eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/11/19) Студенти Факультету міжнародних відносин долучилися до зустрічі з американською астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

There are no translations available. Студенти Факультету міжнародних відносин долучилися до зустрічі з американською астронавткою NASA Гайдемарі Стефанишин-Пайпер, яка відбувалася в ангарі НАУ. Під час зустрічі астронавтка розповіла про свої польоти у Космос, про фізику космічного прос...
Читати далі...

(10/09/19) Відкрита лекція члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

There are no translations available. Відкрита лекція члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України З нагоди Дня юриста України на Факультеті міжнародних відносин відбулася відкрита лекція члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, к.ю.н., Заслуженого юриста України Оле...
Читати далі...

(10/07/19) Представники НАУ взяли участь у засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO)

There are no translations available. Представники НАУ взяли участь у засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO) В Афінах (Грецька Республіка) відбулося засідання Ради директорів Європейської організації публічного права (EPLO). EPLO є найавторитетнішою міжна...
Читати далі...

(10/05/19) Привітання декана з Днем працівника освіти

There are no translations available. Шановні колеги! Щиросердечно вітаю з професійним святом – Днем працівників освіти! Висловлюю Вам щиру подяку за щоденну наполегливу працю, самовідданість, бажання вершити добрі справи на благо спільної ідеї – творити сьогодення й майбутнє нашої ...
Читати далі...

(10/05/19) «Світові фондові ринки» та «Міжнародні фінансові ринки»

There are no translations available. Студенти 4 курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» під керівництвом доцента кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Марини Рички відвідали Центр Біржових Технологій, де отримали практичні навички до вивчення дисциплін «...
Читати далі...

There are no translations available.


                                                   НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

                                       Публікації співробітників кафедри 2012-2013 рр.

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 4 монографії:

1.Іванченко Г.Ф. Актуальні проблеми економічної кібернетики/ Монографія. – К.:ВД «Стилос», 2012. – 366 с.
2. Іванченко Г.Ф. Інформаційні системи в економіці/ Монографія. – К.:КНЕУ, 2012. – 425 с.
3. Іванченко Г.Ф. Інформаційно-когнітивні системи нового покоління/ Кол. Монографія під ред. д.е.н., проф. О.Ю. Чубукової . – К.:КНУДТ, 2012. – 566 с.
4. Ржевська Н.Ф. Політичний аналіз і стратегічне прогнозування в США: інституційний вимір/Монографія. – Дрогобич: Коло, 2012. – 256 с.

Викладачами кафедри опубліковано 26 наукових праць (статей та тез доповідей), з них 2 праці - в зарубіжних виданнях; 1 – в виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus; 21 – в наукових фахових виданнях України; 2 – в наукових виданнях України:

1.Вахнован В.Ю., Іванкевич О.В., Мазур В.І. Організація роботи зі сховищем наукових журналів в бібліотеці Національного авіаційного університету // Проблеми інформатизації та управління. - К.: НАУ,2012. - Вип.З (39). - С. 52-58.

2. Іванкевич О.В. Створення електронного репозитарію Національного авіаційного університету // Проблеми інформатизації та управління. - Вип. 2 (38). - К.: НАУ, 2012. - 32 с.

5. Іванченко Г.Ф. Застосування методу бджолиних колоній для розв’язку задач оптимізації // Вісник Київського національного універ-ситету технологій та дизайну. - 2012. - Вип.6. - С. 196-201.

6. Іванченко Г.Ф. Прикладні системи колективного інтелекту // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2012. - Вип. 2 (18). - С. 41-45.

7. Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2012. - №1. - С. 104-108.

8. Кондратенко О.Ю. Наукові старти двох поколінь академічних істориків // Література та культура Полісся: зб. наук, праць. - Ніжин: НДУ ім. М.В. Гоголя, 2012. — Вип. 69: Історико-соціальні та культурні процеси України і Полісся в сучасних дослідженнях. - С. 354-366.

9. Кондратенко О.Ю. До біографії та наукової діяльності члена- кореспондента С. Юшкова // Історіографічні дослідження в Україні: 36. наук, праць. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22. - С. 44-58.

10. Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2013. - № 9/1. - Т. 21. -Вил. 23 (3).-С. 99-105.

11.Кондратенко О.Ю. Російсько-американські відносини на зламі тисячоліть // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2012. - Вип. 4. - С. 192-197.

12.Кондратенко О.Ю. Формування та реалізація зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації 1991-1997 pp. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2012. - № 9/1. - Т. 20. - Вип. 22 (2). - С. 112-118.

13. Мазур В.І., Чмельов В.О. Ukraine and Europen Union Open Skies // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: 36. наук, ст. - К.: НАУ, 2012.- Вип. 1-2.- С. 81-85.

14.Ржевська Н.Ф. Функції й напрями діяльності «мозкових центрів» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Частина 1 - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІМВ, 2012. - Ч. І. - С. 90 - 99.

15.Ржевська Н.Ф. «Мозкові центри» як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз// Політичний менеджмент: Науковий журнал. - 2012. -№1/2(52-53). - С.161-169.

16.Ржевська Н.Ф. Інституційний вимір політичного аналізу і прогнозування в США// Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. К.,2012. - Випуск 60 (№5). -С. 737-741.

17.Ржевська Н.Ф. Метод інституціоналізації в політичному аналізі та прогнозуванні //Сучасна українська політика: Наукове видання. К.,2012.- Випуск 27. - С.23-31.

18.Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне: критерії визначення і здійснення // «Грані» Науково-теоретичний і громадсько- політичний альманах. - 2012. - 8 (89) - С.99 - 102.

19.Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування: багатофакторні підходи в прогнозуванні// Вісник Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2012. - №1. - С.28-37.

20.Ржевська Н.Ф. Комплексне моделювання у прогнозуванні та розробка міжнародних сценаріїв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2012. - Вип. 4(3).-С.170-175.

21.Ржевська Н.Ф. Парадокси становлення політичної експертизи // Політичний менеджмент: Науковий журнал. - 2012. - №4(55). - С.63-72.

22.Ржевська Н.Ф. Політичний аналіз у здійсненні стратегічного прогнозування США//Сучасна українська політика: Наукове видання. К.,2012.-Випуск 28. - С.280-292.

23.Ржевська Н.Ф. Нові вимоги до зовнішньополітичної стратегії Б.Обами: точка зору експертів // Нова парадигма: Журнал наукових праць. — 2013.- Випуск 115.-С.

24.Ржевська Н.Ф. Роль «мозкових центрів» у формуванні ідейних засад зовнішньої політики//Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ, Серія Економіка, право, політологія, туризм.- К.: НАУ,2012.- Вип.1- 2.- С.85-90.

25.Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне: критерії визначення та принципи здійснення/Влада та управління.Збірник наукових праць.- Вип.2.- Чернівці: «Букрек»,2012. - С.90-109.

26.Ржевская Н.Ф.Актуальные особенности использования исследовательских методов американскими центрами исследований внешней политики // Научные ведомости Белгородского государственного уннверситета.- Белгород, Серия История. Политология. Экономика. Информатика.- 2013.- Вип.26. - С.

27.Ivanchenko N, Ivanchenko G. Semantic networks of financial potential of economic safety of enterprise // EIIC 2012: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, 3-7 September 2012, P. 238-241. http:// www.eiic.cz.Участь викладачів кафедри у наукових конференціях


1. Алієв M.M. Політика ЄС в системі підготовки фахівців // Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості, технології: Міжнародна науково-практична конференція професорсько- викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів, 29-30 березня 2012 р. - Ніжин: ПП Лисенко, 2012.

2. Іванкевич О.В., Мазур В.І. Індексація наукових журналів Національного Авіаційного Університету у міжнародних наукометричних базах даних // АВІА-2013: IX міжнародна науково- технічна конференція, - К.: НАУ, 2013.- Т. 3.

3. Іванченко Г.Ф. Методологія синтезу систем ЕКБП методом семантичних матриць. Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоеколого-економічних систем: IV міжнар. наук.- практ. конф., 16-18 жовтня 2012 р.:тези доп. - К., 2012. - С. 17-19.

4. Іванченко Г.Ф. Основні аспекти управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи. Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: І міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 вересня 2012 p.: тези доп. - Дніпропетровськ.: Біла К.О., 2012. - Частина 2. - С. 6-7.

5. Іванченко Г.Ф. Побудова системи управління знаннями підприємства. Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами, Алушта, X міжнародна науково-практична конференція, 19-16 вересня 2012 р. : тези доп. — Харків, 2012. - С. 33-34.

6. Іванкевич О.В. Створення електронного архіву наукових робіт Національного авіаційного університету на базі технології Dspace// Комп'ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 13- 15 червня 2012 р. Національний авіаційний університет / редкол.: І.А. Жуков та ін. - К.: НАУ, 2012. - С. 60.

7. Кондратенко О.Ю. До походження двох генерацій українських академічних істориків // Дні науки історичного факультету - 2012: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (12-13 квітня 2012): тези доп. - К.: КНУ, 2012. - Вип. 5. - Ч. 2. - С. 43-45.

8. Кондратенко О.Ю. Історична наука та історики в умовах компартійного диктату // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції 28 квітня 2012 p.: тези доп. - Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2012. - Ч. Ш. - С. 42-44.

9. Ржевська Н.Ф. Системність в політичному аналізі та прогнозуванні США // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Збірник матеріалів У Міжнародної науково-практичної конференції. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012.-С.117-120.

10. Ржевська Н.Ф. Використання політичного аналізу в американській політичній практиці // Придніпровські соціально-гуманітарні читання //Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 2012. -С. 135-139.

11. Ржевская Н.Ф. Критерии определения и принципы осуществления политического и стратегического прогнозирования //Международные отношения и интеграционньїе проекти на постсоветском пространстве// Материалы Международной научно-практической конференции. - Днепропетровск, 2012. - С.4-6.

12. Ржевська Н.Ф.Інституційний аналіз в політичному прогнозуванні// Придніпровські соціально-гуманітарні читання// Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2012. - С.32-34.

13. Ржевська Н.Ф. Аналітичні центри як «виробники» інтелектуального простору: американська та транснаціональна традиції// Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Луцьк, 2012. -С.17-21.

14. Ржевська Н.Ф. Прикладні аспекти методу політичного аналізу//Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри// Матеріали міжнародної наукової конференції. - К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. С.25-24.

15. Ржевська Н.Ф. Зовнішньополітична стратегія Б.Обами: прогнози експертів // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос- культурних взаємодій: Збірник матеріалів У Міжнародної науково- практичної конференції . - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013.-С..

16. Стадніченко О.І. Інформаційна глобалізація: виклики для нації // Інформація, комунікація, суспільство 2013: Матеріали 2-ї міжнародної

17. наукової конференції - Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. - С. 88-90.

18. Стадніченко О.І. Захист інформації з обмеженим доступом в Україні: історичний аспект // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. - К.: НАУ, 2013.-С. 111-113.

19. Nickolay Zosimovich, Vira Mazur. Designing computer analog of head-up displays in control of UAV // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бьдещите изследвания», - 2012. Том 34. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - стр. 21-26.

20. М.М. Aliiev. Transformation of transport EU policy in the post-bipolar period // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. -K.,2012.-P.6.1.1-6.1.6.

21. V.O. Chmelyov. Role of strategy of national security of the state in system of the international relations // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.11-6.1.14.

22. A.N. Goncharenko. Preventive diplomacy and asymmetric strategies in the international security policy and antiterrorist operations // Aviation in the XX- st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27,2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.14-6.1.20.

23. O.Yu. Kondratenko. Forming of foreign-policy doctrine of Russian Federation (1991-1996) // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.20-6.1.25.

24. V.I. Mazur, N.V. Zosimovich. Prospects of Ukraine’s joining of EU open skies agreement // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.32-6.2.1.

25. Rzhevska N.F. Strategic prediction systematicness in the USA political analisis model // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27,2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.25-6.1.27.