eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(03/20/19) Майстер-клас «Як вчитися і як навчати: розвиток Soft Skills крізь призму теорії поколінь»

Майстер-клас «Як вчитися і як навчати: розвиток Soft Skills крізь призму теорії поколінь» 19 березня викладачі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу І.І. Набок, О.С. Пасічник, З.В. Пічкурова та М.А. Ричка взяли участь у майстер-класі «Як вчитися і як навчати: розвито...
Читати далі...

(03/20/19) Тренінг «Методи інноваційного навчання у вищій освіті»

Тренінг «Методи інноваційного навчання у вищій освіті» 19 березня доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Пічкурова З.В. взяла участь у тренінгу «Методи інноваційного навчання у вищій освіті». Захід був організований Міністерством освіти і науки Укр...
Читати далі...

(03/19/19) 13 березня 2019 року пройшов семінар, присвячений розвитку комунікативних навичок у сучасному суспільстві

13 березня 2019 року пройшов семінар, присвячений розвитку комунікативних навичок у сучасному суспільстві, особливо в освітньому середовищі. Семінар відвідали як викладачі кафедри іноземних мов, так і студенти нашого факультету. Представник видавництва Pearson, Dinternal Education Ian Edw...
Читати далі...

(03/18/19) "Свято французької мови"

20 березня об 11:20 в актовій залі факультету кафедра іноземних мов проводить захід-концерт "Свято французької мови" , присвячений Міжнародному дню Франкофонії та Року французької мови в Україні. Запрошуємо усіх викладачів і студентів факультету. ...
Читати далі...

(03/17/19) Яким має бути алгоритм дій, коли права журналістів порушуються?

Яким має бути алгоритм дій, коли права журналістів порушуються? Олександр Бурмагін, медіаюрист ГО «Платформа прав людини», зустрівся 15 березня зі студентами-журналістами Кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю ФМВ НАУ. Медіаюрист нагадав студентам ...
Читати далі...

39248 квітня 2015 р. в Інституті міжнародних відносин НАУ відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», яка щорічно проводиться на базі кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ІМВ НАУ.

Відкриваючи конференцію, завідувач кафедри – проф. д.е.н. С.В.Сіденко означила сучасні тренди розвитку світового господарства та  закликала науковців до плідної дискусії навколо проблематики визначення шляхів реалізації стратегії євроінтеграції України.

Директор ІМВ А.М.Фоменко привітала учасників конференції та зазначила, що розробка стратегій розвитку національної економіки є надзвичайно актуальною для України, яка прагне посісти гідне місце серед розвинутих країн світу, досягти високих показників конкурентоспроможності у всіх сферах розвитку національного господарства.

Почесний гість конференції – проф. д.е.н. А.С. Філіпенко, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН Вищої школи України, голова Української асоціації економістів-міжнародників (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка), представив «Концепцію солідарної (народної) економіки» та визначив перспективи її застосування в Україні. Проф. А.С.Філіпенко зазначив, що демократизація та соціалізація розподілу національних благ у ХХІ ст. стає невід’ємною складовою економічних реформ та процесу євроінтеграції України.

Великий інтерес всіх присутніх викликали виступи іноземних учасників конференції: Д-ра Маріана Сташевські (Заступника голови Місії OSCE в Україні); к.т.н. Юсеф Нахла (Сірія, «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ); Бісмарк Ескобар (Нікарагуа, експерта у сфері зовнішньоторговельних відносин). Так, д-р Маріан Сташевські акцентував увагу учасників конференції на низці питань суспільного розвитку, що набувають для сучасної України особливої актуальності: забезпечення комплексної гуманітарної підтримки для внутрішньо переміщених осіб; здійснення децентралізації та підвищення дієвості місцевого самоврядування; відновлення повного контролю Києва за державним кордоном; вирішення в Україні комплексу економічних питань, спрямованих на залучення необхідних інвестиційних ресурсів задля відновлення зруйнованої інфраструктури, житлових та інших (у т.ч. виробничих) об’єктів, розташованих на території Сходу України. Учасники конференції наголосили на необхідності забезпечення безпеки та збереження територіальної цілісності України.

Під час роботи конференції відбулись плідні наукові дискусії. Вплив ризиків та викликів інституційної кризи на впровадження стратегій розвитку національної економіки в умовах глобалізації визначив у авторській доповіді Заслужений економіст України Я.А.Жаліло (ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН). Базові стратегії розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації представили проф., д.е.н. О.М.Шаров (НІСД, м. Київ) та проф. д.н.д.у. О.М.Іваницька (ДННУ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України). Роль освіти у реалізації стратегій розвитку національної економіки у глобальному середовищі відзначила проф., д.е.н. І.С.Каленюк (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАНУ). Раціональні елементи  стратегічних підходів та ірраціональність впливу окремих суб’єктивних чинників в процесі  розробки та впровадження стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації дослідив проф., д.е.н В.Г.Герасимчук («Київський політехнічний інститут» (КПІ), м. Київ).

Професор, д.філос.н. В.В. Ільїн (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), акцентував увагу учасників конференції на системних проблемах філософсько-економічного аналізу, що виникають під час розробки національних економічних стратегій розвитку в глобальному середовищі. Професор, д.е.н. І.К.Бистряков (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАНУ) презентував експертні оцінки природного багатства нашої держави та визначив шляхи його оптимального використання з огляду на перспективи реалізації в Україні стратегії сталого розвитку. Заслужений економіст України, проф., д.н.д.у. С.О.Біла (ІМВ НАУ) відзначила вагому роль стратегії сталого розвитку «Європа – 2020» у зростанні  енергоефективності та конкурентоспроможності економіки країн ЄС. Проф. С.О.Біла акцентувала увагу на очікуваних позитивних наслідках реалізації стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та втіленні екологічно-зорієнтованої моделі економічного зростання як складових процесів євроінтеграції та переходу України до випереджаючого типу економічного зростання.

Комплекс практичних питань щодо розвитку авіаційної галузі та ринку авіаційних перевезень в системі стратегічного планування національної економіки висвітлили у авторських доповідях Заслужений працівник транспорту України Л.І.Шмаєвич (експерт з авіаційної галузі, м. Кіровоград) та Заслужений економіст України, кавалер ордену Княгині Ольги, к.е.н. Г.І.Кузьменко (Кіровоградський національний технічний університет). Зокрема, Заслужений працівник транспорту України Л.І.Шмаєвич докладно проаналізував транспортно-логістичні зв’язки, що формуються в процесі стабільного розвитку галузі авіаційних перевезень, наголосив на необхідності якісної підготовки кадрового складу, молодих спеціалістів, що мають вільно володіти іноземними мовами та мати відповідну професійну підготовку у сфері комп’ютерних технологій. Заслужений економіст України Г.І.Кузьменко акцентувала увагу на доцільності врахування суб’єктивних факторів та чинників, на необхідності застосування дієвих механізмів щодо мотивації людини (і особливо – молодих спеціалістів) для практичного втілення стратегій інноваційного розвитку, запровадження в Україні моделі випереджального типу економічного зростання.

У дискусіях та обговореннях доповідей, оприлюднених під час конференції, активну участь прийняли викладачі, аспіранти, здобувачі та студенти ІМВ НАУ. Цікаві та змістовні доповіді представили учасники конференції: доц., к.е.н. З.С.Соколова (ІМВ НАУ); проф., д.е.н. Н.С.Шалімова, доц., к.е.н. О.А.Магопець та аспірант О.М.Струтинська (Кіровоградський національний технічний університет); аспіранти В.І.Мойсей та О.А.Хитрова (Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ); аспіранти І.Ю.Чентуков та Е.І.Путятин (Маріупольський державний університет) та інші.

Базові положення доповідей, представлених учасниками конференції, будуть опубліковані у збірнику Матеріалів тез доповідей «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», що готується до друку оргкомітетом конференції (кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу ІМВ НАУ).

DSC 3922
DSC 3948  DSC 3996
DSC 4028
DSC 4010  DSC 4023
DSC 4008
DSC 4056
 DSC 4058
DSC 4093
DSC 4095