eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(07/10/18) До уваги абітурієнтів, які вступають на спеціальність 061 "Журналістика"! Творчий залік скасовано!

До уваги абітурієнтів, які вступають на спеціальність 061 "Журналістика"! Творчий залік скасовано! Відповідно до наказу МОН України № 409 від 23.04.2018 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» внесено зміни до Правил прийому Національного авіаційного університе...
Читати далі...

(07/06/18) Під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету з 11 по 24 червня

Під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету з 11 по 24 червня 2018 року відві...
Читати далі...

(07/04/18) Церемонія вручення дипломів для випускників Навчально-наукового інституту міжнародних відносин освітнього ступеня «бакалавр»

Церемонія вручення дипломів для випускників Навчально-наукового інституту міжнародних відносин освітнього ступеня «бакалавр» за напрямами підготовки: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право», «Міжнародна інформація», «Журналістик...
Читати далі...

(06/23/18) У рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 21 червня 2018 року відвідали Офіс Координатора системи

У рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 21 червня 2018 року відвідали Офіс Координатора системи ООН в Україні ...
Читати далі...

(06/20/18) 18 червня 2018 року студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ в межах навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Конституційний Суд України

18 червня 2018 року студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ в межах навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Конституційний Суд України. Під час проведення екскурсії студенти ознайомилися з історію...
Читати далі...

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Публікації викладачів

Бєкланія Н.В.

 1. Бєлканія Н.В., Світич Л.М.  The ways of enhancing second language acquisition Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  наук.-практ. конф., 16  березня 2012 р. – К., 2012. – C.42-44.
 2. Бєлканія Н.В. Foreign language acquisition patterns based on critical thinking approaches English in Globalised World: зб. наук. праць (англ.м). – Кам’янець -Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. – C. 27-28.
 3. Бєлканія Н.В.,Світич Л.М. Cognitive background of foreign language instruction Сучасні напрямки викладання гуманітар-них дисциплін  у серед-ніх та вищих  навчальних закладах: мова, література, історія: II між нар.  наук.-практ. конф., 25-26  квітня 2012р. –  Горлівка, 2012. – С. 261-263 .


Бондаренко Л.О.

 1. Бондаренко Л.О. Зміни у підходах до навчання аудіювання Теоретичні та методологічні проблеми дослідження іноземних мов: Всеукраїнська науково-практична конференції, 20 березня 2008 р. – К. НАУ, 2008. – С. 46-47.
 2. Бондаренко Л.О. Тести, які допомагають студентам Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково-практична конференція, 19 березня 2009 р. – К. НАУ, 2009. – С. 127-130.
 3. Бондаренко Л.О. Is Translation Teachable? Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2010 р. – К. Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – С. 11-14.
 4. Бондаренко Л.О. Переклад географічних назв: проблеми та стратегії  Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К. Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 18-21.
 5. Бондаренко Л.О. On-line tools for future interpreters and translators  XVII TESOL – Ukraine International Conference: English in Globalized World: 17 Міжнародна конференція, 15-16 березня 2012 р., збірник наукових праць (англ. м.) – Кам’янець-Подільський: ВПП “Апостроф”, 2012. – С. 23-24.


Василишина Н.М.


1. Василишина Н.М. Комунікативна компетентність як важливий аспект професійної   підготовки фахівців  міжнародного туризму Наукові записки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. СІ (101). – С. 64  – 71.

2. Василишина Н.М. Академічна мобільність студентів як фактор підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України у Європейському просторі Наукові записки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. С(100). – С. 49 – 56.

3. Василишина Н.М. Особливості модернізації самостійної роботи студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікативних технологій Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – С. 18 – 23.

4. Василишина Н.М., Василишина Ю.М. Innovative case studies method application in the process of foreign language communicative preparation of future international economic relations experts Наукові записки: зб. наук. праць. – Острог:  Національний університет ”Острозька академія”, 2012. – Вип. 24. –С. 236 – 239.

5. Василишина Н.М. Shaping business correspondence skills in higher-institutions students is inevitable component of communicative competence model Наукові записки: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. 106. – С. 242 – 244.

6. Василишина Н.М. Мaster of effective business communication writing skills by future international relations professionals Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць – К.: НАУ, 2014.– Вип. 5(1). – С. 36 – 40.

7. Василишина Н.М. Подорожування по світу (Getting around the world) Навчальний посібник. – Бориспіль:Ризографіка, 2012. – 126 с.

8. Василишина Н.М. English in Context Навчальний посібник. – К.: Прінт-Лайн, 2014. – 196 с.


Мельник Є.Ю.

1. Мельник Є.Ю. Chacun est ici chez soi Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 70-72.

2. Мельник Є.Ю. Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь у сфері культурознавчого туризму: зустріч із французькими  замками Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 62-65.

3. Мельник Є.Ю. Pour qu’elle soit jolie, ma chanson… Le français dans le monde. –  2015. – №397. – Р. 75-76.

4. Мельник Є.Ю. A la découverte des châteaux français Le français dans le monde. –  2013. – №388. – Р. 73-74.

5. Мельник Є.Ю. Grammaire en communication (modes et temps) Навч. посібник. – Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство Черкаської обласної ради,  2012. – 90 с.


Сандовенко І.В.

 1. Сандовенко І.В. Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. – К.: Університет “Україна”, 2010. – №  7(9). – С.150-156.
 2. Сандовенко І.В. Впровадження принципів універсального дизайну у викладанні в університетській освіті Канади Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 8 (61). – С.397-401.
 3. Сандовенко І.В. Особливості механізмів забезпечення якості вищої освіти Канади Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – К.: НПУ, 2010. - Випуск 22. – С.422-425.
 4. Сандовенко І.В.,Кулешова О.М. Adopting Rubrics for English e-Projects Designed for Students with a Major in International Relations   Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 108-112.
 5. Сандовенко І.В. Концепція сталого розвитку як детермінанта міждисциплінарного і комплексного підходу в туристській вищій освіті провінції Онтаріо Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: зб. наук. праць. – К.: Гнозис, 2013. – Т. 1 (43) . – Вип. 31. –С.289–295.
 6. Сандовенко І.В. Інтеграція наукових досліджень в програми підготовки фахівців сфери туризму в університетах Канади Проблеми освіти: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 79.


Ржевська Д.О.

1. Ржевська Д.О. Проблема відтворення японських ономатопоетичних слів японською та англійською мовами у художньому тексті Наукові записки. – 2012. – Вип. 104(1).  –С. 298-302.

2. Ржевська Д.О. Фреймова семантика у перекладі японських звукосимволізмів Наукові записки. – 2013. – Вип. 115(1).  –С. 361-365.


Гапон Ю.А.

1. Гапон Ю.А. Упражнения для обучения прагматичес-кой адаптации перевода научной литературы. Современный научный вестник: науч.-теоретич. и практик. журн./гл.ред. Н.Х.Корецкий – Белгород: «Руснаучкнига», 2010. – № 8(90). – С. 63-76.

2. Гапон Ю.А., Слобоженко Р.А. Development of discourse and functional skills of pragmatic  adaptation when translating English publicistic texts. Современный научный вестник: науч.-теоретич. и практик. журн./гл.ред. Н.Х.Корецкий – Белгород: «Руснаучкнига», 2011.– № 8(104). – С. 85-92.

3. Гапон Ю.А., Гудманян А.Г. Methodology of teaching foreign language activities. – К.: «НАУ-друк», 2010. – 68 с.

4. Гапон Ю.А., Гріліхес І.В. Організація поточного оцінювання в умовах кредитно-модульної системи навчання іноземних мов Europejska nauka XXI powieką – 2014: X międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07-15 maja, 2014: матер. конф.– Przemyśl, 2014. – Vol. 16.  – S. 19-25.

5. Гапон Ю.А. Оцінювання навчальних письмових перекладів англомов-них фахових текстів Бъдещие изследвания – 2015: XI международна научна практична конференция, 17-25 февруари, 2015: матер. конф. – София, 2015. – Том 7. – С. 84-90

6. Гапон Ю.А. Формування семантичної компетенції майбутніх перекладачів Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція, 3 квітня 2010 р. – К.: «НАУ-друк», 2010. – C. 83-86.


Гундарєва В.О.

 1. Гундарєва В.О. Types of activities used for teaching the discipline “ English for professional purposes. International Law” English in the Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», – 2012. С. 62-63.
 2. Гундарєва В.О. Системний підхід до вивчення іноземної мови спеціальності. Міжнародне право Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К.: НАУ, 2011. – С. 42-48.
 3. Гундарєва В.О., Курнилович М.О. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Науково-практична конференція, 18 березня 2010 р. – К.: НАУ, 2010. – C.43-45.
 4. Гундарєва В.О., Курнилович М.О. Типи завдань, що можуть використо-вуватися для тренування й покращення студентських навичок усного і письмового перекладу з дисципліни «Іноземна мова спеціальності. Міжнародне право» Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Науково-практична конференція, 16 березня 2012 р. - К.: НАУ, 2012. – С. 97-101.
 5. Гундарєва В.О. Professional English. International Law Навчальний посібник. – К.: КП «Криворізька друкарня», 2011.  – 257 с.