eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/19/19) Збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ)

There are no translations available. Відбулись збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ). На зборах були присутні 110 представників від усіх структурних підрозділів факультету. Головне питання порядку денного – доповідь декана Юрія Волошина «Про діяльність Факул...
Читати далі...

(10/19/19) «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя»

There are no translations available. На Факультеті міжнародних відносин відбувся показ вистави студентської арт-студії «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя». Захід почався привітанням декана Юрія Волошина, який висловив своє захоплення стуентською аматорською сту...
Читати далі...

(10/17/19) На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)»

There are no translations available. На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)», організований викладачами кафедри, а саме Наталією Василишиною, Р.А. Слобоженко, О.В. Куценко та Т.С.Скри...
Читати далі...

(10/17/19) Фестиваль козацької пісні на ФМВ

There are no translations available. Фестиваль козацької пісні на ФМВ На Факультеті міжнародних відносин пройшов Фестиваль козацької пісні, приурочений до Дня українського козацтва. У заході взяли учать 8 команд, всіх представлених на факультеті спеціальностей. Захід було відкрито ...
Читати далі...

(10/17/19) 10.10.2019

There are no translations available. Професор кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин НАУ Ірина Бонацька, Перший віцепрезидент Асоціації іспаністів України, прийняла участь у прийомі, організуваному Посольством Іспанії в Україні з нагоди свята Дня іспанської нації. Іспан...
Читати далі...

There are no translations available.


КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Новини наукової школи 

_________________________________________________________________________________ 

Евро

8 квітня 2016 року у залі засідань Вченої ради Національного авіаційного університету відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми відповідальності держави», ініціатором і координатором якої виступив провідний науковець – д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права НН ІМВ НАУ В. Ф. Антипенко.

На вказаному заході були присутні видатні вчені-міжнародники України у сфері міжнародного права. Серед шановних гостей заходу – директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Шемшученко Ю. С., д.ю.н. Білас І. Г., д.ю.н. Дмитрієв А. І., д.ю.н. Тимченко Л. Д., д.ю.н. Андрейченко С. С., д.ю.н. Леонов Б. Д., а також представники посольств Молдови та Азербайджану.

Читати далі »  

_________________________________________________________________________________ 


22730

8 квітня 2016 року в Залі засідань вченої ради Національного авіаційного університету (м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1)

відбудеться наукова конференція «Проблеми відповідальності держави».

Конференцію проводить кафедра міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Антипенко Володимир Федорович).

Основним спрямуванням конференції є аналіз сучасного стану відповідальності держави, виявлення і дослідження проблем міжнародно-правової відповідальності держав, розробка рекомендацій щодо удосконалення міжнародно-правового механізму щодо можливості притягнення держави як суб’єкта міжнародного права, що володіє відповідною правосуб’єктністю, до відповідальності.

В рамках конференції планується робота наступних секцій для дискусій:

1. Проблеми забезпечення відповідальності держави;

2. Міжнародно-правові (інституційна та організаційні) механізми притягнення держави до відповідальності;

3. Сучасні реалії притягнення держави до відповідальності та фактори, що цьому заважають.

Запрошуємо науковців, аспірантів, викладачів, студентів та всіх інших зацікавлених осіб до участі у конференції!


Інформаційний лист. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми відповідальності держави»


Information sheet. International scientific conference "Problems of the state liability"

 _________________________________________________________________________________  

22730
12 березня 2015 року в НАУ за участю провідних вітчизняних та зарубіжних вчених відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука і практика: виклики часу».

Підготовку до роботи секції 7 конференції забезпечила кафедра міжнародного права ІМВ НАУ (голова секції "Актуальні проблеми міжнародного права та порівняльного правознавства" конференції – проф. В.Ф. Антипенко, секретар – доц. В.Н. Кубальський). З доповіддю на секційному засіданні виступив, зокрема, зарубіжний гість – Ібрагім Кулієв – завідувач кафедри Національної академії авіації Республіки Азербайджан, д.ю.н., професор. На пленарному засіданні конференції від секції слово мав Олександр Костенко – заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України, д.ю.н., професор.

На початку заходу його учасникам роздано опубліковані збірники матеріалів конференції, в яких містяться тези виступів. За результатами проведеного засідання ухвалено науково-практичні рекомендації. За результатами обговорення доповідей було досягнуто спільної думки про те, що розвиток міжнародного співробітництва є дієвим чинником успішної реалізації майбутніх стратегічних наукових проектів і, в подальшому, сприятиме вдосконаленню чинного національного законодавства, прискорить процес його гармонізації з міжнародним правом.  
         


22745 IMG 3295 IMG 3299 
IMG 3304 IMG 3307 phoca thumb l 12.03 16

                                              

_________________________________________________________________________________  


  21 листопада 2014 року завідувачем кафедри міжнародного права ІМВ НАУ В.Ф. Антипенко на базі кафедри міжнародного права ХНУ імені В. Каразіна було проведено лекції для викладачів та студентів на тему: «Проблеми міжнародного антитерористичного права».

227302273022730
2273022730


_________________________________________________________________________________  


  Колектив кафедри міжнародного права вітає викладача кафедри ГРОМІВЧУК ІВАННУ МИХАЙЛІВНУ з успішним захистом 6 жовтня 2014 року кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 "Міжнародне право" на засіданні Спеціалізованої вченої ради в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бажаємо успіхів, наснаги у науковій діяльності, подальших творчих звершень та плідної праці на освітянській ниві!


         

_________________________________________________________________________________  

ava


  28 травня в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась наукова конференція «Міжнародно-правові засоби боротьби з тероризмом: від нормативних визначень до практики застосування норм». В заході взяли участь завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор О.В. Задорожній, д.ю.н., професор кафедри міжнародного права М.О. Медведєва, д.ю.н., с.н.с. кафедри міжнародного права О.О. Гріненко, д.ю.н., професор, професор кафедри міжнародного права Національного університету державної податкової служби України Л.Д. Тимченко, д.ю.н., доцент А.Д. Гулієв, завідувач кафедри міжнародного права Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Л.В. Новікова, завідувач кафедри міжнародного права Національного університету державної податкової служби України Л.О. Тимченко, адвокат, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України А.С. Нерсесян, викладачі та аспіранти кафедри міжнародного права ІМВ НАУ.

З основною доповіддю на тему «Конфліктологічний підхід до кваліфікації міжнародного злочину «тероризм»» виступив д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права ІМВ НАУ В.Ф. Антипенко. Доповідь колишнього начальника штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, генерал-майора у відставці В.Ф. Антипенка викликала неабиякий інтерес та жваву дискусію. Доповідач надав грунтовні відповіді на численні питання учасників заходу у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на сході нашої країни.
         

 Доповідь Антипенка В.Ф. 
1 2  

                                              _________________________________________________________________________________  


 

1


  27 лютого 2014 року в НАУ відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі». Вона об’єднала знаних науковців, молодих учених та юристів-практиків із 20 країн світу, 23 регіонів України, 84 вищих навчальних закладів та 42 вітчизняних та зарубіжних організацій та установ.
Підготовку до роботи секції 7 конференції здійснювала кафедра міжнародного права ІМВ НАУ. Модераторами секційного засідання "Актуальні проблеми науки міжнародного права" конференції виступили проф. В.Ф. Антипенко та доц. В.Н. Кубальський. З доповідями на актуальні теми на секційному засіданні виступили, зокрема, зарубіжні гості - аспіранти Ягелонського університету Д. Заяц та К. Мамак.
На початку заходу його учасникам роздано опубліковані збірники матеріалів конференції, в яких містяться тези виступів. За результатами проведеного засідання ухвалено науково-практичні рекомендації.
         

 Програма по секції 7 
 Науково-практичні рекомендації по секції 7
Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції  "Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі".


1 2


_________________________________________________________________________________  


ava


  4 грудня 2013 року в Інституті міжнародних відносин Національного авіаційного університету відбулося урочисте відкриття Інформаційного центру Фонду підтримки публічної дипломатії імені А.М. Горчакова. До відкриття Інформаційного центру було приурочено проведення IV Дипломатичного семінару молодих експертів Росії, України та Білорусі, що проходив на базі Центру з 4 по 6 грудня 2013 року.

З доповіддю на тему «Проблеми боротьби з тероризмом в умовах глобального світу» виступив завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин, доктор юридичних наук, професор Антипенко Володимир Федорович. Студенти спеціальності "Міжнародне право" Черкашин Павло, Калугіна Олена, Барабаш Владислава та Баца Денис гідно представили кафедру міжнародного права на цьому заході.

Закриття IV Дипломатичного семінару молодих експертів України, Росії та Білорусії відбулося в Інформаційному центрі Фонду Горчакова, де учасники в урочистій атмосфері отримали дипломи та висловили подяку організаторам заходу.

_________________________________________________________________________________  

8842


  Указом Президента України № 448/2013 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України» за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм професору кафедри Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету ГУЛІЄВУ Аріфу Джамілю огли присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ».    

                              Щиро вітаємо ГУЛІЄВА Аріфу Джаміля огли з високою державною нагородою і зичимо
                             йому міцного здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення та нових творчих звершень!

 

_________________________________________________________________________________  

титульна


  Колектив кафедри міжнародного права вітає викладача кафедри ВАЖНУ КАТЕРИНУ АНАТОЛІЇВНУ з успішним захистом кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 "Міжнародне право" на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

  Бажаємо успіхів, наснаги у науковій діяльності, подальших творчих звершень та плідної праці на освітянській ниві!

 

_________________________________________________________________________________ 

Изображение 0211


17 квітня в Юридичному інституті відбувся міжкафедральний науковий семінар «Шляхи вдосконалення міжнародного права у боротьбі з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації», організований кафедрою міжнародного права Інституту міжнародних відносин та кафедрою повітряного, космічного та екологічного права Юридичного інституту.

 

              Читати далі


_________________________________________________________________________________ 

main


29 березня 2013 р. в приміщенні Зали засідань Вченої ради Національного авіаційного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція «Проблеми ефективності міжнародного права», організована кафедрою міжнародного права Інституту міжнародних відносин.

 

              Читати далі


_________________________________________________________________________________ 


Титульна


Розроблена на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету міжнародно-кримінологічна концепція як основа для широкого соціологічного і конфліктологічного підходів до криміналізації поведінки учасників міжнародних взаємодій викликала жваву зацікавленість у науковому середовищі країн СНД. 

               Читати далі


_________________________________________________________________________________  


титульна


Колектив кафедри міжнародного права вітає професора кафедри ГУЛІЄВА АРІФА ДЖАМІЛЬ ОГЛИ з успішним захистом докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право, муніципальне право» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України.

Бажаємо успіхів, наснаги у науковій діяльності, подальших творчих звершень та плідної праці на освітянській ниві!

 


_________________________________________________________________________________ 

титульна


25 жовтня 2012 року у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка відбулись міжнародно-правові читання, присвячені 170-річчю кафедри міжнародного права.

 

Читати далі


_________________________________________________________________________________ 


титульна


З нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбулася Міжнародна наукова конференція «Міжнародні відносини в Україні: школи, постаті, проблеми», на яку було запрошено завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету Володимира Федоровича Антипенка.


                     Читати далі


_________________________________________________________________________________ 

титульна


12 жовтня 2012 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» за упорядництвом Російської кримінологічної асоціації, кримінологічної асоціації України, Координаційного бюро з проблем кримінології та Південного регіонального центру НАПрНУ відбулася Міжнародна науково-практична конференція: «Правова і кримінологічна культура в механізмі протидії злочинності».


Читати далі


_________________________________________________________________________________ 


IMG 1516


4 вересня 2012 року Морським благодійним фондом за сприяння кафедри порівняльного і європейського права ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, ТОВ «Червона Рута» проведено круглий стіл, у межах якого провідними юристами-міжнародниками України обговорювались «Проблеми і перспективи соціології міжнародного права». У дискусії взяв участь доктор юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин НАУ Антипенко Володимир Федорович.

                    Читати далі                   


_________________________________________________________________________________ 

на титульну


 Завідувач кафедри міжнародного права ІМВ НАУ доктор юридичних наук, Володимир Федорович Антипенко виступив із науковою доповіддю на Міжнародній науковій конференції «Доктрина міжнародного права та її сучасна роль». Конференція, присв’ячена двадцятиріччю Московського журналу міжнародного права, проходила у Московському державному інституті міжнародних відносин (МГИМО(У)) 25 жовтня 2011 року.


                       Читати далі 

_________________________________________________________________________________ 

Титульна фотографія


 У 2011 році кафедрою міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету був проведений Другий науково-практичний семінар «Міжнародна кримінологія – проблемне поле міждисциплінарних досліджень», за результатами якого був виданий збірник матеріалів семінару.


Читати далі

_________________________________________________________________________________ 


phoca thumb l DSC 2612


 26 лютого 2010 р. згідно плану проведення наукових, науково-технічних, науково-практичних конференцій та семінарів в Національному авіаційному університеті в 2010 р. в залі засідань Вченої ради Національного авіаційного університету кафедрою міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету проведено засідання круглого столу на тему: «Міжнародна кримінологія: стан і перспективи».


                        Читати далі


_________________________________________________________________________________ 


DSC00253


 7 грудня 2007 року в Актовому залі Інституту міжнародних відносин НАУ відбулась міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини на сучасному етапі», організована кафедрою міжнародного права. В заході брали участь представники багатьох юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжних країн. .


                        Читати далі