eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/19/19) Збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ)

There are no translations available. Відбулись збори трудового колективу Факультету міжнародних відносин (ФМВ). На зборах були присутні 110 представників від усіх структурних підрозділів факультету. Головне питання порядку денного – доповідь декана Юрія Волошина «Про діяльність Факул...
Читати далі...

(10/19/19) «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя»

There are no translations available. На Факультеті міжнародних відносин відбувся показ вистави студентської арт-студії «Склянка води» «Ернест Хемінгуей. 8 історій одного життя». Захід почався привітанням декана Юрія Волошина, який висловив своє захоплення стуентською аматорською сту...
Читати далі...

(10/17/19) На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)»

There are no translations available. На базі кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин пройшов Науково-практичний семінар «Міжнародні мовні іспити/ Pearson Test of English. General (PTE)», організований викладачами кафедри, а саме Наталією Василишиною, Р.А. Слобоженко, О.В. Куценко та Т.С.Скри...
Читати далі...

(10/17/19) Фестиваль козацької пісні на ФМВ

There are no translations available. Фестиваль козацької пісні на ФМВ На Факультеті міжнародних відносин пройшов Фестиваль козацької пісні, приурочений до Дня українського козацтва. У заході взяли учать 8 команд, всіх представлених на факультеті спеціальностей. Захід було відкрито ...
Читати далі...

(10/17/19) 10.10.2019

There are no translations available. Професор кафедри іноземних мов Факультету міжнародних відносин НАУ Ірина Бонацька, Перший віцепрезидент Асоціації іспаністів України, прийняла участь у прийомі, організуваному Посольством Іспанії в Україні з нагоди свята Дня іспанської нації. Іспан...
Читати далі...

There are no translations available.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Другої міжвузівської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій».

Конференція присвячена актуальним проблемам сьогодення у сфері соціальних комунікацій (перспективи розвитку, трансформації, виникнення нових видів та жанрів, роль медіа у процесах формування сучасного громадянського суспільства). До участі в роботі конференції запрошуються студенти українських ВНЗ. Участь у роботі конференції безкоштовна.

Конференція відбудеться 19 травня 2016 року у ННІМВ НАУ (7-й корпус Національного авіаційного університету, м. Київ пр. Відрадний 4, к. 7.217). За підсумками роботи конференції передбачено формування електронного збірника тез доповідей, який буде розіслано всім учасникам конференції у PDF-форматі та розміщено на сайті НН ІМВ НАУ.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Початок роботи конференції – 11.00. Реєстрація – 10.00–11.00.

Конференція передбачає роботу у рамках секцій: 

 • Журналістика та інформаційні війни.
 • Трансформація і перспективи розвитку ЗМІ.
 • Виникнення нових видів та жанрів журналістики.
 • Роль медіа у процесах формування сучасного громадянського суспільства.

Вимоги до публікації тез доповідей (зразок додається): 
Текст тез доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,0). Поля: верхнє ‑ 20, нижнє ‑ 20, ліве ‑ 20, праве ‑ 20. Сторінки не нумерувати . У правому верхньому кутку: прізвище та ініціали; група; курс; кафедра; місце роботи або навчання, повна назва ВНЗ; місто.

Назва тез доповіді (всі літери прописні, вирівнювання по центру).

Текст тез доповіді, абзац – 1,25.

Перелік літератури надається наприкінці тексту у порядку цитування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках відповідно до порядку цитування.

Обсяг матеріалу тез доповіді не повинен перевищувати трьох сторінок.

Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання на електронну адресу усім учасникам конференції електронного збірника матеріалів конференції.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Заявка на участь та матеріали тез доповідей приймаються до 10 травня 2016 року включно. Адреса електронної пошти: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Просимо учасників конференції подати такі матеріали:

1) заявку на участь у конференції (зразок додається). Назва файлу: zayava_o.petrenko;

2) текст доповіді: назва файлу: tezy_o.petrenko.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Голова оргкомітету:
Циховська Елліна Дмитрівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики ННІМВ НАУ

Члени оргкомітету:
Васильченко В’ячеслав Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики ННІМВ НАУ

Баюрко Наталя, студентка 4-го курсу ННІМВ НАУ

З організаційних питань роботи конференції звертатися до:
Баюрко Наталії

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

моб. тел..: +38 063 695-07-72

Контактні телефони: + 38 044 406-77-85;
+ 38 044 406-68-09;

Сподіваємось на Вашу зацікавленість щодо участі у роботі конференції та подальшу співпрацю з ННІМВ НАУ.

 З ПОВАГОЮ ОРГОМІТЕТ!


Зразок оформлення заявки

 ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів Другої міжвузівської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій».

Доповідь: «Назва доповіді….», автор П.І.П.

Прізвище, ім'я, по батькові автора/авторів (повністю)
__________________________________________________

Місце навчання
__________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)
__________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)
___________________________________________________

Секція:
____________________________________________________

Тема наукової доповіді:
____________________________________________________

Участь (очна/заочна)


Зразок оформлення тез доповідей

УДК: ХХХ.ХХХ (ХХХ)

Винничук О.В.
студент ІІІ курсу , група ХХХ
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
м. Кам’янець-Подільський

МАНІПУЛЯТИВНІ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Список використаних джерел

1. Козак Ю.Г.,  Логвінова Н.С., Барановська М.І. Інноваційний розвиток держав Європейського Союзу в контексті формування їх міжнародної конкурентоспроможності // Вісник соціальних досліджень. – 2010. – № 40. – С.259 – 267.

2. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні / С. О. Біла, Я. І. Жаліло, В. І. Жук та інші. – К.: НІСД, 2011. – 47 с.

3. Cities of Tomorrow  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

4. Mapping Urban Sustainable Development in Europe and Beyond [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2015_final.pdfИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем Вас принять участие в работе Второй межуниверситетской студенческой научной конференции «Актуальные проблемы социальных коммуникаций».

Конференция посвящена актуальным проблемам современности в сфере социальных коммуникаций (перспективы развития, трансформации, возникновение новых видов и жанров, роль медиа в процессах формирования современного гражданского общества). К участию в работе конференции приглашаются студенты украинских университетов. Участие в работе конференции бесплатно.

Конференция состоится 19 мая 2016 года у УНИМО НАУ (7-й корпус Национального авиационного университета, г. Киев пр. Отрадный 4, к. 7.217). По итогам работы конференции предусмотрено формирование электронного сборника тезисов докладов, который будет разослан всем участникам конференции в PDF-формате и размещен на сайте УН ИМВ НАУ.

Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.

Начало работы конференции – 11.00. Регистрация – 10.00–11.00.

Конференция предусматривает работу в рамках секций:

 • Журналистика и информационные войны.
 • Трансформация и перспективы развития СМИ.
 • Возникновения новых видов и жанров журналистики.
 • Роль медиа в процессах формирования современного гражданского общества.

Требования к публикации тезисов докладов (пример прилагается):
Текст тез доклада должен быть выполнен в текстовом редакторе WORD (формат А4, шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,0). Поля: верхнее ‑ 20, нижнее ‑ 20, левое ‑ 20, правое ‑ 20. Страницы не нумеровать. В правом верхнем углу: фамилия и инициалы; группа; курс; кафедра; место работы или учебы, полное название университета; город.

Название тезисов доклада (все буквы прописные, выравнивание по центру).

Текст тезисов доклада, абзац – 1,25.

Список литературы приводится в конце текста в порядке цитирования. Ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках в соответствии с порядком  цитирования.

Объём материала тезисов доклада не должен превышать трех страниц.

Организационный комитет берет на себя обязанности насчет отправления на электронный адрес всем участникам конференции электронного сборника материалов конференции.

Оргкомитет не обеспечивает проживания и питания участников конференции. Стоимость проезда и проживания оплачиваются участниками самостоятельно.

Заявление на участие и материалы тезисов докладов принимаются до 10 мая 2016 года включительно. Адрес электронной почты: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Просим участников конференции подать такие материалы:

1) заявление на участие в конференции (пример прилагается). Название файла: zayava_o.petrenko;

2) текст доклада: название файла: tezy_o.petrenko.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Глава оргкомитета:

Циховская Эллина Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедры журналистики УНИМО НАУ

Члени оргкомитета :

Васильченко Вячеслав Николаевич, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры журналистики УНИМО НАУ

Баюрко Наталья, студентка 4-го курса УНИМО НАУ

По организационным вопросам работы конференции обращаться к :

Баюрко Наталье

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

моб. тел..: +38 063 695-07-72

Контактные телефоны: + 38 044 406-77-85;

+ 38 044 406-68-09;

Надеемся на Вашу заинтересованность в участии в работе конференции и дальнейшее сотрудничество с УНИМО НАУ.

С УВАЖЕНИЕМ ОРГОМИТЕТ!


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в программу и в сборник материалов Второй межуниверситетской студенческой научной конференции «Актуальные проблемы социальных коммуникаций».

Доклад: «Название доклада….», автор Ф.И.О.


Фамилия, имя, по отчеству автора/авторов (полностью)
__________________________________________________

Место учебы
________________________________________________

Почтовый адрес, телефон (обязательно)
__________________________________________________

Электронный адрес (обязательно)
___________________________________________________

Секция:
____________________________________________________

Тема научного доклада:
____________________________________________________

Участие (очное/заочное)

Образец оформления тезисов докладов

УДК: ХХХ.ХХХ (ХХХ)

Винничук О.В.
студент ІІІ курса Каменец-Подольського
национального унверситета
имени Ивана Огиенко
г. Каменец-Подольский

МАНИПУЛЯТИВНЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Список использованных источников

1. Козак Ю.Г.,  Логвинова Н.С., Барановская М.И. Инновационное развитие государств Европейского Союза в контексте формирования их международной конкурентоспособности // Вестник социальных исследований. – 2010. – № 40. – С.259 – 267.

2. Инновационные подходы к региональному развитию в Украине / С. О. Белая, Я. И. Жалело, В. И. Жук и другие. – К.: НИСИ, 2011. – 47 с.

3. Cities of Tomorrow  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

4. Mapping Urban Sustainable Development in Europe and Beyond [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2015_final.pdf


INFORMATIONAL LETTER OF INVITATION

Dear colleagues!

We invite you to participate in the Second Interuniversity students conference "Actual problems of social communication."

Conference is devoted to actual problems present in social communications (prospects, transformation, the emergence of new types and genres, the role of media in the formation of modern civil society). The students of Ukrainian universities are invited to participate in the conference. Participation in the conference is free.

The conference will take place on 19 of May, 2016 in the 7th housing of the National Aviation University (. Kyiv pr. Vidradny 4, k. 7.217). Following the formation of the conference an electronic collection of abstracts will be provided, sent to all participants in PDF-format and posted on the IIR HH NAU website.

Conference languages: Ukrainian, Russian, English.

The beginning of the conference - 11.00. Registration - 10.00-11.00.

The conference includes work within following sections:

 • Journalism and information wars.
 • Transformation and prospects of the media.
 • The emergence of new types and genres of journalism
 • The role of media in the formation of modern civil society.

 The requirements for publication of abstracts (sample attached):

The text of the report should be made in the WORD text editor (A4, font 14, Times New Roman, 1.0 spacing). Margins: top 20, bottom 20, left 20, right 20. The pages are not numbered. In the upper right corner: the surname and initials; degree and academic title (if there is any), title, place of work or study city. The name (all lowercase letters, centered). The abstract of the report, paragraph - 1.25. A list of references is provided at the end of the text in order of citation. References are cited in the text in square brackets in the order of citing.

The volume of abstracts should not exceed three pages.

The Organizing Committee is committed to e-mail a link to all the participants of the conference to the collection of materials of electronic conference.

The Organizing Committee does not provide accommodation and meals of participants. The cost of travel and accommodation is paid by participants themselves.

Application for participation and abstracts submitted till 10 of May, 2016 inclusive. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

We ask participants to submit the following materials:

1) application for participation in the conference (sample attached).                         File name: zayava_o.petrenko;

1) The text of the report: file name: tezy o.petrenko.

ORGANIZING COMMITTEE

 ORGANIZING COMMITTEE

Tsyhovska E., Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Journalism;

Vasilchenko VN, candidate of philological sciences, associate professor of journalism;

 Bayurko N., student of 4th course.

 With organizational issues of the conference, please contact:

Natalia Bayurko

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Contact phone numbers: + 38 044 406-77-85; + 38 044 406-68-09;

+38 063 695-07-72

We hope for your interest in participating in the conference and further cooperation with NNIMV NAU.

 BEST REGARDS, ORGANIZING COMMITTEE

Sample of registration application

APPLICATION

Please include in the program and in the Proceedings of the Second Interuniversity student conference "Actual problems of social communication."

 Report: " title of report is... " By…(Full name)

 Name and surname of the author / authors (full)
__________________________________________________

Place of study
__________________________________________________

Mail address, phone number (required)
__________________________________________________

E-mail (required)
___________________________________________________

Section of scientific report:
____________________________________________________

Subject of scientific report:
____________________________________________________

Participation (full-time / part-time)

Registration sample of report arguments

УДК: ХХХ.ХХХ (ХХХ)

Vynnychuk OV
Third year student of Kamenetz-Podolsk
National University
Named after Ivan Ohienko

с. Kamenets - Podolsky

Technology of media manipulation as the issues of the day

Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text.

References

1. Kozak JG, Logvinov NS, Baranovsky, MI Innovative development of countries of the European Union in the context of their international competitiveness // Journal of Social Research. - 2010. - № 40. - S.259 ​​- 267.

2. Innovative Approaches to Regional Development in Ukraine / S. White, J. Zhalilo IV, VI Zhuk and others. - K .: NISS, 2011. - 47 p.

3. Cities of Tomorrow [electronic resource]. - Access: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

4. Mapping Urban Sustainable Development in Europe and Beyond [electronic resource]. - Access: http://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2015_final.pdf