – Вып. 8. – Одесса: юридическая литература, 2000. (0,45п.л.).
 14. Тероризм и геополитика // Актуальные проблемы международных отношений. Сборник научных робот. Вып. 18 (ч. ІІ) – К.: Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко. Институт международных отношений, 2000. – (1,6 п.л.).
 15. Определения понятия «невинные жертвы» в составе терроризма: актуальная проблема // Право Украины – 2001, № 6 (0,12 п.л.).
 16. Необходимость совершенствования международного права в сфере борьбы с тероризмом // Проблемы борьбы с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой. Межведомственный научный сборник. – К.: 2001, (0,12 п.л.).
 17. Современный терроризм и военные методы борьбы с ним // Научный вестник, №13. – К.: Национальная академия Службы безопасности Украины, 2001, (0,38 п.л.).
 18. Изменение подходов в международно-правовой квалификации современного терроризма, предполагающие повышение эффективности борьбы с ним // Государство и право: сборник научных робот. Юридические и политические науки. Вып. 14. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 2001. (1,08 п.л.).
 19. Актуальность распространения среди молодежи знаний по антитеррористической тематике // Социокультурные условия развития интеллектуального потенциала украинского общества и молодежи: научные труды и мат. Конф. Вып. 1/ редкол.: В.Андрушенко (Глав. Ред.) и др. – К.: Общество «Знания», Украины, 2001 (2 п.л.)
 20. Возможности борьбы с терроризмом, содержащиеся в праве    вооруженных конфликтов // Государство и право: сборник научных робот. Вып. 15. – К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2002. (0,41 п.л.).
 21. Тенденции мировой экономики, определяющие необходимость                 корректирования международного права в сфере борьбы с                        терроризмом // Государство и право: Сборник научных робот. Вып. 16. – К.: Институт государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2002, (0,33п.л.).
 22. Субъект терроризма // Государство и право: Сборник научных робот. Вып. 17. – К.: Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН        Украины, 2002, (0,2 п.л.).
 23. Особенности международно-правовой квалификации объекта терроризма // Право Украины, 2002, №9 (0,12 п.л.).
 24. Международно-правовая логика построения национального законодательства в сфере борьбы с терроризмом // Правовое государство: Ежегодник научных робот Института государства и  права им. В.М.Корецкого НАН Украины. Вып. 13. – К.: 2002 (0,83  п.л.).
 25. Согласование международного и национального антитеррористического права // Научный вестник. Национальная академия внутренних дел Украины, 2002. – № 3 (0,6 п.л.).
 26. Соотношение международного и внутригосударственного права в сфере борьбы с тероризмом //  Научный вестник. Национальная академия внутренних дел Украины. 2002. - №4 (0,6 п.л.).
 27. Институционализм и терроризм. Направленность международно-правовых мер с учетом культурологических аспектов  возрастания конфликтности // Право и безопасность, № 2 МВД Украины. Национальный университет внутренних дел, 2002. (0,31п.л.).
 28. Международно-правовые пути решения проблем, связанных с ростом действенности фактора терроризма в технологическом обществе // Вестник Одесского института внутренних дел. Специальный выпуск. – Одесса, 2002 (0,2 п.л.).
 29. Терроризм как объект регулирования международного уголовного права // Актуальные проблемы государства и права. Сборник научных работ. – Вып. 14. Одесса, Юрид. литература, 2002. (0,3 п.л.)
 30. Общие подходы в оценке международно-правовых возможностей                        борьбы с терроризмом и преодолением других кризисных явлений // Вестник Академии правовых наук Украины. № 3 – Х.: 2002. (0,40 п.л.).
 31. Международное антитеррористическое право с позиции социологии международных отношений // Актуальные проблемы  международных отношений. Сборник научных робот. Вып. 31. Ч.1  (в двух частях). К.: Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко. Институт международных отношений, 2002. (0,45 п.л.).
 32. Определение ответственности за терроризм // Право Украины. – 2003. - № 6. (0,17 п.л.)
 33. Estimation of international law in spebre of struggle against terrorist Througl a priest of sociology of the international relations.// International Law. – Moscow, 2005. - №1 (21). – P. 49-59.
 34. Институциональный механизм борьбы с терроризмом. Формирование правовой базы // Міжнародний правовий збірник/ Гол. Ред. А.І.Комарова. – К.: 2005. – Т.32. – С. 569-584.
 35. Мировые процессы, определяющие международно-правовую квалификацию терроризма // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Антитеррор – логический подход». – М.: АТЦ СНГ, 2006. – С. 37-52.
 36. Международное уголовное правосудие в сфере борьбы с терроризмом // Міжнародний науковий збірник/ Гол. ред. А.І. Комарова. – К.: 2005. – Т.32. – С. 517-526.
 37. Особенности соотношения международного национального права в  сфере борьбы с терроризмом // Государство и право. – 2005. - №1. –  С. 104-108.
 38. Оцінка тероризму як складової сучасного міжнародного життя.           Міжнародно-правові шляхи боротьби з ним // Держава і право  збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 28.- К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. 2005. – С.568-575.
 39. Сили спеціальних операцій в антитерористичній системі держави // Труди Академії: Збірник наукових праць Національної академії Міністерства оборони України. – № 61. – 2005. – С.6-12.
 40. Социальные теории мироустройства и международное  антитеррористическое право // Право и государство: теория и практика. – М.: 2005. - № 4. С. 31-48.
 41. Удосконалення силової складової Антитерористичного центру при Службі безпеки України.// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - №1. – 2006. – С. 150-157.
 42. Терроризм в характеристиках глобальной конфликтности //          Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии:   Сборник научных статей. Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – «Юридичний вісник». – О.: Феникс, 2007. – С. 28-37.
 43. Правові основи протидії терористичним актам із застосуванням радіоактивних речовин.// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 32.  Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; Відп. за вип. Ю.М.Оборотов. – О.: Юридична література, 2007. – С.233-239.
 44. Терористична асиметрія. Роль і місце силової протидії тероризму // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41.-  К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2008. – С. 574-582.
 45. Міжнародна кримінологія як інструмент розвитку міжнародного кримінального права // Судова апеляція. – 2009. – № 4. – С. 94-100.
 46. Антипенко В.Ф. Концептуальний підхід до періодизації історії міжнародного права // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2009. - № 2. – С. 86-87.
 47. Международное антитеррористическое право в условиях глобального кризиса // Альманах международного права / Редкол.: Кивалов С.В. (гл. ред.) и др. – О.: Фенікс, 2009. – С. 19-28.
 48. 48. Міжнародна кримінологія тероризму: проблема виокремлення // Міжнародна кримінологія: стан і перспективи: збірник матеріалів круглого столу // Б-ка журналу «Юридичний вісник» / за ред. М.П. Орзіха, В.Ф. Антипенко. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 55-66.
 49. Підстави для виокремлення міжнародної кримінології тероризму // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 87. Ч. ІІ (у двох частинах). 2009. – С. 46-54 (0,2 др. арк.).
 50. Міжнародне кримінальне право і міжнародна кримінологія: проблема взаємозв’язку // Міжнародна кримінологія: стан і перспективи: збірник матеріалів круглого столу // Б-ка журналу «Юридичний вісник» / за ред. М.П. Орзіха, В.Ф. Антипенко. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 66-75.
 51. Методологические основания спецификации международной криминологии // Міжнародна кримінологія: стан і перспективи: збірник матеріалів круглого столу // Б-ка журналу «Юридичний вісник» / за ред. М.П. Орзіха, В.Ф. Антипенко. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 76-89.
 52. Міжнародне кримінальне право і відповідальність держав // Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибуналу: Зб. статей учасників міжн. конф. (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.) / Національний університет «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр НАПрН України, Центр міжнародного права і правосуддя. – О.: Фенікс, 2010. – С. 20-26.
 53. Міжнародна кримінальна юстиція в сфері боротьби з тероризмом // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – Вип. 1. – С. 78-84.
 54. Конфликтогенность в международной экономике и международное антитеррористическое право // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – Вип. 2. – С. 49-54.
 55. Volodymyr F. Antipenko. Genesis of conflicts in international economy and international antiterrorist law // Proceedings the fourth world congress «Aviation in the XXI-st CENTURY» «Safety in Aviation and Space Technologies» (Kyiv, Sept 21-23, 2010) / ICAO, MESU, NASU, NAU. –Vol. 2. – Kyiv, 2010. – P. 31.12 – 31.14.
 56. Антипенко В. Глобальное измерение причин терроризма // Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації: збірник матеріалів «круглого столу» / за ред. М.Г. Гуцало. – К.: НІСД, 2011. – С. 26.-31.
 57. Антипенко В. Международная криминология: объект, предмет и методы. «Антитеррористическое обоснование» // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1.

 

Монографії:

 1. Современный терроризм: состояние и возможности его упреждения (криминологическое исследование). – К.: НБУВ, 1998. – 190 с.
 2. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. – К.: НБУВ, 1999 р. – 61 с.
 3. Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые подходы // Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – К.: Юнона – М., 2002. – 723 с.
 4. Теория мирового развития и антитеррористическое право. Логика сопрягаемости. К.: 2007. – 440 с.
 5. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції. - К., 2007. – 406 с.
 6. Антитеррористическая система государства. – К.: ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2009. – 419 с.
 7. Международная криминология: опыт исследования терроризма / В.Ф. Антипенко: монография. – О.: Фенікс, 2011. – 356 с.
 8. Міжнародна кримінологія: досвід досліджень тероризму / В.Ф. Антипенко: монографія. – О.: Фенікс, 2011. – 320 с.

  

Кубальський Владислав Нарцизович

Кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова в 2002 р. за спеціальністю «Правознавство». В 2008 р. захистив дисертацію на тему «Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні». Викладає навчальні дисципліни «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Міжнародне кримінальне право» , "Судові системи і порівняльне судове право", "Порівняльне конституційне право", "Кримінологія", «Міжнародна боротьба з тероризмом на транспорті». Керує проходженням студентами науково-виробничої та педагогічної (асистентської) практик. Відповідальний за наукову роботу кафедри.

 1. Кубальський В.Н. Сутнісні ознаки тероризму як соціально-правового явища / В.Н. Кубальський // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; відп. за вип. В.М. Дрьомін. – Фенікс, 2004. – Вип. 20. – С. 163-167.
 2. Кубальський В.Н. Тероризм як один із наслідків соціально-політичних конфліктів у суспільстві / В.Н. Кубальський // Юридичні читання молодих вчених: Збірник матеріалів всеукраїнської наукової конференції 23-24 квітня 2004 р. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – С. 204-207.
 3. Кубальський В.Н. Поняття та загальна характеристика терористичних злочинів / В.Н. Кубальський // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 30. − К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. C. 501-509.
 4. Кубальський В.Н. Протидія терористичним злочинам за законодавством зарубіжних держав / В.Н. Кубальський // Часопис Київського університету права. 2006. № 3. С. 154-160.
 5. Кубальський В.Н. Система антитерористичного законодавства України / В.Н. Кубальський // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 33. − К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. C. 471-477.
 6. Кубальський В.Н. Соціальна сутність тероризму / В.Н. Кубальський // Підприємництво, господарство і право. 2006. № 10. C. 100-103.
 7. Кубальський В.Н. Конституційні засади формування і розвитку законодавства у сфері протидії тероризму / В.Н. Кубальський // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: До 10-річчя Конституції України і 15-ї річниці незалежності України. Зб. наук. статей / За ред. Ю.С. Шемшученко; Упор. І.О. Кресіна, В.П. Нагребельний, Н.М. Пархоменко. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. С. 255-257.
 8. Кубальський В.Н. Захист прав людини у боротьбі з тероризмом / В.Н. Кубальський // Правова держава. Вип. 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 348-355.
 9. Кубальський В.Н. Законодавчі аспекти запобігання тероризму в Україні / В.Н. Кубальський // Державна політика у сфері запобігання тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня 2008 року). – К.: Інтертехнологія, 2008. – С. 21-28.
 10. Кубальський В.Н. Проблеми протидії тероризму та обмеження прав людини / В.Н. Кубальський // Правова система України у світлі європейського вибору: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. Київ, 13 червня 2008 р. – К.: Юридична думка, 2008. – С. 400-405.
 11. Судовий захист прав людини в Україні і проблеми кримінальної юстиції. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 48 с. (у співавторстві).
 12. Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції: Монографія / Керівник авт. колективу і відповідальний редактор О.М. Костенко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 172 с. (у співавторстві).
 13. Кубальський В.Н. Обмеження прав і свобод в умовах режиму антитерористичної операції / В.Н. Кубальський // Правова держава. Вип. 20. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 348-355.
 14. Кубальський В.Н. Кримінальна відповідальність за терористичні злочини за законодавством зарубіжних держав: порівняльний аналіз / В.Н. Кубальський // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В. Губерського, І.С. Гриценка; упор.: О.В. Кресін. – К.: Логос, 2009. – С. 557-559.
 15. Кубальський В.Н. Проблеми відповідності вітчизняних стандартів обмеження прав і свобод міжнародним у сфері протидії тероризму / В.Н. Кубальський // Том 3: Матеріали IX міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2009». – Т.3. – К.: НАУ, 2009. – С. 28.27 – 28.30.
 16. Кубальський В.Н. Проблемні питання імплементації положень міжнародних антикорупційних конвенцій в законодавство України про кримінальну відповідальність / В.Н. Кубальський // Правова держава. Вип. 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 364-370.
 17. Кубальский В.Н. Криминогенность глобализационных процессов как предпосылка для выделения международной криминологии / В.Н. Кубальський // Міжнародна кримінологія: стан і перспективи: збірник матеріалів круглого столу // Б-ка журналу «Юридичний вісник» / за ред. М.П. Орзіха, В.Ф. Антипенка. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 116-121.
 18. Кубальський В.Н., Завоюра Я.О. Перспективи удосконалення інституту кримінально-правової охорони лікарської таємниці в Україні / В.Н. Кубальський // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – Вип. 2. – С. 54-59.
 19. Кубальський В.Н. Проблеми кримінальної відповідальності за деякі злочини проти правосуддя: порівняльно-правовий аспект / В.Н. Кубальський // Правова держава. Вип. 22. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 363-370.
 20. Кубальський В.Н. Проблеми удосконалення кримінального законодавства в антитерористичній сфері в Україні / В.Н. Кубальський // Державна політика протидії тероризму: пріоритети та шляхи реалізації: збірник матеріалів «круглого столу» / за ред. М.Г. Гуцало. – К.: НІСД, 2011. – С. 62-68.
 21. Кубальський В.Н. Терористичні злочині в законодавстві України: підстави виділення / В.Н. Кубальський // Міжнародна кримінологія – проблемне поле міждисциплінарних досліджень. Матеріали ІІ науково-практичного семінару. Вип. 2 / За заг. ред. докт. юрид. наук, професора, завідувача кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету В.Ф. Антипенка. – К.: Сталь, 2011. – С. 141-153.
 22. Кубальський В.Н. Теоретичні проблеми криміналізації окремих форм незаконної участі службових осіб в підприємницькій діяльності / В.Н. Кубальський // Правова держава. Вип.
 23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – С. 390-395. 23. Кубальський В.Н. Існуючі нормативні моделі протидії тероризму потребують перегляду / В.Н. Кубальський // Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір: зб. мат-лів «круглого столу» / за ред. М.Г. Гуцало. – К.: НІСД, 2012. – С. 96-100.
 24. Кубальський В.Н. Розділ 4. Інститут території у міжнародному праві // Міжнародне публічне право: підручник: у 3-х томах. / [В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко, О.В. Бєглий, О.А. Радзівілл та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Антипенка. – К.: НАУ, 2012. – Т. 1. – 420 с.
 25. Kubalskiy V.N. Problems of introduction of criminal responsibility for illegal enriching / V.N. Kubalskiy /// The Fifth world congress «Aviation in the XXI-st CENTURY». – Vol. 3. – K.: NAU, 2012. – 6.1.20-6.1.24.
 26. Кубальський В.Н. Рецензія на монографію Гулієва А.Д. «Институт президентcтва в противодействии международному терроризму (сравнительно-правовой анализ законодательств Украины и Азербайджанской Республики)» / В. Н. Кубальський // Право і суспільство. – 2012. – № 4.  С. 183-187.
 27. Кубальський В.Н. Самостійна кримінальна відповідальність за фальсифікацію доказів в Україні: доцільність та підстави встановлення / В.Н. Кубальський // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 521-526. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_85
 28. Кубальський В.Н. Підстави окремої криміналізації незаконної участі службових осіб в підприємницькій діяльності в Україні / В.Н. Кубальський // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – № 4. Спеціальний випуск – С. 144-151.
 29. Кубальський В.Н. Проблема обмеження прав і свобод людини в умовах проведення антитерористичної операції в Україні / В.Н. Кубальський // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2012. – № 5. Спеціальний випуск. – С. 357-366.
 30. Кубальський В.Н. Терористичні злочини: поняття та види / В.Н. Кубальський // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – № 6. Спеціальний випуск. – С.231-241.
 31. Кубальський В.Н. Проблема обмеження прав і свобод людини в умовах проведення антитерористичної операції в Україні / В.Н. Кубальський // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2013. – № 7. Спеціальний випуск. – С. 124-132.
 32. Кубальський В.Н. Проблеми введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення / В.Н. Кубальський // Правова держава. Вип. 24. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 368-374.
 33. Кубальський В.Н. Рижов І.М. Умови формування теророгенності соціальних систем та законодавство України / В.Н. Кубальський // Форум права. – 2013. – № 2. – С. 480–486. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
 34. Кубальський В.Н. Незаконне збагачення: аналіз новели кримінального законодавства / В.Н. Кубальський // Наукові праці Національного авіаційного університету Серія «Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2013. – № 3. – С. 146-150.
 35. Кубальський В.Н. Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості / В.Н. Кубальський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 3. – С. 30-34.
 36. Кубальський В.Н. Міжнародні стандарти захисту прав людини в умовах правового режиму антитерористичної операції в Україні / В.Н. Кубальський // Проблеми ефективності міжнародного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За заг. ред. к.ю.н., доц. В.Н. Кубальського. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 67-71.
 37. Порівняльне кримінальне право. Практикум для студентів напряму 6.030202 «Міжнародне право». – К.: НАУ, 2013. – 43 с.
 38. Кубальський В.Н. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне збагачення // Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми). – Київ: Наукова думка, 2014. – С. 164-180.
 39. Костенко О.М., Кваша О.О., Прилуцький С.В., Ландіна А.В., Кубальський В.Н., Нерсесян А.С., Дідик С.Є., Козлюк Л. Г. Сучасні тенденції розвитку кримінальної юстиції та кримінології в Україні // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – Вип.25. – С. 204-225.
 40. Кубальський В.Н. Антипенко Володимир Федорович / В.Н. Кубальський // Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. 1. А-Д. – К.: Академперіодика, 2014. – С. 122-123.
 41. Кубальський В.Н., Білощена У.М. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація в законодавство України / В.Н. Кубальський // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2015”, 28-29 квітня 2015 року, Київ, 2015. – С. 31.29-31.32.
 42. Кубальський В.Н. Поняття злочинів проти основ державного суверенітету / В.Н. Кубальський // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – С. 296-301.
 43. Кубальський В.Н. Підстави виділення терористичних злочинів за законодавством України / В.Н. Кубальський // Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: збірник матеріалів інтернет-конференції (Київ, 25 червня 2015 року). – К.: Національна академія прокуратури України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2015. – С. 113-118.
 44. Кубальський В.Н. Засади кримінально-правової охорони державного суверенітету України / В.Н. Кубальський // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – Вип.26. – С. 376-383.
 45. Кубальський В.Н. Злочини проти основ державного суверенітету: теоретичні підходи // «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – Київ: ННІМВ НАУ, 2015. – № 1. – С. 292-300.
 46. Кубальський В.Н. Звичай як джерело міжнародного права та його взаємодія з міжнародним договором / В.Н. Кубальський. К.Ф. Гаврильчак // Юридична наука і практика: виклики часу: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С. 229-232.
 47. Кубальський В.Н. Проблеми легалізації евтаназії в Україні / В.Н. Кубальський. О.В. Гребенюк // Юридична наука і практика: виклики часу: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С.236-238.
 48. Кубальський В.Н. Асиметрична природа злочину тероризму в умовах глобалізаційних процесів / В.Н. Кубальський Р.В. Фединець // Юридична наука і практика: виклики часу: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С. 249-252.
 49. Kubalskiy V.N. Shcherbyna I. Yu. Characteristics of the universal norms of International Law in the sphere of combating human trafficking / V.N. Kubalskiy // Proceedings the seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technologies” (September 19-21, Kyiv). – К.: National Aviation university, 2016. – P. 7.1.5-7.1.9.
 50. Кубальський В.Н. Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн / В.Н. Кубальський // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – Вип.27. – С. 368-376.
 51. Кубальський В.Н. Розвиток законодавства про відповідальність за державну зраду як злочин проти державного суверенітету / В.Н. Кубальський // Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – C. 276-279.
 52. Кубальський В.Н. Місце порівняльної та міжнародної кримінології в системі кримінологічної науки / В.Н. Кубальський // Міжнародна кримінологія. – 2016. – № 1. – С. 68-73.
 53. Кубальський В.Н. Криміналізація незаконної участі службових осіб у підприємницькій діяльності / В.Н. Кубальський // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 121-124.
 54. Кубальський В.Н. Проценко І.М. Кіберзлочинність / В.Н. Кубальський // Енциклопедія міжнародного права: У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін., Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Т. 2. Е-Л. – К.: Академперіодика, 2017. – С. 432-433.
 55. Кубальський В.Н. Зміст поняття «державний суверенітет» в міжнародному праві // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін.]. – Ч. 1. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. – C. 412-421.
 56. Кубальський В.Н. Особливості поняття «державний суверенітет» в сучасному міжнародному праві / В.Н. Кубальський // Правова держава. Щорічник наукових праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – Вип. 28. – С. 400-410.
 57. Кубальський В.Н. Повідомлення про підозру: правозастосовчі аспекти / В.Н. Кубальський // Судова апеляція: наук.-пр. журн. / Апеляційний суд м. Києва, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького. – Київ: Юридична думка, 2017. – № 1. – С. 60-66.
 58. Кубальський В.Н. Взаємодія національного та міжнародного права у сфері протидії тероризму / В.Н. Кубальський // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали регіонального круглого столу (24 березня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 61-65.
 59. Кубальський В.Н. Кримінально-правове та міжнародно-правове забезпечення охорони державного суверенітету України // Забезпечення правопорядку в Україні засобами кримінальної юстиції. – Київ: Наукова думка, 2017. – С. 164-197.
 60. Кубальський В.Н. Поняття державного суверенітету в міжнародному праві / В.Н. Кубальський // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 132. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2017. – С. 85-96.
 61. Кубальський В.Н. Загальне поняття злочинів, які посягають на державний суверенітет України / В.Н. Кубальський // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Другого регіонального круглого столу (28-29 вересня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 71-75.


 

Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна

Кандидат історичних наук, доцент. Працює на кафедрі міжнародного права ІМВ НАУ на посаді доцента з серпня 2006р.

Широкова-Мурараш Ольга Геннадієвна, кандидат історичних наук. В 2000 р. захистила кандидатську дисертацію у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича.

Працює на кафедрі міжнародного права ІМВ НАУ на посаді доцента з серпня 2006 р. Викладає дисципліни історико-юридичного та теоретичного циклу, зокрема: «Історія міжнародного права», «Історія політичних і правових вчень», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Концепції міжнародного права», «Правничі системи сучасності» та інші.

На кафедрі відповідає за інформування студентів про правила написання та оформлення курсових та дипломних робіт і контроль за своєчасну підготовку і подання дипломних робіт до захисту. Значну увагу приділяє науковій роботі студентів.

Наукові інтереси спрямовані на висвітлення проблемних питань з  історії та теорії міжнародного права. Результати досліджень опубліковано у підручниках з міжнародного права та низці статей. Розроблено методичні рекомендації до семінарських занять з історії міжнародного права.

Історичний досвід інтеграції України в євразійський простір //Матеріали УІІІ міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2007». – К.: НАУ, 2007. – Т.№. – С.71.78-71.80;

Проблеми діяльності омбудсмена в Україні //Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1 / За заг. ред. Д.М. Кіценка. – К.: Видавництво НАУ, 2007. – С.66-70;

Про особливості розуміння основних принципів міжнародного права у сучасному світі //Наукові записки Національного Університету «Києво-Могілянська Академія». Серія: Юридичні науки. Том 77. – 2008. – С.93-96;

Історія міжнародного права  /Ліпкан В.А., Антипенко В.Ф., Акулов С.О. та ін.. Міжнародне право: підручник. – К.: КНТ, 2009. – 752 с. – С. 28-45.

Широкова-Мурараш О.Г. Особливості розуміння та функціонування принципу суверенної рівності держав у сучасному міжнародному праві / Тези  Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин». -  Одеса,  7-8 жовтня 2010 р.

Широкова-Мурараш О.Г., Новосад Я.  Досвід Європейського Союзу у реалізації захисту прав та інтересів молоді. – Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2010. - № 3 – С. 201-209

Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. Кіберзлочинність та кібертероризм як загроза міжнародній інформаційній безпеці: міжнародно-правовий аспект.  - Науковий  фаховий журнал  з  питань  правової  інформатики,  інформаційного права  та  інформаційної  безпеки «Правова інформатика» - К: Тов-во «ПанТот», 2011. - № 1. – 12 с.

Широкова-Мурараш О.Г., Акчурін Ю.Р. Міжнародно-правові заходи щодо упередження злочинності у сфері інформаційної безпеки // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – Вип. 2. – С. 73-78.

 

 


hromivchuk

 

Громівчук Іванна Михайлівна

...кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права. У 2010 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю – «Міжнародне право» та здобула кваліфікацію юриста, перекладача. В 2014 році захистила дисертацію на тему: "Міжнародно-правовий захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом".

  1. Громівчук І.М. Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві / І. М. Громівчук // Держава і право: зб.наук.праць. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. - Вип. 60. - С. 418-424.
  2. Громівчук І.М. Проблема захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом (на прикладі в'язнів Гуантанамо-Бей) / І. М. Громівчук // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. «повітряне і космічне право». - 2013. - № 2 (27). - С. 140-144.
  3. Громівчук І.М. Право на розвиток в умовах глобалізації і ескалація тероризму / І. М.Громівчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Вип. № 20 (Ч. І). – С. 213 – 216.
  4. Громівчук І.М. Принцип поваги прав людини та основоположних свобод у міжнародномуправі і його роль в контекстіборотьби з тероризмом[Електронний ресурс]/ І.М. Громівчук// Часопис Академії Адвокатури України. – 2013. - №1 (18). – Режим доступу: http://www/nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2013-1/18koprks.pdf
  5. Гулиев И.О., Громивчук И.М. Проблема эффективности норм международного права в сфере борьбы с терроризмом: влияние на соблюдение стандартов защиты прав человека/И.О. Гулиев, И.М. Громивчук//ElmiMecmueler/ - 2013. – CILD 15 (№2). – С.62-68
  6. Громівчук І.М. Міжнародна кримінологія тероризму: стан і перспективи захисту прав людини в умовах боротьби з тероризмом / І.М. Громівчук// Публічне право. – 2014. - №2 (14). – С.122-128.
  7. Громівчук І.М. Міжнародно-правове визначення тероризму як основа для ефективної боротьби з ним / І.М. Громівчук// Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія:економіка, право, політологія, туризм. – 2011. – Вип.2(4). – С.101-105

 


 

Гулієв Аріф Джаміль Оглу

Заслужений працівник освіти України, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, кандидат наук з державного управління, доктор філософії (Phd), член Спілки журналистів України, член Міжнародної спілки журналістів, дійсний член Асоціації юристів України, дипломат.

Народився 4 липня 1952 року в Азербайджані. В 1978 році закінчив історичний факультет Азербайджанського державного університету, в 1984 році – Бакинську ВПШ. В 1989 році закінчив 10-й курс Суворовського училища в м. Київ, а в 2002 році – Національну академію державного управління при Президентові України. Трудовий шлях розпочав секретарем сільради, тривалий час працював на вищих посадах в комсомольских та партійних органах Азербайджану.

З 1998 року працює в Україні кореспондентом газети Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки «Халг газети» в Україні. В 2001-2006 роках працював у Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні. В 2007-2008 роках працював доцентом, а з 2009 р. – професором кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

В 2012 році в Спецраді Інституту законодавства Верховної Ради України захистив докторську дисертацію за науковою спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. Під науковим керівництвом Гулієва А.Д. захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, двоє аспірантів кафедри готують свої дисертаційні дослідження під його керівництвом.

Велику увагу приділяє суспільній діяльності і є активним членом Об'єднаної діаспори азербайджанців України. Очолює правління ГО «Інститут народної дипломатії» і «Вчену раду азербайджанців України».

А.Д. Гулієв – лауреат міжнародного проекту «Мости дружби Україна-Азербайджан» (2005 р.). У 2006 році нагороджений Почесним знаком Міністерства культури України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв», в 2011 році – Почесною грамотою Київського міського голови, в 2012 році – Почесними грамотами Ректора НАУ і Міністерства культури України, Подяками Посольства Азербайджана в Україні, а також Головного управління науки і освіти Київської міської державної адміністрації.

Автор понад 100 наукових, науково-популярних та публіцистичних праць з питань конституційного та міжнародного права, зовнішньої політики, державного управління та міжнародних відносин. Автор ряду навчально-наукових праць:

1. Международно-правовой контекст внешних сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд-во Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с.

2. Право зовнішніх зносин: підручник. – К.: НАУ, 2012. – 488 с.

3. Право внешних сношений: учебник. – К.: НАУ, 2012. – 520 с.

4. Институт президентства в противодействии международному терроризму: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины и Азербайджанской Республики: монография / Ариф Джамиль оглу Гулиев. – К.: НАУ, 2012. – 440 с.

5. Украино-азербайджанские отношения: право, политика, дипломатия: сб. науч. трудов. Том 1. – Х.: Факт, 2014. – 656 с.


 

Акчурін Юрій Равільович

Старший викладач кафедри міжнародного права ІМВ НАУ.

Закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище. Майже 30 років прослужив в органах державної безпеки. Має 20-річний викладацький стаж. Останнє місце служби Антитерористичний центр при СБ України. Аспірант.

Наукові інтереси: інформаційно-аналітична робота, міжнародна інформаційна безпека, право ЄС.


 

Яцишин Марта Юріївна

Базову юридичну освіту здобула, навчаючись у Київському університеті права Національної академії наук України, який закінчила у 2010 році. Отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародне право». У 2011 році закінчила магістратуру в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі за спеціальністю «Міжнародне право» та отримала кваліфікацію юриста-міжнародника за спеціалізацією «Міжнародне торгове право».

З жовтня 2011 року працює викладачем кафедри міжнародного права ІМВ НАУ. Працює над дисертаційним дослідженням. Науковими інтересами є проблеми регіоналізму, кібербезпеки та кіберзлочинності, а також правового статусу та функціонування Організації американських держав.

  

Важна Катерина Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри. Повну вищу освіту здобула в Інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету. В 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародне право» та здобула кваліфікацію юриста, перекладача.

З 1 вересня 2011 року працює доцентом кафедри міжнародного права ІМВ НАУ.

  1. Антипенко В.Ф., Важна К.А. Інститут кримінальної відповідальності держави як ефективний міжнародно-правовий механізм боротьби зі злочином агресії/ В. Ф. Антипенко, К. А. Важна // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право». - 2012. - № 3 (24). - С. 123-129.
  2. Важна К.А. Ідея кримінальної відповідальності держави в Комісії міжнародного права ООН К. А. Важна // Актуальні проблеми держави і права: зб.наук.праць.- Одеса: Юридична література. - 2012. - Вип. 65. - С. 189-196.
  3. Важна К.А. Інститут кримінальної відповідальності держави як ефективний міжнародно-правовий механізм боротьби зі злочином геноциду / К. А. Важна // Митна справа. - 2012. - № 5 (83). – Ч.ІІ. – Кн. І. – С.171-177.
  4. Важна К.А. Інститут кримінальної відповідальності держави як основа міжнародно-правового механізму протидії злочину апартеїду/ К. А. Важна // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. праць. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2012.-№24. – С.158-168.
  5. Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави у доктрині міжнародного права / К.А. Важна // зб.наук.праць. – К.: Ін-т Держава і права ім.В.М. Корецького НАН України, 2012. — Вип. 56. — С. 483-489.
    1. Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: проблеми та перспективи відповідальності народу в межах кримінальної відповідальності держави / К.А. Важна // Міжнародна кримінологія – проблемне поле міждисциплінарних досліджень: матеріали наук.-практ. семінару, 2011 р. – К.: Сталь, 2011. – Вип.2. – С.66-74.
{/spoiler}


Костенко

 

Костенко Олена Олександрівна

Народилась  24 серпня 1986 року в місті Києві.  У 2008 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». З 2008 по 2011 роки навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2012 працює викладачем на кафедрі міжнародного права. Викладає дисципліни: міжнародне публічне право; судові системи і порівняльне судове право; порівняльний кримінальний процес. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Кримінально-правова охорона прав людини у сфері обігу інформації (порівняльне дослідження України та країн Європи)».

 1. Костенко О. Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні. // Право України. – 2010. - № 9. – С. 256-262.
 2. Костенко О.М., Костенко О. О. Права людини і правовий лібералізм ( про співвідношення категорій прав і обов’язків людини у світлі соціально-натуралістичної концепції права). // Вісник Національної Академії прокуратури України. – 2010. – № 2. – С.13-17.
 3. Костенко О. О. Кримінально-правова охорона права споживача на інформацію про продукцію. // Право України. – 2011.- №5. – С. 268-274.
 4. О.М. Костенко, О.О. Костенко. Концепція прав людини як об’єкту кримінально-правової охорони ( у контексті «натуралістичної» юриспруденції). Протидія порушенням прав людини засобами кримінальної юстиції: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 172 с. (у співавторстві).


IMG 7993

 

Драчов Олексій Вікторович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри. Закінчив Лодзький Університет в Польщі в 2006 році за спеціальністю "Міжнародне право". В 2013 році захистив дисертацію на тему "Імплементація міжнародних зобовязань в правові системи Польщі та України. Порівняльний аналіз". Викладає дисципліни: "Порівняльне цивільне право", "Порівняльний цивільний процес", "Міжнародний цивільний процес", "Міжнародне приватне право", "Адвокатура в Україні", "Правове регулювання міжнародних перевезень".

 1. Драчов О. В. Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / К. О. Савчук, О. В. Драчов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К.: Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2010. – Вип. 93. – Ч. ІІ. – С. 128–134.
 2. Драчов О. В. Принцип «pacta sunt servanda» як правова основа імплементації міжнародно-правових зобов’язань / О. В. Драчов // Юридична Україна : щомісячний наук. журнал. – К. : Вид-во СП «Юрінком Інтер», 2010. – № 5 (89). – С. 116–120.
 3. Драчов О. В. Польський Конституційний Трибунал та міжнародні договори [Електронний ресурс] / О. В. Драчов // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 326–332. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10dovtmd.pdf
 4. Драчов О. В. Співвідношення міжнародного та національного права в правовій системі Польщі в Період формування і розвитку демократичної правової держави у 1989–1997 роках / О. В. Драчов // Юридична Україна : щомісячний наук. журнал. – К. : Вид-во СП «Юрінком Інтер», 2010. – № 11 (95). – С. 137–142.
 5. Драчов О. В. Місце міжнародного права в правовій системі Польщі у 1921–1989 роках / О. В. Драчов // Держава і право: зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – Вип. 49. – С. 562–571.
 6. Драчов О. В. Основні теоретичні підходи щодо проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права / О. В. Драчов // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Сьомі осінні юридичні читання»], (м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 р.). – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2008. – С. 154–156.
 7. Драчов О. В. Деякі методи імплементації норм міжнародного права у внутрішньодержавний правопорядок / О. В. Драчов // П’яті юридичні читання. Проблеми верховенства права: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук. конф., (м. Київ, 23–24 квітня 2009 р.). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 346–349.IMG 7993

 

Галицький Ігор Володимирович

Кандидат юридичних наук.

У 2009 році закінчив Національний університет «Одеська юридична академія»: інститут прокуратури та слідства. У 2012 році захистив дисертацію на тему «Толерантність у правовому житті сучасного суспільства» і отримав ступінь кандидата юридичних наук. З 2010 року по 2014 рік працював на посаді викладача Національного університету "Одеська юридична академія". Читав лекції та проводив практичні заняття, у тому числі на англійській мові, із таких навчальних дисциплін як: Порівняльне правознавство, Теорія держави та права, Міжнародне публічне право, Філософія права, а також спецкурси з окремих питань захисту прав людини та міжнародного кримінального права. Працює юристом-практиком - обслуговує підприємства приватного сектору, має досвід розробки законопроектів.

З 2012 року веде власну практичну діяльність у сфері цивільного, корпоративного та господарського права.

За останні роки став автором більше ніж 30 наукових публікацій, у тому числі однієї монографії. Вільно володіє українською, англійською та російською мовами.IMG 7993

 

Коваленко Євгеній Владиславович

Повну вищу освіту здобув в Інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету. В 2015 році отримав диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Міжнародне право» та здобув кваліфікацію юриста, перекладача. З 1 вересня 2015 року працює викладачем кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ. Викладає дисципліни: Порівняльний цивільний процес, Історія політичних і правових вчень, Міжнародне публічне право. Працює над дисертаційним дослідженням. Наукові інтереси спрямовані на висвітлення проблеми криміналізації діянь у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.IMG 7993

 

Білощена Уляна Миколаївна

У 2015 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право» та здобула кваліфікацію юриста, перекладача. Була активним діячем молодіжної студентської організації Ліги студентів асоціації правників України у період 2013-2014 рр. З 1 вересня 2015 року працює викладачем кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ. Працює над дисертаційним дослідженням. Науковими інтересами є проблеми криміналізації поведінки суб’єктів міжнародних правовідносин.IMG 7993

 

Дударець Дмитро Володимирович

Народився 4 липня 1986 року в м. Києві. До 2003 року проживав на Чернігівщині (м. Ічня). 2009 року закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримав диплом з відзнакою. З 2009 року по 2015 рік працював в Апеляційному суді міста Києва на різних посадах від головного спеціаліста до начальника відділу зі взаємодії з засобами масової інформації та міжнародного співробітництва. Крім роботи навчався в аспірантурі Інститут держави і права імені В.М. Корецького з жовтня 2009 року. В 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію за темою: «Причинний зв'язок у злочинах проти життя і здоров'я, що вчиняються шляхом бездіяльності». З листопада 2015 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного права ННІМВ НАУ. Викладає такі навчальні дисципліни: «Порівняльне цивільне право», «Міжнародний цивільний процес».

1. Дударець Д.В. Причиновий зв'язок у злочинах залишення в небезпеці та ненаданні допомоги за КК України / Д.В. Дударець // Держава і право. – 2011. – Вип. 51. – С. 547-552.

2. Дударець Д.В. Ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, та суміжні склади злочинів (проблема відмежування за допомогою причинового зв’язку) / Д.В. Дударець // Право України. – 2011. – №6. – С. 205-211.

3. Дударець Д.В. Причиновий зв'язок у злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності: порівняльно-правовий аспект / Д.В. Дударець // Часопис Київського університету права. – 2011. – №1. – С. 283-287.

4. Дударець Д.В. Відмежування за допомогою причинного зв'язку ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані від убивства / Д.В. Дударець // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 135-137.

5. Дударец Д. Проблемы определения понятия преступного бездействия / Д. Дударец // Зангер. – 2013. – №8(145). – С. 85-88.

6. Дударець Д.В. Концепції причинного зв'язку в злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності: історичний аспект / Д.В. Дударець // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів II наук. - практич. конф. (28 жовтня 2010 р., м. Київ) / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інші]. – Випуск 2. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С. 293-295.

7. Дударець Д.В. Дореволюційні підходи до причинового зв’язку у злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності / Д.В. Дударець // Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави: Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – С. 253-256.

8. Дударець Д.В. Відмежування за допомогою причинового зв’язку ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для життя стані, від вбивства / Д.В. Дударець // Правова система України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 29-30 грудня 2010 року. Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т. 2. – С. 59-62.

9. Дударець Д.В. Поняття концепції винної причиновості та її використання щодо злочинної бездіяльності / Д.В. Дударець // Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (Донецьк 25 лютого 2011) : матеріали у 2 ч. – Донецьк: ООО «Цифрова типографія», 2011 – Ч. ІІ. – С. 38-40.

10. Дударець Д.В. Структура винної причиновості / Д.В. Дударець // Теоретичні і прикладні проблеми кримінального права України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20-21 травн. 2011 р. / редкол.: Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін..; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 161-165.

11. Дударець Д.В. Відмежування складу ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинили смерть потерпілого, від суміжних складів злочинів за допомогою причинного зв'язку / Д.В. Дударець // Актуальні проблеми юридичної науки – 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні проблеми юридичної науки – 2010»], (Київ, 26 листоп. 2010 р.) / За заг. ред. В.К. Матвійчука, Ю.В. Нікітіна, Н.Б. Болотної / У 2-х частинах. Частина 2. – К.: Національна академія управління, 2011. – С. 238-240.

12. Дударець Д.В. Особливості причинового зв'язку при злочинному ненаданні допомоги / Д.В. Дударець // Проблеми державного будівництва в Україні №19 : у 2 томах: тези доповідей XVI міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційих процесах», 19-20 березня 2011 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2011. – Т. 1. – С. 107-108.