eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(07/10/18) До уваги абітурієнтів, які вступають на спеціальність 061 "Журналістика"! Творчий залік скасовано!

До уваги абітурієнтів, які вступають на спеціальність 061 "Журналістика"! Творчий залік скасовано! Відповідно до наказу МОН України № 409 від 23.04.2018 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів» внесено зміни до Правил прийому Національного авіаційного університе...
Читати далі...

(07/06/18) Під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету з 11 по 24 червня

Під час проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету з 11 по 24 червня 2018 року відві...
Читати далі...

(07/04/18) Церемонія вручення дипломів для випускників Навчально-наукового інституту міжнародних відносин освітнього ступеня «бакалавр»

Церемонія вручення дипломів для випускників Навчально-наукового інституту міжнародних відносин освітнього ступеня «бакалавр» за напрямами підготовки: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право», «Міжнародна інформація», «Журналістик...
Читати далі...

(06/23/18) У рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 21 червня 2018 року відвідали Офіс Координатора системи

У рамках проходження навчальної практики «Вступ до фаху» студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету 21 червня 2018 року відвідали Офіс Координатора системи ООН в Україні ...
Читати далі...

(06/20/18) 18 червня 2018 року студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ в межах навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Конституційний Суд України

18 червня 2018 року студенти 1 курсу зі спеціальності «Міжнародне право» Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ в межах навчальної практики «Вступ до фаху» відвідали Конституційний Суд України. Під час проведення екскурсії студенти ознайомилися з історію...
Читати далі...


Найвідоміші праці, опубліковані останніми роками за участю викладачів кафедри

 
Сіденко С.В. автор понад 100 наукових публікацій, в т.ч. індивідуальних монографій «Соціальний вимір ринкової економіки» (1998) та «Неекономічні чинники світового економічного розвитку» (2011р.) та 14 монографій у співавторстві, серед яких: "Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації" (2001),  "Цивилизационные модели современности и их исторические корни" (2002), "Философия экономики" (2002), "Цивилизационная структура современного мира" (2006), "Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку" (2006), «Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних супеностей» (2007),  «Konwergencya modeli ekonomicznych w Polska i Ukraina (2009), «Идентичность и ценности в эпоху глобализации» (2013). Наукові праці автора опубліковані як в Україні, так і за кордоном, зокрема, у Росії, Словаччині, Італії, Канаді, Польщі.
                           
Філіпенко А.С. -  відомий український український учений-економіст, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України. Автор понад 250 наукових публікацій, серед яких монографії та підручники: «Економічні стратегеми України» (в співавторстві, 1998); «Міжнародна торгівля та інвестиції» (в співавторстві, 1999); «Економічний розвиток сучасної цивілізації» (2000); «Економічний розвиток: європейський контекст» (2001); «Экономическое развитие: цивилизационный подход» (Москва, 2001); «Економічний розвиток сучасної цивілізації» (2002, ісп. мова — Куба); «Цивілізаційні виміри економічного розвитку»(2002); «Основні проблеми економіки розвитку» (2003); «Міжнародні економічні відносини: історія» (2006); «Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність» (2007).
                                                                     
Біла С.О. має понад 100 публікацій, зокрема монографії у співавторстві «Україна в 2005 - 2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку») (2009); «Ресурсний потенціал міст районного значення у соціально-економічному розвитку країни» (2009), «Глобальна економічна криза 2008 – 2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні», (2010), «Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс» (2010), «Державне управління регіональним розвитком України» (2010), «Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України» (2011).

Музей

Авторський розділ у монографії: Bila Svitlana. Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions (р. 157 – 165)

Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph /edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2016. – 204 p.

Authors of study within the monograph came to conclusion that need the use of modern models and mechanisms for development of tourist businesses, the basic elements which are of pricing policy, economics security, use of project management and crisis management, modern marketing tools, strategies for improving competitiveness. Authors identified the most important factors that hinder the development of tourist businesses in face of increasing competition. Research results have been implemented on various models of functioning of tourist businesses, business hotel and restaurant complex. Results obtained during the research can be used in decision-making at level of, as the subjects of tourist business and infrastructure, and at level of local governments, in formation of competitive advantages and development of tourism. Results can also be used by students and young scientists on modern concepts of tourism development in face of increasing competition.


Музей

Колективна монографія (ЄС, Республіка Польща).
«Information aspects of socio-economic systems’ development» / edited by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Monograph 5. – Katowice School of Technology. – Katowice: «Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katawicach», 2016.- 448 р.

Авторський розділ у монографії: проф. Біла Світлана Олексіївна
Part 2. Information aspects of socio-economic development of regions 2.1 Bila Svitlana. Synergy of regional and socio economic development in Ukraine as a constituent part of euro integration processes.

The essence and the tasks of state regional policy in Ukraine are revealed in the article. The research into their correlation with priorities of EU countries’ regional development till 2020 is done. 

Long-term priorities of Ukrainian regional development in the sphere of branch-wise and sectoral, territorial and spatial, managerial development maintained and legalized in State strategy of regional development till 2020 are defined. The potential of «growing points» formation on regional level is examined which allows to gain harmonization, synergy of regional and socio economic development, stipulates formation of economic growth multiplicative effect, activates the entrepreneurship development and favours accelerated Ukrainian euro integration.
     

У 2011 р.  указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».

Кузнецов О.В. має понад 100 публікацій, в т.ч. монографія «Англосаксонська модель глобального капіталізму» (2010), «Идентичность и ценности в эпоху глобализации» (у співавторстві, 2013).

Ільїн В.В.-  відомий  український філософ, дослідник філософії економіки, історії філософії, софіології, економічної антропології. Автор понад 400 наукових праць з проблем історії філософії, софіології, інноваційного мислення, ірраціоналізму, філософії господарства. Президент Українського філософсько-економічного наукового товариства. Основні наукові праці -  «Філософія грошей» ( 2004 р.), «Філософія багатства: людина у світі грошей» (2005),  «Власть и деньги» (2008),  «Экономика  модернизации» (у співавторстві, 2011), підручник  «Філософія: Історія, суспільство, освіта», (у співавторстві, 2011) «Идентичность и ценности в эпоху глобализации» (у співавторстві, 2013).

       У 2013 р. отримав Державну премію України в галузі освіти 2013 року — у номінації «наукові досягнення в галузі освіти» за цикл наукових праць «Філософія освіти: пошук пріоритетів» (у складі колективу).

Столярчук Я.М. має понад 70 публікацій в т. ч. монографії у співавторстві «Антициклічне регулювання ринкової економіки: глобалізаційна перспектива» (2010), «Конвергенція економічних моделей Польщі та України» (2010), «Реалізація міжнародної економічної діяльності регіонів України в умовах господарських трансформацій» (2010), «Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки» (2011), «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (2011), «Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование» (2013).

Антоненко К.В. – автор понад 60 наукових публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Конкуренція в міжнародному бізнесі» (у співавторстві), 2011р.

Балабанова Г.П. має понад 50 публікацій.

Висоцька М.П. має понад 40 публікацій, в т.ч. індивідуальну монографію «Формирование кадровой политики авиапредприятий Украины» (2005р.),  навчальний посібник  «Стратегічне управління» (у співавторстві), 2012р.

Деревянко І.П. має більше 40 публікацій.

Клименко Г.А. має 22 роботи, в т.ч. у співавторстві навчальний посібник «Міжнародна інтеграція аерокосмічних комплексів».

Набок І.І.  має більше 30 публікацій.

Пасічник О.С.    має понад 20 публікацій.

Пічкурова З.В.   має понад 30 публікацій.

Побоченко Л.М. автор понад 80 наукових публікацій, в т.ч. навчальний посібник «Конкуренція в міжнародному бізнесі» (у співавторстві), 2011р.

Поліщук О.В.  має понад 40 публікацій, в т.ч. індивідуальний навчальний посібник  «Міжнародний бізнес : вступ до спеціальності» (2012)

Прохорова М.Е. має понад 60 публікацій в т.ч. монографію «Діяльність транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації» (2007).

Ричка М.А. має 38 публікацій в т.ч. монографію «Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів» (у співавторстві, 2011).

Соколова З.С. – має більше 20 публікацій. Переможець конкурсу молодих вчених 2011 р. Фонду планети Альфреда Нобеля.

Сомов В.Ф. –  має більше 30 публікацій.