eui headUkrainian (UA)English (United Kingdom)

Останні новини(08/08/19) Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи

There are no translations available. Декана Факультету міжнародних відносин Юрія Волошина включено до складу робочої групи з розвитку юридичної освіти Комісії з питань правової реформи Указом Президента України №584/2019 від 7 серпня 2019 року з метою сприяння подальшому розвитку правової ...
Читати далі...

(07/23/19) Робочий візит декана Факультету міжнародних відносин НАУ до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (Аланія, Туреччина)

There are no translations available. Робочий візит декана Факультету міжнародних відносин НАУ до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (Аланія, Туреччина) Декан Факультету міжнародних відносин НАУ Юрій Волошин здійснив робочий візит до Аланського Alaaddin Кeykubat Університету (ALKU), де зустрівс...
Читати далі...

(07/19/19) Курси з підготовки до ЗНО

There are no translations available. Курси з підготовки до ЗНО  Національний авіаційний університет запрошує учнів 10-11 класів на курси з підготовки до ЗНО та вступу до ЗВО з навчальних предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, англійська мова, фі...
Читати далі...

(07/19/19) Загальноуніверситетський профорієнтаційний та освітній проект "Пробне ЗНО-2019"

There are no translations available. Загальноуніверситетський профорієнтаційний та освітній проект "Пробне ЗНО-2019" РЕЄСТРАЦІЯ  Національний авіаційний університет запрошує учнів 10 - 11 класів закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів коле...
Читати далі...

(07/18/19) Тренінги для підготовки до ЗНО-2020

There are no translations available. Тренінги для підготовки до ЗНО-2020 Національний авіаційний університет ️запрошує учнів 10–11 класів до участі у безкоштовних тренінгах із підготовки до ЗНО – 2020. Тренінги допоможуть абітурієнтам: правильно обрати навчальні предмети для підготовки ...
Читати далі...

There are no translations available.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

ФАХОВИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ»
Випуск 3 (57) / 2017

До збірника приймаються статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані. Зміст статей повинен відповідати профілю та спрямованості видання, сучасному науково-теоретичному рівню.

Матеріали подаються до редакційної колегії до 17 лютого 2017 року в електронному вигляді:

  • стаття (оформлена згідно вказаних вимог);
  • відомості про автора (якщо не вдасться заповнити електронну форму, тоді потрібно заповнити дані самостійно і надіслати окремим файлом);
  • для осіб, які не мають наукового ступеню, – рецензія за підписом рецензента (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту)).

Статті та супровідні документи до них надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії електронною адресою: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Наукові статті, що надійшли до редколегії, обов’язково проходять рецензування, після чого відповідальний секретар редколегії упродовж 2-3 робочих днів із моменту отримання статті повідомляє авторів про позитивне чи негативне рішення щодо прийняття статті для публікації у збірнику. Після отримання позитивного підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації становить 450 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Обов’язково необхідно надіслати на електронну адресу відповідальному секретареві відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРІВ

Рукописи проходять незалежне рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей. Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду.


Відповідальний секретар редколегії збірника наукових праць

Радченко Ганна Анатоліївна

03058 м. Київ, просп. Космонавта Комарова 1, 2 корпус, кабінет 2-202

Телефон для довідок: +38 (068) 147-44-59

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

http://www.psae-jrnl.nau.in.ua

РЕДКОЛЕГІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО

Не розглядати статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ДАК; здійснювати редагування рукопису статті без погодження з авторами; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Вимог до оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань та концептуальних позицій авторів.


Обсяг наукової статті – від 10 до 20 сторінок (включно з анотаціями, таблицями, графіками та списком використаних джерел). Більші за обсягом статті можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова, поля: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word.

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

Файли називати тільки за таким зразком: Слободяник_Стаття, Слободяник_Рецензія, Слободяник_Відомості про автора, Слободяник_Квитанція.


Усі нетекстові об’єкти створювати за допомогою вбудованих засобів Microsoft Word. Всі формули повинні бути виконані в математичному редакторі формул Word. Формули розміщуються з нового рядка після тексту, текст після формули – також із нового рядка. Нумерація формул – у круглих дужках з правого краю границі тексту. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані.

Рисунки і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Схеми та діаграми подавати без градієнтних заливок. Таблиці повинні бути компактними, мати назву та номер (якщо таблиць дві і більше). Скорочення в назві таблиць не дозволяється. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік в тексті мають бути обов’язкові посилання. Формули, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч.

Ілюстративний матеріал слід подавати у форматах TIF, JPG з роздільною здатністю не менше 300 dpi для чорно-білих зображень і не менше 600 dpi для кольорових зображень (у разі необхідності). У збірнику друкуються тільки чорно-білі зображення. До статей прикріплювати оригінали ілюстрацій. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

НАУКОВА СТАТТЯ ПОВИННА МІСТИТИ ТАКІ ЕЛЕМЕНТИ

1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) у верхньому лівому кутку сторінки.

2. Рубрика журналу.

3. Прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше 3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання,

назва навчального закладу чи наукової установи, де виконувалося дослідження.

4. Назва статті українською мовою.

5. Анотації українською та російською мовами (800-900 знаків).

6. Ключові слова українською та російською мовами (6-8 слів).

7. Текст статті, структурований наступним чином:

Постановка проблеми має відображати актуальність теми статті, її зв’язок із найважливішими теоретичними та науково-практичними завданнями, значення для розвитку певної галузі науки і практики.

Аналіз останніх досліджень та публікацій має містити посилання на авторитетних науковців, що займалися дослідженням відповідної наукової проблеми, короткий огляд основних досліджень і публікацій, наявних у списку літератури, що додається до наукової статті, на які посилається автор, узагальнення сучасних поглядів на проблему. Завершується аналіз досліджень і публікацій виділенням дискусійних положень, труднощів при розробці цього питання, невирішених завдань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Мета статті – опис головної ідеї публікації, чим вона відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які нові факти, закономірності висвітлює; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду раніше виконаних досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження – це основна частина статті, в якій висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, розроблені науково-методичні підходи та результати їх апробації, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу.

Висновки. Стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями, що коротко узагальнюють викладений в основній частині матеріал та/або перспективу подальших досліджень.

8. Список використаних джерел подається відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та Бюлетеня ВАК України. — 2009. — № 5. — С. 26–30 (Приклади оформлення бібліографічного опису літературних джерел). Список джерел наводиться мовою оригіналу у послідовності посилання на відповідні джерела в тексті статті. На всі наведені у списку джерела повинні бути зроблені посилання у тексті. Посилання в тексті подаються тільки у квадратних дужках, наприклад [1; 6], [1, с. 5], [4, с. 5; 8, с. 10–11].

9. Розширена анотація англійською мовою із обов’язковим зазначенням назви статті, ініціалів, прізвищ автора(-ів) та стислого змісту статті мінімальним обсягом 250 слів. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ СТАТЕЙ