eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(10/18/18) 17 жовтня 2018 року о 9 год. на базі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету за сприяння кафедри міжнародного права відбулася відкрита лекція Постійного Представника Президента України в Автономній

There are no translations available. 17 жовтня 2018 року на базі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету за сприяння кафедри міжнародного права відбулася відкрита лекція Постійного Представника Президента України в Автономній Респу...
Читати далі...

(10/17/18) 17 жовтня 2018 року о 9 год. на базі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету за сприяння кафедри міжнародного права відбулася відкрита лекція Постійного Представника Президента України в Автономній Республ

There are no translations available. 17 жовтня 2018 року о 9 год. на базі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету за сприяння кафедри міжнародного права відбулася відкрита лекція Постійного Представника Президента України в Автономні...
Читати далі...

(10/16/18) У вересні 2018 р. у рамках виховної роботи проведено культурно-масовий англомовний захід для студентів-першокурсників спеціалізації «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна інформація»

There are no translations available. У вересні 2018 р. у рамках виховної роботи проведено культурно-масовий англомовний захід для студентів-першокурсників спеціалізації «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародна інформація». Захід пройшов під гаслом: «Пе...
Читати далі...

(10/16/18) Підкорення Говерли – до 85 річчя Національного авіаційного університету!

There are no translations available. Підкорення Говерли – до 85 річчя Національного авіаційного університету! Вже 11 рік поспіль студенти кафедри країнознавства і туризму Навчально – наукового інституту міжнародних відносин НАУ здійснюють сходження на найвищу точку України – гору Г...
Читати далі...

(10/15/18) 10-12 жовтня у Національному авіаційному університеті проходив Восьмий Всесвітній конгрес «Авіація у ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»

There are no translations available. 10-12 жовтня у Національному авіаційному університеті проходив Восьмий Всесвітній конгрес «Авіація у ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». Науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у пленарному засіданні конгресу ...
Читати далі...

There are no translations available.

Вчена рада

Голова вченої ради:

Фоменко Алла Миколаївна

Учений секретар:

Біла Світлана Олексіївна

Секретаріат вченої ради:

7 корпус 202 кімната

тел. +380 (44) 497-32-63, 406-76-15

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Склад вченої ради:

До складу входять: директор Інституту, заступник директора з наукової роботи-вчений секретар Інституту, заступники директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, завідувачі кафедр, а також найбільш досвідчені та авторитетні представники професорсько-викладацького складу кафедр, наукових лабораторій та органів студентського самоврядування.

Вчена рада Інституту:

 • вирішує питання організації навчально-виховного процесу Інституту в межах його компетенції;
 • розглядає питання про доцільність та здатність підготовки фахівців в Інституті з того чи іншого напряму або спеціальності;
 • розглядає результати екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 • розглядає питання роботи приймальної комісії;
 • розглядає питання працевлаштування випускників;
 • визначає основні напрямки науково-дослідної роботи Інституту;
 • обговорює та затверджує теми наукових досліджень і звіти про їх виконання;
 • розглядає стан науково-дослідної роботи студентів на факультетах та кафедрах;
 • опрацьовує і вносить пропозиції щодо вдосконалення структури Інституту;
 • розглядає за поданням науково-методично-редакційної ради Інституту питання розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм;
 • заслуховує та обговорює щорічні звіти деканів, завідувачів кафедр та інших керівників структурних підрозділів Інституту про навчально-виховну, навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну діяльність;
 • розглядає кандидатури науково-педагогічних працівників на заміщення вакантних посад;
 • вносить на розгляд Вченої ради університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Інституту;
 • обговорює кандидатури та вносить пропозиції щодо зарахування до аспірантури та докторантури;
 • обговорює та затверджує плани підготовки аспірантів та докторантів, теми дисертацій, кандидатури наукових керівників та консультантів, контролює щорічну атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів;
 • розглядає питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності Інституту;
 • розглядає за поданням керівників структурних підрозділів кандидатури працівників та студентів Інституту щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнення;
 • розглядає проекти планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту;
 • розглядає інші перспективні та поточні питання діяльності Інституту та його структурних підрозділів.

Склад вченої ради

– Алієв Максим Михайлович , к. політ.н., доцент кафедри міжнародної інформації, відповідальний за науково-педагогічну та виховну роботу;

– Волошин Юрій Олексійович, завідувач кафедри міжнародного права, д.ю.н., професор;

– Балабанов Геннадій Васильович, завідувач кафедри країнознавства і туризму, д.геогр.н., професор;

– Біла Світлана Олексіївна, д.н. з держ. управл, професор кафедри міжнародних відносин і бізнесу, відповідальна за наукову роботу та міжнародну діяльність;

– Бонацька Ірина В’ячеславівна, завідувач кафедри іноземних мов, к. філол.н., доцент;

– Вишневський Віктор Іванович, д. геогр. н., професор кафедри країнознавства і туризму;

– Горобей Алла Володимирівна, завідувач лабораторії дирекції НН ІМВ, координатор інформаційного центру ЄС;

– Громівчук Іванна Михайлівна, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

– Іващук Антоніна Анатоліївна, завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, к.н. із соц. комунікацій, доцент;

– Кубальський Владислав Нарцизович, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права;

– Мартинова Тетяна Євгенівна, к.філос.н., доцент кафедри журналістики;

– Прохорова Марина Едуардівна, к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин і бізнесу, відповідальна за навчально-методичну роботу;

– Ржевська Ніна Федорівна, д.політ.н., професор кафедри міжнародної інформації, доцент.;

– Світич Лідія Михайлівна, старший викладач кафедри іноземних мов, голова профспілкового комітету НН ІМВ;

– Сіденко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри міжнародних відносин і бізнесу, д.е.н., професор;

– Степанець Надія Павлівна, ст. викладач кафедри країнознавства і туризму, відповідальна за організацію навчального процесу;

– Циховська Елліна Дмитрівна, завідувач кафедри журналістики, д. філол. н., професор;

– Шульгіна Валентина Іванівна, д.філол.н., професор кафедри журналістики;

– Фоменко Алла Миколаївна, директор НН ІМВ, к. філос. н., доцент.


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин
А. Фоменко
« 2 » жовтня 2017 р.

ПЛАН
роботи вченої ради
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин НАУ
на 2017-2018 рік

Дата засідання

Питання, які виносять на розгляд вченої ради

Доповідачі

1

2

3

Вересень

 

1. Звіт про роботу ННІМВ НАУ за 2016-2017 н. р.

2. Про результати вступної кампанії 2017 – 2018 н. р.

3. Про затвердження плану роботи ННІМВ на 2017-2018 н.р.

4. Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІМВ на 2017-2018 н. р.

5.Різне

Фоменко А.М.

Степанець Н.П.

Фоменко А.М.

 

Біла С.О.

 

Біла С.О.

 

Жовтень

 

1. Про заходи щодо проведення профорієнтаційної роботи.

2. Про підсумки щорічної атестації аспірантів ННІМВ НАУ.

3. Різне

Шиманська С.Ю.

 

Біла С.О.

 

 

Листопад

 

1. Звіт про роботу кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю та перспективи її розвитку.

2.Про затвердження акредитаційної справи за спеціальністю «Реклама та зв’язки з громадськістю»

3. Про висунення підручників, навчальних посібників, наукових монографій та ін. наукової продукції викладачів кафедр ННІМВ для участі у щорічному університетському конкурсі НАУ на краще наукове видання.

4. Про рекомендацію до друку електронного збірника наукових праць ННІМВ НАУ «Україна і світ» (Випуск 5, № 2 , 2017 р.).

5. Різне

Циховська Е.Д.

 

 

Циховська Е.Д.

 

 

Біла С.О.,

завідувачі кафедр ННІМВ

 

 

 

Біла С.О.

 

 

Грудень

1.Звіт про результати наукової роботи за 2017 р. та про основні напрямки науково-дослідної діяльності Інституту на 2017 - 2018 н.р.

2. Про стан ліцензування освітньо-наукових програм аспірантури за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини та світове господарство» і про перспективи підготовки PhD на кафедрі міжнародних економічних відносин і бізнесу ННІМВ

3. Різне

Біла С.О.

 

 

 

Сіденко С.В.

Лютий

 

1.Звіт про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2017 – 2018 н.р.

2.Звіт про роботу кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій і перспективи її розвитку.

3. Різне

- про підготовку та організацію науково-практичного семінару «Актуальні проблеми розвитку національного ринку туристичних послуг»  (березень 2018 р.).

Прохорова М.Е.,

Степанець Н.П.

Ржевська Н.Ф.

 

 

Балабанов Г.В.

 

Березень

 

 

1. Звіт про роботу кафедри іноземних мов та перспективи її розвитку.

2. Про стан, поточні підсумки та перспективи організаційної і рекламної діяльності випускових кафедр щодо залучення абітурієнтів для навчання у ННІМВ на 2018 – 2019 н.р.

3. Різне

- про підготовку та організацію щорічної Міжнародної науково-практичної конференції: «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (квітень 2018)

- про підготовку та організацію Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне право в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції» (квітень 2018)

- про підготовку та організацію Другої щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин» (квітень 2018 р.)

Бонацька І.В.

 

Завідувачі випускових кафедр Інституту

 

Сіденко С.В.

Волошин Ю.О.

 

Ржевська Н.Ф.

 

Квітень

1. Звіт про роботу кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу та перспективи її розвитку.

2. Різне

- про підготовку та організацію ІV Міжвузівської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (травень 2018)

Сіденко С.В.

 

 

 

Циховська Е.Д.

 

 

Травень

 

1. Звіт про міжнародну діяльність та про перспективи налагодження міжнародних зв’язків ННІМВ НАУ.

2. Звіт про роботу кафедри країнознавства і туризму та перспективи її розвитку.

3. Про стан науково-методичної роботи в Інституті та виконання плану науково-методичних видань.

4. Про затвердження плану підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ННІМВ на 2016-2017 н.р.

5. Про стан підготовки та рекомендацію до друку електронного збірника наукових праць ННІМВ НАУ «Україна і світ» (Випуск 6, № 1, 2018 р.).

6. Різне

- про підготовку до проведення ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (щорічної, постійно діючої): «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи» (червень 2018 р.)

Алієв М.М.

 

 

Балабанов Г.В.

 

Біла С.О.

 

 

Біла С.О.

 

 

 

Біла С.О.

 

 

 

Бонацька І.В.

 

 

Червень

 

1. Звіт про результати весняної екзаменаційної сесії студентів ННІМВ.

2.Звіт про роботу кафедри міжнародного права та перспективи її розвитку.

3. Конкурсні питання.

4. Різне

Прохорова М.Е.,

Степанець Н.П.

Волошин Ю.О.

 

Біла С.О.

 

Cекретар вченої ради ННІМВ                                   С. Біла

Схвалено вченою радою ННІМВ
протокол № 7
від «2» жовтня 2017 року