eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(08/08/19) Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи

There are no translations available. Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи Указом Президента України №584/2019 від 7 серпня 2019 року з метою сприяння подальшому розвитку правової ...
Читати далі...

(07/23/19) Робочий візит декана Факультету міжнародних відносин НАУ до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (Аланія, Туреччина)

There are no translations available. Робочий візит декана Факультету міжнародних відносин НАУ до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (Аланія, Туреччина) Декан Факультету міжнародних відносин НАУ Юрій Волошин здійснив робочий візит до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (ALKU), де зустрівс...
Читати далі...

(07/19/19) Курси з підготовки до ЗНО

There are no translations available. Курси з підготовки до ЗНО  Національний авіаційний університет запрошує учнів 10-11 класів на курси з підготовки до ЗНО та вступу до ЗВО з навчальних предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, англійська мова, фі...
Читати далі...

(07/19/19) Загальноуніверситетський профорієнтаційний та освітній проект "Пробне ЗНО-2019"

There are no translations available. Загальноуніверситетський профорієнтаційний та освітній проект "Пробне ЗНО-2019" РЕЄСТРАЦІЯ  Національний авіаційний університет запрошує учнів 10 - 11 класів закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів коле...
Читати далі...

(07/18/19) Тренінги для підготовки до ЗНО-2020

There are no translations available. Тренінги для підготовки до ЗНО-2020 Національний авіаційний університет ️запрошує учнів 10–11 класів до участі у безкоштовних тренінгах із підготовки до ЗНО – 2020. Тренінги допоможуть абітурієнтам: правильно обрати навчальні предмети для підготовки ...
Читати далі...

There are no translations available.


                                                   НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

                                       Публікації співробітників кафедри 2012-2013 рр.

За звітний період викладачами кафедри підготовлено 4 монографії:

1.Іванченко Г.Ф. Актуальні проблеми економічної кібернетики/ Монографія. – К.:ВД «Стилос», 2012. – 366 с.
2. Іванченко Г.Ф. Інформаційні системи в економіці/ Монографія. – К.:КНЕУ, 2012. – 425 с.
3. Іванченко Г.Ф. Інформаційно-когнітивні системи нового покоління/ Кол. Монографія під ред. д.е.н., проф. О.Ю. Чубукової . – К.:КНУДТ, 2012. – 566 с.
4. Ржевська Н.Ф. Політичний аналіз і стратегічне прогнозування в США: інституційний вимір/Монографія. – Дрогобич: Коло, 2012. – 256 с.

Викладачами кафедри опубліковано 26 наукових праць (статей та тез доповідей), з них 2 праці - в зарубіжних виданнях; 1 – в виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus; 21 – в наукових фахових виданнях України; 2 – в наукових виданнях України:

1.Вахнован В.Ю., Іванкевич О.В., Мазур В.І. Організація роботи зі сховищем наукових журналів в бібліотеці Національного авіаційного університету // Проблеми інформатизації та управління. - К.: НАУ,2012. - Вип.З (39). - С. 52-58.

2. Іванкевич О.В. Створення електронного репозитарію Національного авіаційного університету // Проблеми інформатизації та управління. - Вип. 2 (38). - К.: НАУ, 2012. - 32 с.

5. Іванченко Г.Ф. Застосування методу бджолиних колоній для розв’язку задач оптимізації // Вісник Київського національного універ-ситету технологій та дизайну. - 2012. - Вип.6. - С. 196-201.

6. Іванченко Г.Ф. Прикладні системи колективного інтелекту // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2012. - Вип. 2 (18). - С. 41-45.

7. Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2012. - №1. - С. 104-108.

8. Кондратенко О.Ю. Наукові старти двох поколінь академічних істориків // Література та культура Полісся: зб. наук, праць. - Ніжин: НДУ ім. М.В. Гоголя, 2012. — Вип. 69: Історико-соціальні та культурні процеси України і Полісся в сучасних дослідженнях. - С. 354-366.

9. Кондратенко О.Ю. До біографії та наукової діяльності члена- кореспондента С. Юшкова // Історіографічні дослідження в Україні: 36. наук, праць. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 22. - С. 44-58.

10. Кондратенко О.Ю. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2013. - № 9/1. - Т. 21. -Вил. 23 (3).-С. 99-105.

11.Кондратенко О.Ю. Російсько-американські відносини на зламі тисячоліть // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2012. - Вип. 4. - С. 192-197.

12.Кондратенко О.Ю. Формування та реалізація зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації 1991-1997 pp. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2012. - № 9/1. - Т. 20. - Вип. 22 (2). - С. 112-118.

13. Мазур В.І., Чмельов В.О. Ukraine and Europen Union Open Skies // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ: 36. наук, ст. - К.: НАУ, 2012.- Вип. 1-2.- С. 81-85.

14.Ржевська Н.Ф. Функції й напрями діяльності «мозкових центрів» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Частина 1 - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ІМВ, 2012. - Ч. І. - С. 90 - 99.

15.Ржевська Н.Ф. «Мозкові центри» як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз// Політичний менеджмент: Науковий журнал. - 2012. -№1/2(52-53). - С.161-169.

16.Ржевська Н.Ф. Інституційний вимір політичного аналізу і прогнозування в США// Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. К.,2012. - Випуск 60 (№5). -С. 737-741.

17.Ржевська Н.Ф. Метод інституціоналізації в політичному аналізі та прогнозуванні //Сучасна українська політика: Наукове видання. К.,2012.- Випуск 27. - С.23-31.

18.Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне: критерії визначення і здійснення // «Грані» Науково-теоретичний і громадсько- політичний альманах. - 2012. - 8 (89) - С.99 - 102.

19.Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування: багатофакторні підходи в прогнозуванні// Вісник Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. - 2012. - №1. - С.28-37.

20.Ржевська Н.Ф. Комплексне моделювання у прогнозуванні та розробка міжнародних сценаріїв // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: зб. наук, праць. - Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2012. - Вип. 4(3).-С.170-175.

21.Ржевська Н.Ф. Парадокси становлення політичної експертизи // Політичний менеджмент: Науковий журнал. - 2012. - №4(55). - С.63-72.

22.Ржевська Н.Ф. Політичний аналіз у здійсненні стратегічного прогнозування США//Сучасна українська політика: Наукове видання. К.,2012.-Випуск 28. - С.280-292.

23.Ржевська Н.Ф. Нові вимоги до зовнішньополітичної стратегії Б.Обами: точка зору експертів // Нова парадигма: Журнал наукових праць. — 2013.- Випуск 115.-С.

24.Ржевська Н.Ф. Роль «мозкових центрів» у формуванні ідейних засад зовнішньої політики//Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ, Серія Економіка, право, політологія, туризм.- К.: НАУ,2012.- Вип.1- 2.- С.85-90.

25.Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне: критерії визначення та принципи здійснення/Влада та управління.Збірник наукових праць.- Вип.2.- Чернівці: «Букрек»,2012. - С.90-109.

26.Ржевская Н.Ф.Актуальные особенности использования исследовательских методов американскими центрами исследований внешней политики // Научные ведомости Белгородского государственного уннверситета.- Белгород, Серия История. Политология. Экономика. Информатика.- 2013.- Вип.26. - С.

27.Ivanchenko N, Ivanchenko G. Semantic networks of financial potential of economic safety of enterprise // EIIC 2012: Proceedings in Electronic International Interdisciplinary Conference, 3-7 September 2012, P. 238-241. http:// www.eiic.cz.Участь викладачів кафедри у наукових конференціях


1. Алієв M.M. Політика ЄС в системі підготовки фахівців // Пріоритети інноваційного розвитку АПВ України: досвід, можливості, технології: Міжнародна науково-практична конференція професорсько- викладацького складу, науковців, аспірантів і студентів, 29-30 березня 2012 р. - Ніжин: ПП Лисенко, 2012.

2. Іванкевич О.В., Мазур В.І. Індексація наукових журналів Національного Авіаційного Університету у міжнародних наукометричних базах даних // АВІА-2013: IX міжнародна науково- технічна конференція, - К.: НАУ, 2013.- Т. 3.

3. Іванченко Г.Ф. Методологія синтезу систем ЕКБП методом семантичних матриць. Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоеколого-економічних систем: IV міжнар. наук.- практ. конф., 16-18 жовтня 2012 р.:тези доп. - К., 2012. - С. 17-19.

4. Іванченко Г.Ф. Основні аспекти управління економічною безпекою підприємства в умовах кризи. Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз: І міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 вересня 2012 p.: тези доп. - Дніпропетровськ.: Біла К.О., 2012. - Частина 2. - С. 6-7.

5. Іванченко Г.Ф. Побудова системи управління знаннями підприємства. Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами, Алушта, X міжнародна науково-практична конференція, 19-16 вересня 2012 р. : тези доп. — Харків, 2012. - С. 33-34.

6. Іванкевич О.В. Створення електронного архіву наукових робіт Національного авіаційного університету на базі технології Dspace// Комп'ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 13- 15 червня 2012 р. Національний авіаційний університет / редкол.: І.А. Жуков та ін. - К.: НАУ, 2012. - С. 60.

7. Кондратенко О.Ю. До походження двох генерацій українських академічних істориків // Дні науки історичного факультету - 2012: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (12-13 квітня 2012): тези доп. - К.: КНУ, 2012. - Вип. 5. - Ч. 2. - С. 43-45.

8. Кондратенко О.Ю. Історична наука та історики в умовах компартійного диктату // Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції 28 квітня 2012 p.: тези доп. - Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2012. - Ч. Ш. - С. 42-44.

9. Ржевська Н.Ф. Системність в політичному аналізі та прогнозуванні США // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: Збірник матеріалів У Міжнародної науково-практичної конференції. - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012.-С.117-120.

10. Ржевська Н.Ф. Використання політичного аналізу в американській політичній практиці // Придніпровські соціально-гуманітарні читання //Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 2012. -С. 135-139.

11. Ржевская Н.Ф. Критерии определения и принципы осуществления политического и стратегического прогнозирования //Международные отношения и интеграционньїе проекти на постсоветском пространстве// Материалы Международной научно-практической конференции. - Днепропетровск, 2012. - С.4-6.

12. Ржевська Н.Ф.Інституційний аналіз в політичному прогнозуванні// Придніпровські соціально-гуманітарні читання// Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 2012. - С.32-34.

13. Ржевська Н.Ф. Аналітичні центри як «виробники» інтелектуального простору: американська та транснаціональна традиції// Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Луцьк, 2012. -С.17-21.

14. Ржевська Н.Ф. Прикладні аспекти методу політичного аналізу//Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри// Матеріали міжнародної наукової конференції. - К., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. С.25-24.

15. Ржевська Н.Ф. Зовнішньополітична стратегія Б.Обами: прогнози експертів // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос- культурних взаємодій: Збірник матеріалів У Міжнародної науково- практичної конференції . - Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013.-С..

16. Стадніченко О.І. Інформаційна глобалізація: виклики для нації // Інформація, комунікація, суспільство 2013: Матеріали 2-ї міжнародної

17. наукової конференції - Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. - С. 88-90.

18. Стадніченко О.І. Захист інформації з обмеженим доступом в Україні: історичний аспект // Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. - К.: НАУ, 2013.-С. 111-113.

19. Nickolay Zosimovich, Vira Mazur. Designing computer analog of head-up displays in control of UAV // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бьдещите изследвания», - 2012. Том 34. Технологии. Физика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - стр. 21-26.

20. М.М. Aliiev. Transformation of transport EU policy in the post-bipolar period // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. -K.,2012.-P.6.1.1-6.1.6.

21. V.O. Chmelyov. Role of strategy of national security of the state in system of the international relations // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.11-6.1.14.

22. A.N. Goncharenko. Preventive diplomacy and asymmetric strategies in the international security policy and antiterrorist operations // Aviation in the XX- st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27,2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.14-6.1.20.

23. O.Yu. Kondratenko. Forming of foreign-policy doctrine of Russian Federation (1991-1996) // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.20-6.1.25.

24. V.I. Mazur, N.V. Zosimovich. Prospects of Ukraine’s joining of EU open skies agreement // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27, 2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.32-6.2.1.

25. Rzhevska N.F. Strategic prediction systematicness in the USA political analisis model // Aviation in the XX-st centum «Safety in aviation and space technologies»: The fourth world congress, September 25-27,2012.: theses of abstracts. - K., 2012. - P.6.1.25-6.1.27.